ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ป้ายบอกหมายเลขทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (อังกฤษ: Motorway) เป็นทางด่วนประเภทหนึ่งที่เก็บค่าผ่านทาง มีการควบคุมจุดเข้าออกของรถยนต์ ในประเทศไทยกำกับดูแลโดยกรมทางหลวง มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างเมืองเป็นหลัก

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีโครงข่ายเส้นทางในแผนแม่บทระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 กรมทางหลวงได้พิจารณากำหนดระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ให้เป็นระบบหมายเลขทางหลวงใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำระบบหมายเลขทางหลวงเป็น 2 ประเภท ดังนี้

Moterwayinthailand.jpg
  • ทางหลวงพิเศษหมายเลขหลักเดียว เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลัก ที่เชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครไปยังแต่ละภาคของประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 สายทาง ตั้งแต่หมายเลข 5 ถึงหมายเลข 8 และหมายเลข 9 ซึ่งเป็นถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
  • ทางหลวงพิเศษหมายเลขสองหลัก เป็นทางเชื่อมโยงจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายหลัก ที่เชื่อมโยงไปสู่เส้นทางที่มีการจราจรสูงและเส้นทางที่เข้าพื้นที่สำคัญในภาคนั้น ๆ มีหลักเกณฑ์การจัดเข้าไว้ในระบบหมายเลขทางหลวง เป็นตัวเลขจำนวน 2 หลัก โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคือ ตัวเลขหลักแรกเป็นหมายเลขของสายทางหลักนั้น ๆ และตัวเลขหลักที่สอง เป็นลำดับหมายเลขสายทางที่แยกจากทางสายหลักดังกล่าว

รายชื่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในประเทศไทย[แก้]

รายชื่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในประเทศไทยที่เปิดใช้บริการ กำลังก่อสร้าง และโครงการที่ปรากฏตามแผนแม่บทปี พ.ศ. 2558[1]

     ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่เปิดใช้บริการแล้วทั้งหมดหรือบางส่วน
     ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่กำลังก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน
หมายเลข ระยะทาง
(กิโลเมตร)
สายทาง สถานะ
2 704 แม่สอด (ตาก) – ขอนแก่นมุกดาหาร โครงการ
3 465 ด่านช่องจอม (สุรินทร์) – ร้อยเอ็ดบึงกาฬ โครงการ
4 610 นครสวรรค์นครราชสีมาด่านช่องเม็ก (อุบลราชธานี) โครงการ
5 908 ทางยกระดับอุตราภิมุขบางปะอิน – นครสวรรค์ – อุตรดิตถ์ลำปาง – ด่านแม่สาย/ด่านเชียงของ (เชียงราย) โครงการ
6 540 บางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานีหนองคาย กำลังก่อสร้าง (บางปะอิน – นครราชสีมา)
โครงการ (นครราชสีมา – หนองคาย)
7 153 กรุงเทพฯฉะเชิงเทราชลบุรีแหลมฉบังพัทยามาบตาพุด (บ้านฉาง) เปิดใช้งาน (กรุงเทพฯ – พัทยา)
กำลังก่อสร้าง (พัทยา – มาบตาพุด)
8 1,068 นครปฐมชุมพรพัทลุงปัตตานี – ด่านสุไหงโกลก (นราธิวาส) โครงการ
9 165 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 (ถนนกาญจนาภิเษก) เปิดใช้งาน
51 53 เชียงใหม่แจ้ห่ม (ลำปาง) โครงการ
52 42 สุพรรณบุรีชัยนาท โครงการ
53 48 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ด้านตะวันตกบางปะหัน โครงการ
61 288 ชลบุรี – นครราชสีมา โครงการ
62 78 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ด้านตะวันออกสระบุรี โครงการ
71 204 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ด้านตะวันออก – ฉะเชิงเทรา – สระแก้ว – ด่านอรัญประเทศ (สระแก้ว) โครงการ
72 216 ชลบุรี – จันทบุรีตราด โครงการ
81 165 บางใหญ่บ้านโป่งกาญจนบุรี – ด่านบ้านพุน้ำร้อน (กาญจนบุรี) กำลังก่อสร้าง (บางใหญ่ – กาญจนบุรี)
โครงการ (กาญจนบุรี – ด่านบ้านพุน้ำร้อน)
82 74 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ด้านตะวันตก – สมุทรสาครสมุทรสงครามปากท่อ โครงการ
83 191 พระแสง (สุราษฎร์ธานี) – พังงาภูเก็ต โครงการ
84 83 สงขลาหาดใหญ่ – ด่านสะเดา (สงขลา) โครงการ
91 245 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 โครงการ
92 312 ชลบุรี – ฉะเชิงเทรา – นครนายก – สระบุรี – ลพบุรี – สุพรรณบุรี – นครปฐม โครงการ
รวม
6,612 21 สายทาง

แผนการก่อสร้าง[แก้]

ในสมัยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม นายธานินทร์ สมบูรณ์ เป็นอธิบดีกรมทางหลวง และ นายณรงค์ เขียดเดช เป็นผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงความซ้ำซ้อนของเส้นทาง และเน้นย้ำถึงภาระกิจว่า “มอเตอร์เวย์เป็นการก่อสร้างทางเชื่อมโยงระหว่างเมือง ส่วนระบบทางด่วนเป็นการแก้ปัญหาการจราจรในเขตเมืองเป็นหลัก" โดยแผนการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ของกรมทางหลวง มีดังนี้

  • แผน 10 ปีแรก (พ.ศ. 2560-2569)มี 16 สายทาง รวม 3,120 กม. เงินลงทุน 1.24 ล้านล้านบาท ได้แก่

1.M5 บางปะอิน-เชียงราย (เร่งช่วงรังสิต-บางปะอิน)

2.M6 บางปะอิน-หนองคาย (เร่งช่วงนครราชสีมา-หนองคาย)

3.M7 กรุงเทพฯ-บ้านฉาง (กำลังก่อสร้างช่วงมาบตะพุด-บ้านฉาง)

4.M8 นครปฐม-นราธิวาส (เร่งช่วงนครปฐม-ชะอำ-ชุมพร)

5.M9 วงแหวนรอบนอกรอบที่ 2 (เร่งช่วงด้านตะวันตกโดยเป็นโครงการปรับปรุงให้มีทางเข้าออก)

6.M51 เชียงใหม่-ลำปาง

7.M61 ชลบุรี-นครราชสีมา (เร่งช่วงท่าเรือแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี)

8.M62 วงแหวนรอบนอกรอบที่ 2 ด้านตะวันออก-สระบุรี

9.M71วงแหวนรอบนอกตะวันออก-สระแก้ว

10.M72 ชลบุรี-ตราด

11.M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี (เร่งช่วงกาญจนบุรี-บ้านพุน้ำร้อน)

12.M82 วงแหวนรอบนอกตะวันตกรอบที่ 2-ปากท่อ

13.M83 สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต

14.M84 สงขลา-ด่านสะเดา

15.M91วงแหวนรอบที่ 3

16.M92 ชลบุรี-นครปฐม

  • แผน 10 ปีถัดไป (พ.ศ. 2570-2579) เงินลงทุน 8.7 แสนล้านบาท

1.M2 ตาก-มุกดาหาร

2.M3 สุรินทร์-บึงกาฬ

3.M4 นครสวรรค์-อุบลราชธานี

4.M52 สุพรรณบุรี-ชัยนาท

5.M53 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 2 ด้านตะวันตก-บางปะหัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เอกสารประชาสัมพันธ์ประกอบการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทฯ, แผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย (เข้าถึงจาก thaimotorway.com), สืบค้นเมื่อ 12 มิถุนายน 2560.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]