โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
Playingcard Factory
ที่ทำการ
1448 อาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481
ผู้บริหารหลัก ณัฐกร อุเทนสุต, ประธานกรรมการ
วิวัฒน์ เขาสกุล, รองประธานกรรมการ
จิติธาดา ธนะโสภณ, รองประธานกรรมการ
อัครุตม์ สนธยานนท์, รองประธานกรรมการ
ภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์​งาม, ผู้อำนวยการ
กนิษฐ์ ​ศิริรัตน์, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.playingcard.or.th/

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (อังกฤษ: Playingcard Factory) เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ในรัฐบาลสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม

ประวัติ[แก้]

โรงงานไพ่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 เป็นส่วนราชการสังกัดกรมสรรพสามิต[1] ต่อมากระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้ โรงงานไพ่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นจึงได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตพ.ศ. 2535 ให้โรงงานไพ่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นมา[2]

การบริหารงานโรงงานไพ่ อยู่ภายใต้การควบคุมนโยบายของคณะกรรมการโรงงานไพ่ ประกอบด้วย อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วไม่เกิน 11 คน

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติความเป็นมา". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-01-16. สืบค้นเมื่อ 2015-07-20.
  2. "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-05-27. สืบค้นเมื่อ 2014-12-16.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]