องค์การคลังสินค้า

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การคลังสินค้า
Pwo.jpg
ที่ทำการ
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 19 เมษายน พ.ศ. 2498 (65 ปี)
สืบทอดจาก กองคลังสินค้า กระทรวงเศรษฐการ
งบประมาณ 1,655.2674 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก นาย สุชาติ เตชจักรเสมา [2], ประธานกรรมการ
พันเอก (พิเศษ) ดิเรก ดีประเสริฐ[3], รองประธานกรรมการ
อินทิรา โภคปุณยารักษ์, ผู้อำนวยการ
อมราภรณ์ สันติวงศ์, รองผู้อำนวยการ
พันตำรวจโท ปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์, รองผู้อำนวยการ
สมศักดิ์ วงศ์วัฒนศานต์, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงพาณิชย์
เว็บไซต์
http://www.pwo.co.th

องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2498

ประวัติ[แก้]

ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นมาก กระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดตั้ง "หอคลังสินค้ากลาง" ในสังกัดกรมการค้าภายใน เมื่อปี พ.ศ. 2485 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการรักษาระดับราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ต่อมาในปี พ.ศ. 2487 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คลังสินค้ากลาง" และยกฐานะขึ้นเป็น "กองคลังสินค้า" ในปีเดียวกัน แต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง ภารกิจของกองคลังสินค้า จึงเป็นเพียงหน่วยงานที่รับซื้อและจำหน่ายสินค้าทั่วไป กระทั่งในปี พ.ศ. 2497 กระทรวงเศรษฐการ (ชื่อในขณะนั้น) ได้มีนโยบายจัดตั้งฉางข้าวและคลังสินค้า เพื่อรับฝากข้าวและสินค้าเกษตร โดยการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498[4] ขึ้น

องค์การคลังสินค้า มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อทำกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับข้าว พืชผลและสินค้าต่างๆ เพื่อให้จำนวนผลิต คุณภาพ ราคา เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของรัฐและประชาชนทั่วไป และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้ากำหนดวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งใหม่คือ “ทำกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค”

ในระยะเริ่มต้น องค์การคลังสินค้า ได้รับโอนกิจการมาจากกองคลังสินค้า กระทรวงเศรษฐการ และในปี พ.ศ. 2524 ได้รับโอนทรัพย์สินของโรงงานกระสอบ กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าด้วยกัน ซึ่งใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานองค์การคลังสินค้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา[5]

คณะกรรมการ[แก้]

  1. พลตำรวจตรี ไกรบุญ ทรวดทรง เป็นประธานกรรมการ[6]
  2. พันเอก (พิเศษ) ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ เป็นรองประธานกรรมการ
  3. นางสาลินี วังตาล
  4. นายสมชาติ สร้อยทอง
  5. นายธงรบ ด่านอำไพ[7]
  6. นายทรงพล พนาวงศ์
  7. นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ

อ้างอิง[แก้]