ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Islamic Bank of Thailand
สัญลักษณ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ibank.jpg
ธนาคารอิสลาม Thai Islamic Bank สาขาอโศก Asok Branch.jpg
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง22 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (20 ปี)
สำนักงานใหญ่66 อาคารนวม ถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
งบประมาณประจำปี29.0723 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข, ประธานกรรมการ
 • ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์, กรรมการและผู้จัดการ
 • วิสุทธิ์ บริบูรณ์, รองกรรมการผู้จัดการ​
ต้นสังกัดกระทรวงการคลัง
ลูกสังกัด
 • บริษัท อะมานะฮ์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
เว็บไซต์http://www.ibank.co.th

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand) เป็นธนาคารที่ดำเนินธุรกรรมโดยปราศจากดอกเบี้ย แต่อยู่บนหลักการ กำไร-ขาดทุนร่วมกัน และดำเนินธุรกิจตาม พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 โดยมีคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ เพื่อให้ธนาคารดำเนินงานถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม[2] ปัจจุบันธนาคารมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลที่หมายเลข เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558026170

ประวัติ ความเป็นมา[แก้]

 • พ.ศ. 2537 ปัจจุบัน เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558026170
  • รัฐบาลลงนามโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ระหว่างไทย มาเลเซีย และอินโดนีเชีย[3]
 • พ.ศ. 2540
  • รัฐบาลเชิญชวนธนาคารต่างๆ ให้เปิดธนาคารแบบอิสลาม[4]
  • ธนาคารศรีนคร เปิดบริการธนาคารตามหลักศาสนาอิสลาม และปิดตัวลงเนื่องจากวิกฤติทางการเงิน[5]
 • พ.ศ. 2541
  • ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เปิดบริการทางเงินตามหลักศาสนาอิสลาม โดยเน้นเปิดในชุมนุมที่มีชาวมุสลิมอยู่หนาแน่น เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ และที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยเปิดเป็นแผนกหนึ่งในสาขาของธนาคาร[6]
 • พ.ศ. 2545
  • 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ธนาคารกรุงไทย เปิดบริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามเต็มรูปแบบสาขาแรก ที่ถนนวิจิตรไชยบูลย์ จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดเป็นสาขาแยกการบริหาร สำนักงาน สาขาเป็นเอกเทศ และเปิดเคาน์เตอร์แยกในสาขาปกติที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตันหยงมัส สาขาตากใบ และสาขาสุไหงโกลก[7] [8]
  • 25 กันยายน พ.ศ. 2545 พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎร[9]
 • พ.ศ. 2546
  • 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดสาขาแรก ที่อาคารยูเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง[10]
  • 18 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการ และจัดพิธีเปิดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพไบเทค[11] [12]
  • 15 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ธนาคารกรุงไทย ได้เปิดสำนักงานใหญ่ บริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์) [13] ที่อาคารธญาณ ถนนพัฒนาการ
 • พ.ศ. 2548
  • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ธนาคารกรุงไทย ได้โอนบริการทางการเงินตามหลักชาริอะฮ์ (ธนาคารกรุงไทย ชาริอะฮ์) ทั้งหมด รวมทั้งสาขา 18 แห่งทั่วประเทศ ให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตามนโยบายกระทรวงการคลัง[14] ทำให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 27 สาขาโดยทันที
 • พ.ศ. 2549
  • 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่มารวมที่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก[15]
  • 6 พฤศจิกายน 2549 ธนาคารได้รวมระบบเข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบของธนาคารกรุงไทย ซาริอะฮ์ แทนระบบเดิมทั้งหมด ลูกค้าฝั่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ต้องเปลี่ยนหมายเลขบัญชีทั้งหมด เปลี่ยนสมุดบัญชีใหม่ บัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุน เปลี่ยนจากใบฝากกลายเป็นสมุดเงินฝาก และสามารถฝาก-ถอน ชำระสินเชื่อได้ทุกสาขาทั่วประเทศ[16]
 • พ.ศ. 2550
  • 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ธนาคารได้เพิ่มทุนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 31,230 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ถือหุ้นหลัก รวม 98.183% ทำให้ธนาคารกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยอัตโนมัติ
 • พ.ศ. 2552
  • 5 มีนาคม พ.ศ. 2552 ธนาคารเปิดตัวภาพลักษณ์ สัญลักษณ์ เครื่องแบบพนักงาน ชื่อย่อของธนาคารใหม่ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร[17]

สัญลักษณ์[แก้]

สัญลักษณ์แรก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • เริ่มต้นก่อตั้งธนาคาร - 4 มีนาคม 2552 [18]
  • สีเขียว : รูปโดมสีเขียว คือ มัสยิด ศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม คือ ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นจุดรวมทางด้านจิตใจ พลัง และความสามัคคี
  • สีทอง : รูปเส้นตวัดสีทอง เป็นลักษณะลายกนกของศิลปะไทย แสดงถึงความสมานฉันท์ผูกพันของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ และความรุ่งโรจน์
  • สีน้ำเงิน : รูปมือสีน้ำเงิน แสดงถึงการขอพรจากพระเจ้า เป็นลักษณะของการโอบอุ้ม เชิดชู การช่วยเหลือกันและกัน อันเป็นหลักปฏิบัติในทางศาสนาอิสลาม
 • 5 มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน [19] [20]
  • ความหมายของสี
   • สีเขียว หมายถึง ความเจริญ งอกงาม และมั่นคง
   • สีเหลืองทอง หมายถึง พลังความสว่างของศาสนาอิสลาม ซึ่งให้ความสว่างไสวแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม
  • ความหมายขององค์ประกอบ
   • รูปตัว I ตวัดเป็นพระจันทร์เสี้ยว มองได้ 2 แบบ คือ
    • พยัญชนะตัวแรกภาษาอาหรับ อลีฟ
    • พยัญชนะภาษาอังกฤษ I (ไอ) ย่อมาจาก Islamic
   • ดาวสีเหลืองทอง หมายถึง ความเป็นผู้นำที่ก้าวหน้ายั่งยืน

ผลิตภัณฑ์และบริการ[แก้]

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมด[21] มีผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้

 • เงินฝาก
  • เงินฝากภายใต้หลัก วาดิอะฮ์ โดยผู้ฝากอาจจะได้หรือไม่ได้ผลตอบแทน ขึ้นแล้วแต่ประเภท มีดังนี้
   • บัญชีออมทรัพย์ ชื่อเดิมคือบัญชีรักษาทรัพย์ เป็นบัญชีที่สามารถฝาก-ถอนได้ตามที่ต้องการ
    สมุดบัญชีรักษาทรัพย์ วาดิอะฮ์ รุ่นแรก
    สมุดบัญชีรักษาทรัพย์ วาดิอะฮ์ รุ่นสอง
   • บัญชีเดินสะพัด เป็นบัญชีกระแสรายวัน สามารถเบิกถอนโดยใช้เช็ค
   • บัญชีอัล-ฮัจญ์ เป็นบัญชีเงินฝากเพื่อสะสมเงินฝากเพื่อไปทำฮัจญ์ ผู้ฝากบัญชีนี้ต้องนับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น
  • เงินฝากภายใต้หลัก มุฎอรอบะฮ์ เป็นเงินฝากที่มีผลตอบแทนตามสัดส่วนตามสัญญาของกำไรที่ธนาคารหามาได้ มีดังนี้
   • บัญชชงนฝาก มุฎอรอบะฮ์ทั่วไป เปรียบเสมือนบัญชีเงินฝากประจำเพื่อการลงทุน โดยฝากขั้นต่ำในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ที่ผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดตามสัญญา ตามอัตราผลตอบแทนจากกำไรที่ธนาคารหามาได้ ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร ถ้าฝากระยะเวลามาก สัดส่วนที่ลูกค้าจะได้รับกำไรก็มากกว่าระยะเวลาฝากที่น้อยกว่า โดยมีระยะเวลา ดังนี้
    • 3 เดือน
    • 6 เดือน
    • 12 เดือน
   • บัญชีเงินฝาก อัล อะมีน เปรียบเสมือนบัญชีเงินฝากประจำเพื่อการลงทุน โดยฝากขั้นต่ำเป็นเงินจำนวนที่สูง โดยผู้ฝากจะได้ผลตอบแทนทุกเดือน แต่ห้ามถอนจนกว่าจะครบกำหนดตามสัญญา ตามอัตราผลตอบแทนจากกำไรที่ธนาคารหามาได้ ระหว่างลูกค้ากับธนาคาร ถ้าฝากระยะเวลามาก สัดส่วนที่ลูกค้าจะได้รับกำไรก็มากกว่าระยะเวลาฝากที่น้อยกว่า โดยมีระยะเวลา ดังนี้
    • 3 เดือน
    • 6 เดือน
    • 12 เดือน
 • สินเชื่อ ลักษณะการให้สินเชื่อของธนาคารจะเป็นตามสัญญา โดยมีการกำหนดงวดการผ่อน อัตรากำไรอย่างชัดเจน ไม่มีการขึ้น-ลงเหมือนดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา การดำเนินการเป็นลักษณะการค้า-ขาย เช่น เมื่อลูกค้าต้องการของชิ้นหนึ่ง ธนาคารจะทำการซื้อให้ โดยขายต่อให้ลูกค้าเป็นราคาของ+กำไรที่ธนาคารต้องการ แล้วลูกค้าก็ผ่อนกับธนาคารตามสัญญา โดยธนาคารมีสินเชื่อดังนี้
  • สินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค โดยมี สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, ซื้อรถยนต์, เพื่อการอุปโภค, เพื่อการเดินทาง, เพื่อการศึกษาต่อ,วงเงินสัจจวัฎ และวงเงินอเนกประสงศ์
  • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
   • สินเชื่อระยะเวลา (Term Financing Facilities)
   • สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Facilities)
   • สินเชื่อเพื่อการเช่าและการเช่าซื้อ
  • ตั๋วเงินและภาระผูกพัน
  • สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ
 • อื่นๆ
  • บัตร ATM
  • ธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย[ลิงก์เสีย]
 3. "ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-24. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 4. "ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-24. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 5. "ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-24. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 6. "ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-24. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 7. "รวมข่าวสารเว็บ Readyplanet.net". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2003-10-02. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 8. "Webboard Dserver.org". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-07-13. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 9. "สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2021-09-23.
 10. "ประวัติ,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-03-24. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 11. หนังสือพิธีเปิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 18 สิงหาคม 2546
 12. "เว็บนิตยสารผู้จัดการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-02-06. สืบค้นเมื่อ 2009-03-27.
 13. เว็บนิตยสารผู้จัดการ
 14. "ข่าวสารธนาคาร,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-10-04. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 15. "ข่าวสารธนาคาร,เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-10-04. สืบค้นเมื่อ 2009-03-24.
 16. ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ที่ ธอท รส.93/2549 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549
 17. เว็บไซด์มุสลิมไทย.คอม[ลิงก์เสีย]
 18. หนังสือพิธีเปิดธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, 18 สิงหาคม 2546
 19. เว็บไซด์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ[ลิงก์เสีย]
 20. "เว็บไซด์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2004-11-28. สืบค้นเมื่อ 2008-12-31.
 21. แผ่นพับแนะนำบริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2550

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]