องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้.jpg
ที่ทำการ
76 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 1 มกราคม พ.ศ. 2490 (74 ปี)
งบประมาณ 291.5235 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก พรเพ็ญ วรวิลาวัณย์, ผู้อำนวยการ
สุกิจ จันทร์ทอง, รองผู้อำนวยการ
ชาญณรงค์ อินทนนท์, รองผู้อำนวยการ
ประสิทธิ์ เกิดโต, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลูกสังกัด บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
เว็บไซต์
http://www.fio.co.th

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ชื่อย่อ อ.อ.ป.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในปี พ.ศ. 2490 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการทำไม้ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในปี พ.ศ. 2499 เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ อาทิ การทำไม้ เก็บหาของป่า แปรรูปไม้ ทำไม้อัด เป็นต้น

ประวัติ[แก้]

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490 มีหน้าที่หลักในการทำไม้ ต่อมารัฐบาลมีนโยบายในการทำป่าไม้สัก จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในความดูแลของกระทรวงเกษตร[2] เพื่ออำนวยความสะดวกแก่รัฐบาลและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมป่าไม้ อาทิ การทำไม้และเก็บหาของป่า การแปรรูปไม้ การทำไม้อัด เป็นต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้มีการเพิ่มภารกิจในด้านการปลูกสวนป่า คุ้มครองป่า และบูรณะป่าไม้[3] จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 ได้โอนมาอยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ฉบับที่ 6) ซึ่งได้เพิ่มภารกิจในการปลูกฝัง เผยแพร่ ความรู้และทัศนคติในการดูแลรักษา บูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้รวมถึงการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยนอกจากนี้ยังได้ให้อำนาจ อ.อ.ป. ในการให้กู้และให้ยืมเงินเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. รวมถึงการให้ อ.อ.ป. ออกตราสารและพันธบัตรเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป. [4]

ทำเนียบผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้[แก้]

ผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พลโท เพียร สฤษฎ์ยุทธศิลป์ พิริยะโยธิน 11 มี.ค. 2490 – 14 ก.ย. 2490
2. ม.จ. สืบสุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 15 มิ.ย. 2491 – 30 เม.ย. 2495
3. นายวิบูลย์ ธรรมบุตร 1 พ.ค. 2495 – 30 ก.ย. 2508
4. นายเฉลิม ศิริวรรณ 1 ต.ค. 2508 – 6 มี.ค. 2514
5. นายกริต สามะพุทธิ 7 มี.ค. 2514 – 12 ส.ค. 2517
6. นายอำนวย คอวนิช 13 ส.ค. 2517 – 30 ก.ย. 2523
7. นายเชิญ นิลวิเศษ 1 ต.ค. 2523 – 30 ก.ย. 2524
8. นายวีระ สง่าศรี 1 ต.ค. 2524 – 30 ก.ย. 2527
9. นายวิรัช พุทธโกษา 1 เม.ย. 2528 – 30 ก.ย. 2531
10. พันเอกอาคม ใสสะอาด 4 ม.ค. 2532 – 30 ก.ย. 2533
11. พันเอก ม.ร.ว.อดุลย์เดช จักรพันธุ์ 1 ต.ค. 2533 – 5 ก.พ. 2539
12. นายณรงค์ สุกกรี 2 ก.ค. 2539 – 30 ก.ย. 2544
13. นายชนัตร เลาหะวัฒนะ 22 ต.ค. 2544 – 4 ต.ค. 2548
14. นายมนูญศักดิ์ ตันติวิวัฒน์ 27 ส.ค. 2550 – 22 มิ.ย. 2553
15. นายชัยภัฎ สมบูรณ์ดำรงกุล 22 ธ.ค. 2554 – 18 ต.ค. 2556
16. นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ 3 มี.ค. 2558 – 30 ต.ค. 2559
17. นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ 15 ก.ย. 2560 – จนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]