ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2548
ยุบเลิก31 มกราคม พ.ศ. 2553 (5 ปี)
ต้นสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด (สธท.) เป็นอดีตรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญด้านการเกษตรโดยการจัดหาทุนในรูปปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร (โครงการโคล้านตัว) และช่วยบริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรมีเทคนิคในการผลิต การแปรรูป และการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ

ประวัติ[แก้]

บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด ถูกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยมีกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ ที่รัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว หรือโครงการโคล้านตัว ซึ่งเป็นแนวคิดของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ก่อนที่โครงการดังกล่าวจะถูกยกเลิกในเวลาต่อมา[1]

การดำเนินการ[แก้]

สธท. มีผลการดำเนินการตลอดระยะเวลาที่จัดตั้งบริษัท โดยมีการจัดหาโคเนื้อให้เกษตรกร และมีโคที่เกษตรกรลักลอบขายออกไปในท้องตลาด นำไปสู่การดำเนินคดีกับเกษตรกร แต่เนื่องจากบริษัทไม่มีความพร้อมในการฟ้องคดีแพ่งกับผู้เลี้ยงโค จึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ยุติการดำเนินกิจการของบริษัท[1]

กระทั่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ให้เลิกกิจการบริษัท และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายกิจการ[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 ปิดฉาก"โคล้านตัว" ยุคทักษิณ ชงยุบบริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทยฯทิ้ง แฉจัดหาโคได้แค่2.1หมื่นตัว
  2. "มติ ครม. : ยุบเลิกบริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย จำกัด". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2014-11-16.