สถานีรถไฟเชียงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เชียงใหม่
Chiang Mai
กิโลเมตรที่ 751.42
สารภี
Saraphi
-8.64 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ สายเหนือ
สถานีรถไฟเชียงใหม่
สถานีรถไฟทางไกล
สถานีชั้น 1
Chiang Mai Train Station.jpg
ข้อมูลสถานี
ที่ตั้ง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เส้นทาง ทางรถไฟสายเหนือ
รูปแบบสถานี ระดับพื้นดิน
ชานชาลา 5 ชานชลาราง (ตัวสถานี)
ข้อมูลอื่น ๆ
รหัส 1222
ตัวย่อ:
ชม.
CM.

สถานีรถไฟเชียงใหม่ เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถานีรถไฟระดับ 1 บนเนื้อที่ทั้งหมด 119 ไร่ ระยะทางจากกรุงเทพถึงสถานีเชียงใหม่ คือ 751 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 11 ถึง 13 ชั่วโมง

สถานีรถไฟเชียงใหม่ก่อสร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่มีหลักฐานถึงผู้ออกแบบซึ่งปรากฏในหนังสือวารสารรถไฟ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2511 มีภาพสถานีรถไฟเชียงใหม่เต็ม 2 หน้า และมีคำบรรยายภาพว่า "สถานีเชียงใหม่" คุณถาวร บุณยเกตุ สถานปนิกให้เรียกว่า แบบไทยเหนือ เพื่อรับกับภูมิประเทศและบรรยากาศของภาคเหนือออกแบบโดย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ ในสมัยที่พระองค์ยังทรงเป็น ครฟ.รับราชการในกรมรถไฟเมื่อเกือบ 30 ปีก่อน (คือเมื่อประมาณ พ.ศ. 2481)

นอกจากนี้แล้ว ศ.มจ.โวฒยากร วรวรรณ ยังทรงออกแบบสถานีรถไฟธนบุรี ซึ่งสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2493 ทั้งสถานีเชียงใหม่และสถานีธนบุรีมีจุดเด่นคือ "หอนาฬิกา" จึงสันนิษฐานได้ว่าสถานีเชียงใหม่คงจะสร้างขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกับสถานีธนบุรี คือ ปี พ.ศ. 2493 หรือห่างกันเล็กน้อย เพราะภาพการ์ตูนในวารสารรถไฟ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ก็มีภาพของสถานีเชียงใหม่ปรากฏอยู่ด้วย

ที่สำคัญคือในวารสารรถไฟปีที่ 2 ฉบับที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2500 มีบทความกล่าวว่าได้มีการก่อสร้างสถานีรถไฟในทางสายเหนือทดแทนของเดิมและกล่าวถึงการเปิดใช้งาน สถานีตะพานหินและเด่นชัย เมื่อเดือนมิถุนายน 2500

ตารางเวลาการเดินรถ[แก้]

เที่ยวล่อง[แก้]

ขบวนรถ ต้นทาง เชียงใหม่ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง


ร102 เชียงใหม่ 06.30 กรุงเทพ 21.10
ดพ8 เชียงใหม่ 08.50 กรุงเทพ 19.25 ขบวนที่ 12 เดิม
ท408 เชียงใหม่ 09.30 นครสวรรค์ 19.55
ด52 เชียงใหม่ 15.30 กรุงเทพ 05.25
ดพ14 เชียงใหม่ 17.00 กรุงเทพ 06.15
ดพ2 เชียงใหม่ 18.00 กรุงเทพ 06.50
ดพ10 เชียงใหม่ 21.00 กรุงเทพ 09.10 หยุดให้บริการ[1]
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวขึ้น[แก้]

ขบวนรถ ต้นทาง เชียงใหม่ ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง


ร109 กรุงเทพ 13.45 เชียงใหม่ 04.05
ดพ1 กรุงเทพ 18.10 เชียงใหม่ 07.15
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 เชียงใหม่ 08.40
ด51 กรุงเทพ 22.00 เชียงใหม่ 12.10
ท407 นครสวรรค์ 05.00 เชียงใหม่ 14.35
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 เชียงใหม่ 19.30 ขบวนที่ 9 เดิม
ดพ11 กรุงเทพ 18.00 เชียงใหม่ 06.20 หยุดให้บริการ[2]
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


  1. http://www.thairath.co.th/content/eco/299573
  2. http://www.thairath.co.th/content/eco/299573