สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
Otp vector.png
ที่ทำการ
ไทย 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2545
งบประมาณ 540.6862 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร สราวุธ ทรงศิวิไล, ผู้อำนวยการ
วิจิตต์ นิมิตรวานิช, รองผู้อำนวยการ
ว่าง, รองผู้อำนวยการ
ว่าง, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด กระทรวงคมนาคม
เว็บไซต์
http://www.otp.go.th/

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545

ประวัติ[แก้]

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดตั้งขึ้นในคราวปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยทำการโอนอำนาจหน้าที่ของ สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในส่วนของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและสื่อสาร (บางส่วน) และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี (บางส่วน) มาขึ้นกับ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และให้มีภารกิจเกี่ยวกับ การเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนการขนส่งการจราจร และความปลอดภัยจากการขนส่ง ประสานแผนด้านการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ การจราจร และความปลอดภัย จากการขนส่งให้สอดคล้องกับแผนหลักด้านการขนส่งและจราจร เพื่อให้ นโยบายด้านการขนส่งและจราจร มีความเป็นเอกภาพ

สำนักงานฯ มีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นหัวหน้าส่วนราชการ และทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) และ สนข.ยังเป็นหน่วยงานซึ่งอำนวยการปฏิบัติงานของ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม อีกด้วย

การแบ่งส่วนราชการ[แก้]

 • สำนักบริหารกลาง
 • กองจัดระบบการจราจรทางบก
 • กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร
 • สำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
 • สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง
 • สำนักแผนความปลอดภัย
 • สำนักแผนงาน
 • สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค[2]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/005/1.PDF

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]