บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
Secondary Mortgage Corporation
Smcthai.png
ที่ทำการ
ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 29 มิถุนายน พ.ศ. 2540
ผู้บริหาร บัณฑรโฉม แก้วสอาด, ประธานกรรมการ
อัญชุลี สิมะเสถียร, รักษาการผู้จัดการ
อัญชุลี สิมะเสถียร, รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาดทุนและบริหารเงิน)
กรพล ชินพัฒน์, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (สายบริหารองค์กรกลุ่มที่ 1)
ต้นสังกัด กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
http://www.smc.or.th

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (อังกฤษ: Secondary Mortgage Corporation) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เพื่อพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยการนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เพียงพอและสม่ำเสมอ รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ[1]

ประวัติ[แก้]

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิม 1,000 ล้านบาทจากกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่กำลังซบเซาในขณะนั้น รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จึงได้กำหนดมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดยการนำหลักการของการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้ เพื่อระดมทุนสำหรับขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ได้มากเพียงพอและสม่ำเสมอ[2]

การดำเนินงาน[แก้]

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ดำเนินกิจการธุรกรรมทางการเงิน 4 กิจกรรม คือ

  • จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • ตั๋วสัญญาใช้เงิน
  • พันธบัตร
  • การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีสินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 5,405.8 ล้านบาท มีผลการดำเนินกิจการเป็นกำไรสุทธิ ในปี พ.ศ. 2555 จำนวน 9.9 ล้านบาท

อ้างอิง[แก้]

  1. ความเป็นมา
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐เล่ม 114 ตอนที่ 29ก วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2540