รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม

ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบ รถไฟชานเมือง
ระบบ รถไฟฟ้าชานเมือง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สถานะ กำลังก่อสร้าง
สถานีปลายทาง บ้านภาชี
มหาชัย
จำนวนสถานี 38
การดำเนินงาน
เปิดให้บริการ พ.ศ. 2562 (ระยะที่ 1 บางซื่อ - รังสิต)
พ.ศ. 2563 (ระยะที่ 2 บางซื่อ - หัวลำโพง)
พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 3 รังสิต - ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต)
เจ้าของ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง 80.8 กิโลเมตร (50.21 ไมล์)
ช่วงกว้างราง 1,000 มม. (3 ฟุต 3 38 นิ้ว) มีเตอร์เกจ
ระบบจ่ายไฟฟ้า 25 kV AC จ่ายไฟเหนือหัว
ความเร็ว ธรรมดา:105 กม./ชม. (65 ไมล์/ชม.)
รถด่วน:140 กม./ชม. (87 ไมล์/ชม.)

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บ้านภาชี-มหาชัย) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟที่เป็นแกนหลักของแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีแนวเส้นทางตามแกนหลักทิศเหนือ-ทิศใต้/ตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่โครงการส่วนใหญ่อยู่ในเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม มีระยะทางรวม 114.3 กม. 38 สถานี เป็นเส้นทางหลักในแนวเหนือ-ใต้ ตามแนวทางรถไฟเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อมต่อพื้นที่ชานเมืองด้านทิศเหนือ (พื้นที่ดอนเมือง รังสิต ปทุมธานี อยุธยา) และพื้นที่ชานเมืองด้านทิศใต้ (พื้นที่บางบอน มหาชัย) เข้าสู่ใจกลางเมือง (หัวลำโพง) โดยบูรณาการการเดินทางร่วมกันกับระบบรถไฟทางไกลที่สามารถเชื่อมโยงการเดิน ทางไปสู่ภูมิภาคต่างๆ โครงข่ายสนับสนุนให้เกิดการกระจายตัวของพื้นที่อยู่อาศัยไปยังพื้นที่รอบนอก ตามแนวคิดผังเมือง รองรับศูนย์ราชการกรุงเทพมหานครแห่งใหม่ พื้นที่ชุมชนบริเวณถนนแจ้งวัฒนะและรามอินทราที่กำลังมีการเติบโตในอัตราสูง เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานดอนเมือง รองรับประชาชนบริเวณรังสิต ปทุมธานี ไปยังเมืองมหาวิทยาลัยบริเวณรังสิต อยุธยา เชื่อมโยงไปยังบ้านภาชี ในอนาคตสามารถเชื่อมโยงกับสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือแห่งใหม่อีกด้วย โครงการสามารถแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างถนนและรถไฟในเขตเมือง ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของระบบราง และลดความล่าช้าในการเดินทางบนโครงข่ายถนนได้

เนื้อหา

เส้นทางของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม[แก้]

 • ช่วงบางซื่อ-รังสิต-ธรรมศาสตร์-บ้านภาชี ตามแนวเส้นทางรถไฟสายเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 64.3 กิโลเมตร
 • ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง ตามแนวเส้นทางรถไฟสายเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 11.0 กิโลเมตร (โครงการ)
 • ช่วงหัวลำโพง-บางบอน-มหาชัย ตามแนวเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง ระยะทาง 39.0 กิโลเมตร (โครงการ)

การแบ่งระยะโครงการ[แก้]

อ้างอิงตามแผนแม่บทโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม แบ่งออกเป็นช่วงๆ ดังนี้[1]

ระยะที่ ช่วง ระยะทาง สถานะ
1 รังสิต-บางซื่อ 36 กม. กำลังก่อสร้าง
2 บางซื่อ-หัวลำโพง 11 กม. โครงการในปี พ.ศ. 2563
3 หัวลำโพง-บางบอน 18 กม. โครงการในปี พ.ศ. 2572
4 บางบอน-มหาชัย 20 กม. โครงการในปี พ.ศ. 2572
5 มหาชัย-แม่กลอง 34 กม. เป็นเพียงแผนแม่บท
6 แม่กลอง-ปากท่อ 22 กม.

ช่วงบางซื่อ–รังสิต[แก้]

เส้นทางรถไฟสายนี้มีโครงการก่อสร้างตามแนวเส้นทางรถไฟสายเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวเส้นทางจากใจกลางกรุงเทพฯ ที่สถานีกลางบางซื่อ ผ่านย่านจตุจักร หลักสี่ ดอนเมือง ออกไปสู่บริเวณรังสิต จังหวัดปทุมธานี ชานเมืองด้านทิศเหนือของกรุงเทพฯ และมีโครงการต่อขยายเส้นทางไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เส้นทางผ่าน[แก้]

แนวเส้นทาง[แก้]

เริ่มต้นจาก กม.6+000 (จากหัวลำโพง) ประมาณ 1.8 กม. ทางทิศใต้ของสถานีบางซื่อ ไปตาม แนวเขตทางรถไฟในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ผ่านเขต จตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานี รังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางยาวประมาณ 26.3 กิโลเมตร โดยในอนาคตจะต่อขยายไปยังมหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต [3]


รูปแบบของโครงการ[แก้]

รูปแบบการเดินรถ[แก้]

สามารถรองรับการเดินรถไฟ 3 ระบบในโครงสร้างเดียวกัน คือระบบรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง ระบบรถไฟฟ้าชานเมือง และระบบรถไฟขนส่งสินค้า โดยมีโครงข่ายเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กับโครงการระบบรถไฟ ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน จึงได้ออกแบบให้ใช้ศูนย์ควบคุมการเดินรถ และศูนย์ซ่อมบำรุงร่วมกัน ที่ย่านสถานีกลางบางซื่อ และได้จัดรูปแบบการเดินรถของ รฟท. ในปัจจุบัน ได้แก่ รถไฟทางไกล รถไฟชานเมือง และรถสินค้าที่ลากจูงด้วยหัวรถจักรดีเซล ให้เดินรถร่วมกับรถไฟชานเมืองรูปแบบใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยติดตั้งระบบควบคุมการเดินรถอัตโนมัติ (Automatic Train Operation ATO) ในรถแบบใหม่ และติดตั้งระบบ Automatic Train Protection (ATP) เพิ่มเติมบนหัวรถจักรดีเซล เพื่อให้ขบวนรถทั้งสองระบบเดินรถร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย [4]

สถานี[แก้]

มี 13 สถานี ซึ่งจะให้บริการรถด่วน 3 สถานี ได้แก่สถานีกลางบางซื่อ, สถานีดอนเมือง และสถานีรังสิต[2] นอกจากนี้ สนข. อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มสถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อีก 1 สถานี[5] ซึ่งจะทำให้มีสถานีเพิ่มเป็น 14 สถานี

รูปแบบสถานี[แก้]

แบบจำลองสถานีกลางบางซื่อ
แบบจำลองสถานีจตุจักร
แบบจำลองสถานีบางเขน
แบบจำลองสถานีดอนเมือง
แบบจำลองสถานีรังสิต

สถานีกลางบางซื่อ

 • ชั้นใต้ดิน เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถประมาณ1.700คัน โดยมีโถงทางเชื่อมขึ้นไปยังชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร
  • ชั้นพื้นดิน ประกอบด้วย
   • โถงพักคอยและรับผู้โดยสาร
   • พื้นที่ชั้นลอยสำหรับควบคุมการเดินรถ
   • พื้นที่โถงสำหรับจำหน่ายตั๋วโดยสาร
   • พื้นที่พาณิชยกรรม
  • ชั้น2 เป็นชานชาลารถไฟทางไกลและรถไฟชานเมือง ระบบราง 1.000 เมตร (meter gauge) จำนวน12ชานชาลา แบ่งเป็น
   • รถไฟทางไกล 8 ชานชลา จำนวนขบวนรถ 8 ขบวน แบ่งเป็น สายเหนือและอีสาน 4ชานชลา สายใต้และสายตะวันออก 4ชานชลา
   • รถไฟชานเมือง 4 ชานชลา จำนวนขบวนรถ 4 ขบวน
  • ชั้น3 เป็นชานชาลารถไฟ ระบบราง 1.435 เมตร (standard gauge) จำนวน 12 ชานชาลา รองรับ รถไฟความเร็วสูง 10 ขบวน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง 2 ขบวน แบ่งเป็น
   • รถไฟความเร็วสูง สายใต้ 4 ชานชลา จำนวนขบวนรถ 4 ขบวน
   • รถไฟความเร็วสูง สายเหนือ-อีสาน 6 ชานชลา จำนวนขบวนรถ 6 ขบวน
   • รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้ง รถไฟความเร็วสูง สายภาคตะวันออก 2 ชานชลา จำนวนขบวนรถ 2 ขบวน

สถานีประเภทที่1 เป็นสถานียกระดับเฉพาะรถไฟฟ้าชานเมือง ได้แก่ สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ และสถานีการเคหะ โดยประกอบด้วย

 • ชั้นพื้นดิน ( Ground Floor Level ) เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร
 • ชั้นที่ 2 ( Concourse Level ) เป็นชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารและเป็นพื้นที่รับรองผู้โดยสาร
 • ชั้นที่ 3 ( CT Platform Level ) เป็นชั้นชานชาลารถไฟฟ้าชานเมือง รูปแบบชานชาลาด้านข้าง ( Side Platform )

สถานีประเภทที่2 เป็นสถานียกระดับ รองรับทั้งรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟทางไกล ได้แก่ สถานีดอนเมือง โดยประกอบด้วย

 • ชั้นพื้นดิน : เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถรับ – ส่งผู้โดยสาร
 • ชั้นที่ 2 : เป็นชั้นจำหน่ายตั๋ว และเป็นพื้นที่รองรับผู้โดยสารที่จะขึ้นไปยังชานชาลารถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟทางไกล
 • ชั้นที่ 3 : เป็นชั้นชานชาลารถไฟทางไกล รูปแบบชานชาลาตรงกลาง
 • ชั้นที่ 4 : เป็นชั้นชานชาลารถไฟฟ้าชานเมือง รูปแบบชานชาลาตรงกลาง

สถานีประเภทที่3 เป็นสถานีระดับดินเฉพาะรถไฟฟ้าชานเมือง ได้แก่ สถานีหลักหกโดยประกอบด้วย

 • ชั้นพื้นดิน : เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟฟ้าชานเมือง รูปแบบชานชาลาด้านข้าง
 • ชั้นที่ 2 : เป็นชั้นจำหน่ายตั๋ว และพื้นที่รองรับผู้โดยสารที่จะลงไปยังชานชาลา

สถานีประเภทที่ 4 เป็นสถานียกระดับ รองรับรถไฟฟ้าชานเมือง และระดับดิน รองรับรถไฟทางไกล ได้แก่ สถานีรังสิต

 • ชั้นพื้นดิน : เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟทางไกล รูปแบบชานชาลาตรงกลาง และพื้นที่จอดรถรับ- ส่งผู้โดยสาร
 • ชั้นที่ 2 : เป็นชั้นจำหน่ายตั๋ว และพื้นที่รองรับผู้โดยสารที่จะผ่านไปยังชานชาลารถไฟทางไกล และรถไฟฟ้าชานเมือง
 • ชั้นที่ 3 : เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟฟ้าชานเมือง รูปแบบชานชาลาตรงกลาง

ถนนเลียบทางรถไฟ[แก้]

ถนนเลียบทางรถไฟก่อสร้างเป็นถนน4ช่องจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยแบ่งเป็น3ช่วงดังนี้

 • ช่วงบางซื่อ - หลักสี่ อยู่ทางซ้ายของทางรถไฟในปัจจุบัน
 • ช่วงหลักสี่ - ดอนเมือง อยู่ระหว่างทางรถไฟใหม่และทางรถไฟในปัจจุบัน
 • ช่วงดอนเมือง – รังสิต อยู่ทางซ้ายของทางรถไฟในปัจจุบัน

โดยมีสะพานข้ามถนนเลียบทางรถไฟบริเวณทางผ่านเปรมประชากรและซอยพหลโยธิน87

รายชื่อสถานี[แก้]

ชื่อและรหัสของสถานี ชานชาลา รถด่วน รถธรรมดา จุดเปลี่ยนเส้นทาง วันที่เปิดให้บริการ ที่ตั้ง
บางซื่อ 12 MRT (Bangkok) logo.svg รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สถานีบางซื่อ
20px รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน
20px รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2563 กรุงเทพมหานคร
จตุจักร 2
วัดเสมียนนารี 2
บางเขน 2 Bangkok MRT Brown line unofficial logo.png รถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีน้ำตาล สถานีบางเขน (โครงการ)
ทุ่งสองห้อง 2
หลักสี่ 2 18px รถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู สถานีหลักสี่ (โครงการ)
20px รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การเคหะ 2
ดอนเมือง 8 20px รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หลักหก 2 ปทุมธานี
รังสิต 4
จัดการ: แม่แบบ  พูดคุย  แก้ไข

ที่ตั้งของสถานี[แก้]

เป็นสถานียกระดับจำนวน8สถานีเช่

 • สถานีกลางบางซื่อ(กม.7+800) ตั้งอยู่บริเวณสถานีชุมทางบางซื่อ บริเวณถนนเทอดดำริในปัจจุบัน
 • สถานีจตุจักร(กม.10+275) ตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร2และถนนกำแพงเพชร6
 • สถานีวัดเสมียนนารี(กม.12+340) ตั้งอยู่ระหว่างสถานีจตุจักรกับสถานีบางเขนบริเวณถนนกำแพงเพชร6ตรงข้ามกับวัดเสมียนนารี
 • สถานีบางเขน(กม.13+281) ตั้งอยู่บริเวณแยกบางเขนช่วงถนนกำแพงเพชร6ตัดกับถนนงามวงศ์วานตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานีทุ่งสองห้อง(กม.14+750) ตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร6และถนนวิภาวดีรังสิต
 • สถานีหลักสี่(กม.17+943) ตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร6ด้านทิศเหนือของแยกหลักสี่ติดกับถนนแจ้งวัฒนะ
 • สถานีการเคหะ(กม.19+500) ตั้งอยู่บริเวณถนนกำแพงเพชร6และถนนวิภาวดีรังสิต
 • สถานีดอนเมือง(กม.21+525) ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามท่าอากาศยานดอนเมืองบริเวณถนนกำแพงเพชร6และถนนวิภาวดีรังสิต
 • สถานีหลักหก(กม.27+477) ตั้งอยู่บริเวณสถานีดอนเมืองและสถานีรังสิตบริเวณถนนกำแพงเพชร6ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนเอกทักษิณกับถนนพหลโยธิน
 • สถานีรังสิต(กม.30+347) ตั้งอยู่บริเวณถนนรังสิต-ปทุมธานีและถนนกำแพงเพชร6

การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น[แก้]

การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งทั่วไป[แก้]

ช่วงบางซื่อ-รังสิต[แก้]

 • การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดขายเอกสารประกวดราคาก่อสร้างระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. พ.ศ. 2553[6] โครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต สัญญาที่ 1-2 ทั้งนี้จากข่าวในผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ได้กล่าวอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม ว่า กรอบเวลาการทำงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต ที่ ร.ฟ.ท.ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมก่อนหน้านี้นั้น กำหนดว่าจะเปิดขายเอกสารประกวดราคาก่อสร้างระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค.2553 และกำหนดให้ผู้รับเหมายื่นเอกสารประกวดราคาวันที่ 16 พ.ย.2553 จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการประกวดราคา และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) ซึ่ง ร.ฟ.ท.คาดว่าจะสามารถรายงานผลการประกวดราคาให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบได้ในระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-25 พ.ค.2554 และลงนามในสัญญากับผู้รับงานได้ในวันที่ 1 มิ.ย.2554

สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต แบ่งออกเป็น 3 สัญญา โดยเป็นงานโยธา 2 สัญญา มูลค่ารวมราว 45,000 ล้านบาท

สัญญาที่ 1 สถานีรถไฟบางซื่อ-รวมอาคารซ่อมบำรุง ประกอบด้วย งานทางวิ่งยกระดับจากสถานีบางซื่อจาก กม.6-กม.12 รวมสถานีบางซื่อ.สถานีจตุจักร, อาคารซ่อมบำรุงรถชานเมืองและรถทางไกล, ถนนและสะพานยกระดับ

สัญญาที่ 2 โครงสร้างยกระดับบางซื่อ-รังสิตรวมสถานีรายทาง ประกอบด้วยงานทางวิ่งยกระดับจาก กม.12-กม.32 ที่สถานีรังสิต รวมงานสถานีรายทาง 8 สถานีคือ วัดเสมียนนารี (เฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน), บางเขน, ทุ่งสองห้อง, หลักสี่, การเคหะ, ดอนเมือง, หลักหก (เฉพาะงานโครงสร้างพื้นฐาน), สถานีรังสิต, ถนนและสะพานยกระดับ

ส่วนสัญญาที่ 3 คือ งานระบบรถไฟฟ้า วงเงิน 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วยงานวางราง, ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม, ระบบไฟฟ้ากำลัง,รวมงานระบบรถไฟฟ้าส่วนของสถานีบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ไม่รวมงานวางราง) ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท คาดว่าการก่อสร้างใช้เวลาประมาณ 4 ปี [7]

ความคืบหน้า[แก้]

 • วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ครม.อนุมัติคลังกู้เงิน2.9หมื่นล้านสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงบางซื่อ-รังสิต[8]
 • วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553 การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติเอกสารประกวดราคาที่ปรับปรุงใหม่จาก JICA และสำนักงานอัยการสูงสุด คาดว่าจะประกาศประกวดราคานานาชาติ (International Bidding) ได้ในไม่ช้า ส่วนการรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ การรถไฟฯ จำเป็นต้องยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผู้รับเหมารื้อย้ายอาคารสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินของผู้บุกรุก ออกจากพื้นที่โครงการฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และปรับปรุง TOR บางส่วน ก่อนนำลงเผยแพร่ในเว๊บไซต์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 [9]
 • นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยจะเปิดขายซองประกวดราคาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 คาดว่าจะได้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้ต้นปี 2554 การก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2561 [10]
 • ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีคำสั่งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ให้มีการปิดบริการสถานีรถไฟบางเขน และสถานีรถไฟหลักสี่ฝั่งตะวันตกเป็นการชั่วคราวเพื่อจะทำการเริ่มรื้อตอม่อโฮปเวลล์เพื่อทำการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มโดยประกาศให้ไปใช้สถานีฝั่งตะวันออกหรือไปใช้บริการสถานีใกล้เคียงแทน
 • ล่าสุด การดำเนินการโครงการคืบหน้าไปประมาณ16%โดยล่าช้าจากแผนเดิม30%เพราะรอการอนุมัติเงินก่อสร้าง 8140ล้านบาทเป็นค่าแบบก่อสร้างซึ่งปรับใหม่

สัญญาการก่อสร้าง[แก้]

สัญญาที่ เนื้องาน มูลค่า
(ล้านบาท) [11]
ผู้ชนะการประมูล หมายเหตุ ความคืบหน้า ณ สิ้นเดือน ก.พ.60
1 งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง
29,826.97
กิจการร่วมค้าเอสยู
(บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
และ บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น)
57.31% ล่าช้ากว่าแผน 42.69%
2 งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต
21,235.40 บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ 83.06% ล่าช้ากว่าแผน 6.61%
3 งานระบบรถไฟฟ้า, งานวางราง,ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม,
ระบบไฟฟ้ากำลังรวมทั้งงานระบบรถไฟฟ้าในส่วนของสถานีบางซื่อ-ตลิ่งชัน
(ไม่รวมงานวางราง)
32,400.00 กิจการร่วมค้าเอ็มเอชเอสซี (มิตซูบิชิเฮฟวี-ฮิตาชิ-ซูมิโตโม)[12] 15.72%

รายละเอียดสัญญา[แก้]

 • สัญญาที่ 1 :งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อ และศูนย์ซ่อมบำรุง ประกอบด้วย
  • สถานีกลางบางซื่อ องค์ประกอบอาคารมีดังนี้ ชานชาลารถไฟฟ้าชานเมือง 4 ชานชาลาและชานชาลาสำหรับอนาคต 8 ชานชาลา ทั้งหมดอยู่ชั้น 3 ชานชาลารถไฟทางไกล 12 ชานชาลาบนชั้น 2 ของสถานี ชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมอาคารทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครที่ชั้นล่าง และที่จอดรถใต้อาคารสถานี
  • สถานีจตุจักรพร้อมอาคารสถานี
  • ทางรถไฟยกระดับบนโครงสร้างคานสำเร็จรูปทรงกล่องพาดบนหัวเสาคอนกรีตหรือกรอบคานเสาคู่ทางรถไฟยกระดับบนฐานเสาเข็มจาก กม.6+600 ถึง กม.12+201.700
  • ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าชานเมือง ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล ลานจอดรถไฟ (ไม่รวมงาน วางราง) และอาคารอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการควบคุมการเดินร
  • ถนน สะพานยกระดับและระบบระบายน้ำ
  • งานดัดแปลงปรับปรุงหรือรื้อย้ายโครงสร้างโครงการโฮปเวลล์
 • สัญญาที่ 2 : งานโยธาสำหรับทางรถไฟบางซื่อ-รังสิต ประกอบด้วย
  • สถานี 6 สถานีพร้อมอาคารสถานี (สถานีบางเขน ทุ่งสองห้อง หลักสี่ การเคหะ ดอนเมืองและรังสิต)
  • ทางรถไฟยกระดับบนโครงสร้าง คานสำเร็จรูปทรงกล่องพาดบนหัวเสาคอนกรีตหรือกรอบคานเสาคู่ ทางรถไฟยกระดับบนฐานเสาเข็มจาก กม.12+201.700 ถึง กม.25+232 และทางรถไฟระดับดิน จาก กม.25+232 ถึง กม.32+350
  • ถนนเลียบทางรถไฟและระบบระบายน้ำ
  • งานดัดแปลงปรับปรุงหรือรื้อย้ายโครงสร้างโครงการโฮปเวลล์ และงานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขยายสถานีวัดเสมียนนารีและหลักหกในอนาคต
 • สัญญาที่ 3 : งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลฯ สำหรับระบบรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต
  • ระบบรถไฟช่วงบางซื่อ-รังสิต ประกอบด้วย
   • งานวางรางขนาด 1 เมตร (meter gauge)
   • ระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อรถไฟฟ้า
   • ระบบควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ
   • ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
   • ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
   • สิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ซ่อมบำรุงและอุปกรณ์
   • ระบบรักษาความปลอดภัยควบคุมทางเข้าออกและระบบปฏิบัติการพร้อมด้วยระบบสารสนเทศ
   • สถานีจ่ายไฟและหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ
   • รื้อถอน ปรับปรุง ดัดแปลง และ/หรือย้ายรางเดิม ปรับระดับทางข้ามและอาณัติสัญญาณ/สื่อสารโทรคมนาคม
   • การจัดหาตู้รถไฟฟ้าและปรับปรุงระบบความปลอดภัยการเดินรถ (ATP) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
   • จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพร้อมคู่มือแนะนำการปฏิบัติของระบบเดินรถ
  • ระบบรถไฟช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน (ใช้เงินกู้ในประเทศ) ประกอบด้วย
   • ระบบไฟฟ้ากำลังเพื่อรถไฟฟ้า
   • ระบบควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ
   • ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
   • ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
   • ระบบรักษาความปลอดภัยควบคุมทางเข้าออกและระบบปฏิบัติการพร้อมด้วยระบบสารสนเทศ
   • ติดตั้งระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติ
   • รื้อถอน ปรับปรุง ดัดแปลง และ/หรือย้ายรางเดิม ปรับระดับทางข้ามและอาณัติสัญญาณ/สื่อสารโทรคมนาคม
   • จัดหาตู้รถไฟฟ้า[13]

ผลประโยชน์ที่ได้รับ[แก้]

 • ลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนจำนวน 8 จุด และลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างสิ้นเชิง
 • สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินรถไฟทางไกลสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรองรับการเดินรถที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการเดินรถระบบรถไฟชานเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของประเทศได้อย่างมาก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ระบบขนส่งทางรถไฟที่สะดวก ทันสมัย ตรงเวลา จะจูงใจให้คนหันมาใช้บริการรถไฟมากขึ้น โดยคาดว่าเมื่อเดินรถระบบรถไฟฟ้าจะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารจากรังสิตสู่บางซื่อไม่น้อยกว่า 306,608 คน/วัน ในปีที่เปิดดำเนินการ และเมื่อขยายโครงการจากบางซื่อไปชุมทางบ้านภาชีในอนาคต จะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะมีประมาณ 449,080 คน/วัน
 • สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเดิมของโฮปเวลล์ [14]

แผนการในอนาคต[แก้]

ในอนาคตมีโครงการต่อขยายเส้นทางไปยังสถานีอยุธยา และสิ้นสุดที่สถานีบ้านภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามเส้นทางรถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกล ช่วงรังสิต-บ้านภาชี ระยะทาง 60 กิโลเมตร

โครงการช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต-บ้านภาชี[แก้]

เส้นทางรถไฟสายนี้มีโครงการก่อสร้างตามแนวถนนเลียบคลองเปรมประชากรระยะทางประมาณ38.3กิโลเมตรเริ่มจากสถานีรังสิตขึ้นไปทางทิศเหนือไปยังสถานีคลองหนึ่งไปยังสถานีมหาวิทยาลัยกรุงเทพไปยังสถานีเชียงรากสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไปที่สิ้นสุดสถานีบ้านภาชี

รายชื่อสถานีอย่างเป็นทางการ[แก้]

รหัส ชื่อสถานี ชานชาลา จุดเปลี่ยนเส้นทาง
รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต-บ้านภาชี
P16 รังสิต
P17 คลองหนึ่ง
P18 ม.กรุงเทพ
P19 เชียงราก
P20 ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

[15]

ขนาดทาง[แก้]

โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม(ส่วนต่อขยาย) เป็นทางรถไฟระดับพื้น ขนาดราง 1.0 เมตร จำนวน 4 ทาง สามารถรองรับได้ทั้งรถไฟดีเซล และรถไฟฟ้าระบบสายส่งเหนือราง

ผลประโยชน์ที่ได้รับ[แก้]

 • แก้ปัญหาการจราจร: ระบบรถไฟชานเมืองที่สะดวก สบาย และสามารถกำหนดเวลาการเดินทางได้ จะทำให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน แทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในระยะยาว
 • เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างเขตเมืองกับเขตชานเมือง: รถไฟชานเมือง ส่วนต่อขยาย รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะทำให้การเดินทางระหว่างพื้นที่เมืองและชานเมืองสะดวกรวดเร็ว เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งสองฝั่ง
 • เติมเต็มเครือข่ายระบบขนส่งทางราง: โครงการนี้จะเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าในเขตเมือง รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต และรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การเดินทางในระบบขนส่งมวลชนทางราง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เติมเต็มการเดินทางให้สมบูรณ์
 • ศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง เมืองมหาวิทยาลัย: พื้นที่โครงการมีสถานศึกษาอยู่หลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รถไฟชานเมือง ส่วนต่อขยาย รังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงเอื้อประโยชน์ในการเดินทางให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
 • ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: การเดินรถระบบรถไฟชานเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย จะช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของประเทศได้อย่างมาก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[16]

ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง[แก้]

เส้นทางรถไฟสายนี้ มีโครงการก่อสร้างตามแนวเส้นทางรถไฟสายเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ ผ่านสถานีสามเสนสามเหลี่ยมรถไฟจิตรลดา ย่านยมราช ยศเส เข้าสู่สถานีรถไฟหัวลำโพง เป็นโครงการที่จะดำเนินการร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก เพื่อเสริมโครงข่ายรถไฟชานเมืองให้สมบูรณ์ (missing link) และแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน เส้นทางรถไฟช่วงนี้มีโครงการอื่นที่มีแนวเส้นทางร่วมกันในช่วงบางซื่อ-ยมราช ได้แก่:-

 • รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก
 • โครงการส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงพญาไท-ท่าอากาศยานดอนเมือง

ขณะนี้ (พ.ศ. 2552) โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง อยู่ในแผนเร่งรัดของโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน พ.ศ. 2553-2572 ระยะแรก 10 ปี (ให้บริการภายใน พ.ศ. 2562)

เส้นทาง[แก้]

เขตดุสิต, พญาไท ราชเทวี, ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แนวเส้นทาง[แก้]

โครงการเริ่มต้นจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ เป็นโครงสร้างยกระดับสูง 17 เมตรจากระดับดินตามเส้นทางรถไฟสายเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วลดระดับบริเวณถนนประดิพัทธ์ลงมาเป็นระดับคลองแห้ง (open trench) ซึ่งต่ำกว่าระดับดิน 10 เมตร ผ่านสถานีรถไฟสามเสน จุดตัดสะพานอุภัยเจษฎุทิศ ถนนราชวิถี ด้านหลังโรงพยาบาลรามาธิบดี สถานีรถไฟจิตรลดา จุดตัดสะพานเสาวนี ถนนศรีอยุธยา สนามม้านางเลิ้ง จุดตัดถนนเพชรบุรี แยกยมราช จากนั้นจึงยกระดับขึ้นมาเป็นระดับดิน ผ่านโบ๊เบ๊ ข้ามคลองบางกะปิ (คลองแสนแสบ) ลอดสะพานกษัตริย์ศึก (สะพานยศเส) เลียบถนนรองเมือง ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟหัวลำโพง

รูปแบบของโครงการ[แก้]

 • เป็นรถไฟทางคู่ ขนาดทาง 1.000 เมตร (meter gauge)
 • โครงสร้างทางวิ่ง เป็นทางยกระดับออกจากสถานีกลางบางซื่อ และลาดลงสู่ระดับใต้ดินบริเวณถนนประดิพัทธ์ เป็นอุโมงค์แบบคลองแห้งผ่านบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สนามม้านางเลิ้ง จนถึงบริเวณถนนเพชรบุรี จึงยกระดับขึ้นมาเป็นระดับดินไปจนถึงสถานีหัวลำโพง

สถานี[แก้]

มี 6 สถานี มีทั้งสถานีในระดับคลองแห้ง ได้แก่สถานีสามเสน ราชวิถี ยมราช และสถานีในระดับดิน ได้แก่สถานียศเส และหัวลำโพง

รายชื่อสถานี[แก้]

ชื่อและรหัสของสถานี ชานชาลา รถด่วน รถธรรมดา จุดเปลี่ยนเส้นทาง
บางซื่อ - หัวลำโพง
สถานีประดิพัทธ์ เกาะกลาง
สถานีสามเสน เกาะกลาง
สถานีราชวิถี เกาะกลาง 18pxรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (สถานีร่วม)
18px'รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สถานีร่วม)
สถานียมราช เกาะกลาง 18pxรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม: ยมราช (โครงการ)
สถานียศเส ด้านข้าง 18 pxรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม: ยศเส (โครงการ)
สถานีหัวลำโพง เกาะกลาง 18pxเส้นทางช่วงหัวลำโพง-บางบอน-มหาชัย
18pxรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล: หัวลำโพง

การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น[แก้]

การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งทั่วไป[แก้]

 • สถานีหัวลำโพง เชื่อมต่อกับรถไฟทางไกลสายเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และสายใต้

ช่วงหัวลำโพง-บางบอน-มหาชัย[แก้]

เส้นทางรถไฟสายนี้ เป็นโครงการพัฒนาแนวสายทางเพื่อเชื่อมโยงทางรถไฟสายเหนือ/ตะวันออกเฉียงเหนือ กับทางรถไฟสายแม่กลองที่มีอยู่เดิม มีเส้นทางจากใจกลางกรุงเทพฯ บริเวณหัวลำโพง ตลาดน้อย ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งธนบุรีที่วงเวียนใหญ่ ออกสู่ชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ ย่านบางบอน และต่อขยายเส้นทางไปยังสถานีมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งโครงการช่วงหัวลำโพง-วงเวียนใหญ่ ที่ผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่นใจกลางกรุงเทพฯ จะอยู่นอกเขตทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่นย่านตลาดน้อย คลองสาน ย่านค้าเครื่องหนังถนนเจริญรัถ วงเวียนใหญ่ ขณะที่โครงการส่วนใหญ่ที่อยู่ภายในเขตทางรถไฟสายแม่กลองมีพื้นที่คับแคบ ดังนั้นการก่อสร้างโครงการนี้จึงจำเป็นต้องเวนคืนพื้นที่ชุมชนจำนวนมากและใช้งบประมาณสูง

ในอดีต เส้นทางรถไฟช่วงนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ หรือศูนย์คมนาคมขนส่งตากสิน ใจกลางย่านตลาดพลู ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อกระจายความเจริญจากพื้นที่ธุรกิจใจกลางเมือง และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด แต่โครงการศูนย์คมนาคมล้มเลิกไปเพราะถูกประชาชนในพื้นที่คัดค้านอย่างหนัก

ในอนาคตมีโครงการต่อขยายเส้นทางรถไฟชานเมืองจากมหาชัย ไปยังสถานีแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ตามเส้นทางรถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกลสายใต้ที่จะสร้างขึ้นใหม่ ไปสิ้นสุดที่สถานีปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งเส้นทางนี้ยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดในการขนส่งทางรางจากกรุงเทพฯ ลงสู่ภาคใต้ ช่วยย่นระยะทางรถไฟสายใต้เดิมที่ผ่านจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีได้ประมาณ 43 กิโลเมตร[17]

ขณะนี้ (พ.ศ. 2552) โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงหัวลำโพง-บางบอน อยู่ในแผนโครงข่ายเพิ่มเติม ของแผนโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน พ.ศ. 2553-2572 ระยะแรก 10 ปี (ให้บริการภายใน พ.ศ. 2562) และโครงการช่วงบางบอน-มหาชัย (ให้บริการภายใน พ.ศ. 2572) อยู่ในแผนการต่อขยายเส้นทางเดิม ของแผนโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แต่เพียงแผนแม่บท

เส้นทางผ่าน[แก้]

ฝั่งพระนคร

ฝั่งธนบุรี

แนวเส้นทาง[แก้]

โครงการช่วงแรก หัวลำโพง-บางบอน เริ่มต้นจากเส้นทางระดับดินช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง จากนั้นเป็นโครงสร้างยกระดับสูง 19 เมตรจากระดับดินตามแนวถนนมหาพฤฒาราม เลียบคลองผดุงกรุงเกษม ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้ท่าน้ำสี่พระยา ด้านทิศเหนือของศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ เข้าสู่แนวถนนลาดหญ้า จนใกล้ถึงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่จึงเบนออกสู่แนวถนนเจริญรัถ แล้วข้ามถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เข้าสู่แนวเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง ผ่านย่านตลาดพลู ถนนรัชดาภิเษก ถนนราชพฤกษ์ จอมทอง วัดไทร วัดสิงห์ บางบอน จนถึงถนนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก บริเวณสถานีรถไฟรางโพธิ์ รวมระยะทางช่วงนี้ 18 กิโลเมตร [18] [19]

จากนั้นเป็นโครงการต่อขยายเส้นทางช่วงบางบอน-มหาชัย โดยลดระดับโครงสร้างทางวิ่งลงที่ความสูง 9.5 เมตรจากระดับดินตามแนวเส้นทางรถไฟสายแม่กลอง ผ่านย่านแสมดำ เข้าสู่เขตอำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ผ่านถนนพระราม 2 บริเวณสถานีคอกควาย จากนั้นแนวเส้นทางจะแยกจากทางรถไฟเดิม ตีโค้งอ้อมตัวเมืองสมุทรสาครขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านถนนเอกชัย และยกระดับข้ามถนนพระราม 2 สิ้นสุดที่สถานีมหาชัย (ใหม่) ใกล้แม่น้ำท่าจีน รวมระยะทางช่วงนี้ 20 กิโลเมตร

ในอนาคต มีโครงการต่อขยายเส้นทางไปยังสถานีแม่กลอง และสิ้นสุดที่สถานีปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ตามเส้นทางรถไฟชานเมืองและรถไฟทางไกลที่จะสร้างขึ้นใหม่ช่วงมหาชัย-ปากท่อ ระยะทาง 56 กิโลเมตร รวมระยะทางช่วงหัวลำโพง-แม่กลอง 70 กิโลเมตร และช่วงแม่กลอง-ปากท่อ 22 กิโลเมตร

สถานี[แก้]

มี 17 สถานี (ไม่รวมสถานีหัวลำโพง) [17]

รายชื่อสถานี[แก้]

ชื่อย่อ ชื่อสถานี ระยะทาง
จากสถานีหัวลำโพง
(กิโลเมตร)
ชานชาลา รถด่วน รถธรรมดา จุดเปลี่ยนเส้นทาง
หัวลำโพง - บางบอน-มหาชัย
สถานีหัวลำโพง (Hua Lamphong) 0 เกาะกลาง 18pxเส้นทางช่วงรังสิต-บางซื่อ-หัวลำโพง
18pxรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล: หัวลำโพง
สถานีคลองสาน (Khlong San) รถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีทอง: คลองสาน (โครงการ)
สถานีวงเวียนใหญ่ (Wongwian Yai) 18pxรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม: วงเวียนใหญ่ (โครงการ)
สถานีตลาดพลู (Talat Phlu)
สถานีตากสิน (Taksin)
(ที่ตั้งเดิมของโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งตากสิน)
18 pxรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม: วุฒากาศ
สถานีจอมทอง (Chom Thong)
สถานีวัดไทร (Wat Sai)
สถานีวัดสิงห์ (Wat Sing)
สถานีบางบอน (Bang Bon)
สถานีรางสะแก (Rang Sakae)
(บริเวณการเคหะธนบุรี)
สถานีรางโพธิ์ (Rang Pho)
(มีโครงการสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้แห่งใหม่
บริเวณทิศตะวันตกของทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน
ทดแทนโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งตากสินบริเวณตลาดพลู)
สถานีสามแยก (Sam Yaek)
สถานีพรมแดน (Phrom Daen)
สถานีทุ่งสีทอง (Thung Si Thong)
สถานีบางน้ำจืด (Bang Nam Chuet)
สถานีคอกควาย (Khok Khwai)
(ที่ตั้งของโรงจอดและโรงซ่อมบำรุง)
สถานีบ้านขอม (Ban Khom)
สถานีมหาชัย (Maha Chai)
(สถานีมหาชัยแห่งใหม่ บริเวณถนนพระราม 2-ถนนเศรษฐกิจ 1)

การเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่น[แก้]

รถไฟชานเมือง (สายสีแดงเข้ม) ช่วงมหาชัย - แม่กลอง - ปากท่อ[แก้]

รายชื่อสถานี[แก้]

ชื่อย่อ ชื่อสถานี ระยะทาง
จากสถานีหัวลำโพง
(กิโลเมตร)
ชานชาลา รถด่วน รถธรรมดา จุดเปลี่ยนเส้นทาง
มหาชัย - แม่กลอง - ปากท่อ
สถานีมหาชัย (Mahachai)
สถานีท่าฉลอม (Tha Chalom)
สถานีบ้านชีผ้าขาว (Ban Chi Phakhao)
สถานีคลองนกเล็ก (Khlong Nok Lek)
สถานีบางสีคต (Bang Si Kot)
สถานีบางกระเจ้า (Bang Krachao)
สถานีบ้านบ่อ (Ban Bo)
สถานีบางโทรัด (Bang Thorat)
สถานีบ้านกาหลง (Ban Ka Long)
สถานีบ้านนาขวาง (Ban Na Khwang)
สถานีบ้านนาโคก (Ban Na Khok)
สถานีเขตเมือง (Ket Muang)
สถานีลาดใหญ่ (Lad Yai)
สถานีบางกระบูน (Bang Krabun)
สถานีแม่กลอง (Mae Klong)
สถานีบางกระพ้อม (Bang Kaphom)
สถานีอัมพวา (Amphawa)
สถานีวัดเพลง (Wat Pleng)
สถานีปากท่อ (Pak Tho)

อ้างอิง[แก้]

 1. http://mrt-progress.otp.go.th/MRT/?q=node/74
 2. 2.0 2.1 2.2 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ โครงการปรับแบบรายละเอียดระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต รวมสถานีรถไฟบางซื่อ. สิงหาคม 2551.
 3. [1]
 4. 4.0 4.1 4.2 รายละเอียดโครงการสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต การรถไฟแห่งประเทศไทย
 5. http://www.otp.go.th/Bkk_mrt/dataupdate/1.pdf
 6. http://www.railway.co.th/resultproject/project_redline.asp?redline=530721 ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต
 7. http://www.manager.co.th/Business/ViewNews.aspx?NewsID=9530000103192 ร.ฟ.ท.ขายซองรถไฟฟ้า บางซื่อ-รังสิต 4.5 หมื่นล.เริ่มสร้าง มิ.ย.ปีหน้า
 8. อนุมัติ 2.9 หมื่นล้านสร้างรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
 9. http://www.railway.co.th/resultproject/project_redline.asp?redline=5303101
 10. นสพ.ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 15 พฤษภาคม 2553
 11. http://www.railway.co.th/resultproject/project_redline.asp?redline=5604101
 12. http://www.thairath.co.th/content/598447
 13. http://www.railway.co.th/resultproject/project_redline.asp?redline=5604101
 14. http://www.railway.co.th/resultproject/project_redline.asp?redline=5604101
 15. http://homewithdream.com/2013/10/02/info-thammasat-redline/
 16. http://homewithdream.com/2013/10/02/info-thammasat-redline/
 17. 17.0 17.1 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมขนส่งตากสินและทางรถไฟสายแม่กลอง ช่วงหัวลำโพง-มหาชัย. มีนาคม 2549.
 18. http://www.whitemedia.org/wma/content/view/6199/17/
 19. http://thelivingrangsit.forumotion.com/forum-f6/topic-t87.htm

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]