โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
Playingcard Factory
ที่ทำการ
1448 อาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481
ผู้บริหารหลัก ธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม (ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต กรมสรรพสามิต), ประธานกรรมการ
วิไล ตันตินันท์ธนา (ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต), รองประธานกรรมการ
สุจิตรา เลาหวัฒนภิญโญ (รองอธิบดีกรมสรรพสามิต), รองประธานกรรมการ
สมเดช ศรีสวัสดิ์ (รองอธิบดีกรมสรรพสามิต), รองประธานกรรมการ
ธีระพันธ์ นิตย์วิบูลย์, ผู้อำนวยการ
อนุพันธ์ บุณโยดม, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.playingcard.or.th/

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (อังกฤษ: Playingcard Factory) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ในรัฐบาลสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม

ประวัติ[แก้]

โรงงานไพ่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 เป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต[1] ต่อมากระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้ โรงงานไพ่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นจึงได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตพ.ศ. 2535 ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นมา[2]

การบริหารงานโรงงานไพ่ อยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 11 คน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]