บางจาก คอร์ปอเรชั่น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทมหาชน (SET:BCP)
อุตสาหกรรมทรัพยากร
ก่อตั้ง8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 (38 ปี)
สำนักงานใหญ่2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
พิชัย ชุณหวชิร
(ประธานกรรมการ)
ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)
สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์
(รองประธานกรรมการ)
ผลิตภัณฑ์น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, การกลั่นน้ำมัน
รายได้เพิ่มขึ้น 192,025 ล้านบาท (2561)
รายได้สุทธิ
เพิ่มขึ้น 11,431 ล้านบาท (2561)
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 117,369 ล้านบาท (2561)
เว็บไซต์www.bangchak.co.th
ป้ายสถานีบริการน้ำมันบางจาก พ.ศ. 2552

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือรู้จักในชื่อ บางจาก เป็นบริษัทมหาชนด้านน้ำมันและแก๊สสัญชาติไทยซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บางจากดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมันเพื่อผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ รวมถึงดำเนินธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการค้า ใน พ.ศ. 2563 บางจากมีส่วนแบ่งการตลาดของผู้ค้าน้ำมันในประเทศไทยเป็นอันดับ 3 โดยมีสัดส่วนที่ร้อยละ 10.10 จากตลาดทั้งหมด บางจากมีกำลังการผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท 120,000 บาร์เรลต่อวันและมีสถานีบริการน้ำมัน 1,240 แห่งทั่วประเทศไทย[1]

ประวัติ[แก้]

บางจากก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2527 ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีมติให้จัดตั้งและจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งบริษัทในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ในชื่อ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีหน้าที่หลักคือดำเนินการกลั่นและผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2536 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อว่า บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน พ.ศ. 2537

ต่อมากระทรวงการคลัง ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทำให้สิ้นสุดความเป็นรัฐวิสาหกิจตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544[2] ต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้งเป็น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 บางจากได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของเอสโซ่ (ประเทศไทย) จากเอ็กซอนโมบิล ในสัดส่วนร้อยละ 65.99 โดยมีมูลค่ากิจการ 55,000 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จภายในครึ่งหลังของปี 2566 โดยหลังจากการเข้าซื้อกิจการเอสโซ่ เอ็กซอนโมบิลจะยังเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยต่อไป[3] อีกทั้งเอสโซ่ยังได้รับสิทธิ์ในการใช้ตราสินค้าต่อไปอีก 2 ปี[4]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูลภาพรวม ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 ลำดับแรก ดังนี้[5]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 สำนักงานประกันสังคม 202,417,697 14.70%
2 กระทรวงการคลัง 137,442,767 9.98%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 103,446,641 7.51%
4 กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33%
5 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 100,936,800 7.33%

บางจากได้ดำเนินกิจการหลักด้วยการประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ธุรกิจตลาด ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงได้ขยายกิจการสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันปิโตรเลียม และธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านนวัตกรรม                  

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน[แก้]

โรงกลั่นน้ำมันมีกำลังการผลิตสูงสุด 120,000 บาร์เรลต่อวัน[ต้องการอ้างอิง] ผลผลิตได้คุณภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานยูโร 4 ของภาครัฐ[ต้องการอ้างอิง] บางจากเป็นรายแรกในเอเชียที่ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 มาตรฐานยูโร 5[ต้องการอ้างอิง] มีค่าซัลเฟอร์ต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน หรือลดลงถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐานยูโร 4 อีกด้วย[ต้องการอ้างอิง]

กลุ่มธุรกิจการตลาด (ผลิตภัณฑ์และบริการ)[แก้]

กลุ่มธุรกิจการตลาด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับผู้บริโภค ผ่านเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 1,100 แห่ง

กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าสีเขียว[แก้]

บางจากได้นำ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระดับโลก รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างพลังงานสะอาดให้แก่โลกในรูปแบบใหม่ๆ นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพแล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุน การพัฒนา และบริหารโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน จึงแสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อริเริ่มพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น พลังงานชีวมวล และพลังงานน้ำ เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ[แก้]

บางจากได้สนับสนุนการนำเอทานอลและไบโอดีเซลมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91/95 รวมทั้งน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20/E85 และน้ำมันไบโอดีเซล

กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ[แก้]

บางจากได้จัดตั้งบริษัท BCP Innovation Pte.Ltd. ขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับนวัตกรรมในต่างประเทศ

สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ[แก้]

บางจากได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ หรือมีชื่อย่อว่า BiiC โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง Green Ecosystem เพื่อผลักดันนวัตกรรมต่างๆ โดยเน้นด้านพลังงานสีเขียว (Green Energy) และด้านชีวภาพ (Bio-Based) นำมาต่อยอดขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศจากการวิจัยและพัฒนา จัดการเทคโนโลยีและเครือข่าย พร้อมทั้งบ่มเพาะธุรกิจ Startup สนับสนุนเศรษฐกิจยุค 4.0 โดยมุ่งสู่กลุ่มบริษัทนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำในเอเชีย

อ้างอิง[แก้]

  1. "ผู้ค้าน้ำมัน เปิดเกมรุกขยายปั๊มปี64 ชิงฐานลูกค้ารักษามาร์เก็ตแชร์". กรุงเทพธุรกิจ.
  2. ประกาศนายทะเบียน เรื่อง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สิ้นสภาพ
  3. "บางจากฯ ประกาศเทกโอเวอร์ "เอสโซ่" ปิดดีลจ่ายค่าหุ้นได้ครึ่งหลังปี 66". mgronline.com. 2023-01-12.
  4. อีไฟแนนซ์ไทย, สำนักข่าว. "`บางจาก` ประกาศซื้อกิจการปั๊ม`เอสโซ่` พร้อมตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นทั้งหมด". efinancethai.com.
  5. BANPU - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°41′19″N 100°35′32″E / 13.6886124°N 100.5921725°E / 13.6886124; 100.5921725