ไม้อัดไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
Thaiplywood
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
ผู้ก่อตั้งหม่อมเจ้าสืบศุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ศาสตราจารย์ เทียม คมกฤส
คิด สุวรรณสุทธิ
ยุบเลิก1 เมษายน พ.ศ. 2555[1]
สำนักงานใหญ่548 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์http://www.thaiplywood.com

บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด (อังกฤษ: Thaiplywood) (ชื่อย่อ มอท.) เป็นอดีตรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย ในการกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปการใช้ทรัพยากรป่าไม้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทดแทนการใช้ไม้สัก เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2494 และปิดกิจการในปี พ.ศ. 2555

ประวัติ[แก้]

บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ในการกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวนศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ หม่อมเจ้าสืบศุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ ศาสตราจารย์ เทียม คมกฤส และคิด สุวรรณสุทธิ มีพลโทสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท โดยได้จดทะเบียนเป็นบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ถือหุ้นโดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เริ่มต้นดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2500 และได้มีการจดทะเบียนสหภาพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในปี พ.ศ. 2527[2]

บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด มีตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ "ช้างสามเชือก" มอท. มีผลการดำเนินการที่ขาดสภาพคล่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 มีหนี้สินค้างชำระจำนวนมาก[3] กระทั่งในปี พ.ศ. 2555 จึงถูกปิดกิจการลงเนื่องจากขาดทุนต่อเนื่อง รวมหนี้สินกว่า 600 ล้านบาท[4] และเป็นบุคคลล้มละลาย ในปี พ.ศ. 2561[5]

วัตถุประสงค์[แก้]

บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบกิจการ 5 ประเภท คือ

  1. อุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น ทำไม้อัด อบไม้ กลั่นไม้ อัดน้ำยาไม้ แปรรูปไม้ ฯลฯ
  2. ทำไม้และของป่า
  3. ค้าผลิตผลของอุตสาหกรรมป่าไม้
  4. สั่งเข้าและส่งออก เครื่องมือ เครื่องจักร และเครื่องใช้อุตสาหกรรม
  5. ประกอบกิจการเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

อ้างอิง[แก้]