รายชื่อผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
State Railway of Thailand Logo 2019.svg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายนิรุฒ มณีพันธ์

ตั้งแต่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งคาร์ล เบธเก
ในฐานะ เจ้ากรมรถไฟ
สถาปนาพ.ศ. 2439
เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้านล่างนี้คือรายพระนามและรายนามเจ้ากรมรถไฟ ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง อธิบดีกรมรถไฟและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

รายพระนามและรายนาม[แก้]

เจ้ากรมรถไฟ, เจ้ากรมรถไฟสายเหนือ, นายช่างผู้บังคับการกรมรถไฟสายใต้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 นายคาร์ล เบธเก
(Karl Bethge)
พ.ศ. 2439 พ.ศ. 2442
2 ตรากรมรถไฟหลวง.png นายแฮร์มัน เกทส์
(Hermann Gehrts)
พ.ศ. 2442 พ.ศ. 2447
3 ตรากรมรถไฟหลวง.png นายลูอิส ไวเลอร์
(Luis Weiler)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2447 5 มิถุนายน พ.ศ. 2460 สายเหนือ
4 ตรากรมรถไฟหลวง.png นายเฮนรี่ กิตตินส์
(Henry Gittins)
1 มิถุนายน พ.ศ. 2452 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2460 นายช่างผู้บังคับการ

กรมรถไฟสายใต้

ผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Purachatra Jayakara.jpg พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน 5 มิถุนายน พ.ศ. 2460[1] 8 กันยายน พ.ศ. 2471
2 พระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์.jpg พระยาสารศาสตร์ศิริลักษณ์ 8 กันยายน พ.ศ. 2471[2] 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475
3 สมาน ปันยารชุน.jpg พระยาสฤษดิการบรรจง 1 สิงหาคม พ.ศ. 2475[3] 1 เมษายน พ.ศ. 2476
4 Pakit.jpg พระยาประกิตกลศาสตร์ 1 เมษายน พ.ศ. 2476 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2476
5 Prawitsadar-1.jpg พระวิสดารดุลยะรัถกิจ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2476[4] พ.ศ. 2477
อธิบดีกรมรถไฟ
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พันเอกพระอุดมโยธาธิยุต.jpg พันเอกพระอุดมโยธาธิยุต 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2478[5] 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479
2 พล.ท.จรูญอธร.jpg พันโทหลวงเสรีเริงฤทธิ์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479[6] 10 มีนาคม พ.ศ. 2485
ควง อภัยวงศ์ 2475.jpg พันตรีควง อภัยวงศ์
รักษาการในหน้าที่อธิบดี
10 มีนาคม พ.ศ. 2485 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
3 พล.ท.จรูญอธร.jpg พลตรีจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2485[7] 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
4 Chalor.jpg พันตำรวจโทชลอ ศรีธนากร 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2485[8] 17 กันยายน พ.ศ. 2486
5 พันเอกพระอุดมโยธาธิยุต.jpg พลตรีพระอุดมโยธาธิยุต 17 กันยายน พ.ศ. 2486 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
6 จรูญ สืบแสง.jpg นายจรูญ สืบแสง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488
7 Spd 20150812171625 b-1.jpg นายปุ่น ศกุนตนาค 19 ธันวาคม พ.ศ. 2488[9] 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492
8 พลเอกจรูญรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์.jpg พลโทจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 30 มิถุนายน พ.ศ. 2494
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1
พลเอกจรูญรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์.jpg พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 10 กันยายน พ.ศ. 2502
2 ไสว ไสวแสนยากร.jpg พลเอกไสว ไสวแสนยากร 11 กันยายน พ.ศ. 2502 31 ธันวาคม พ.ศ. 2507
3 Rsrgov143.jpg พันเอกแสง จุละจาริตต์ 1 มกราคม พ.ศ. 2508 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514
4 Arna.jpg นายอะนะ รมยานนท์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 31 ธันวาคม พ.ศ. 2516
5 Tuan.jpg พลโททวน สริกขกานนท์ 1 มกราคม พ.ศ. 2517 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519
6 GovSanga.jpg นายสง่า นาวีเจริญ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2519 30 เมษายน พ.ศ. 2522
7 GovTawat.jpg นายธวัช แสงประดับ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2525
8 Banyong.jpg นายบันยง ศรลัมพ์ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 30 กันยายน พ.ศ. 2529
9 Hirun.jpg นายหิรัญ รดีศรี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 10 ธันวาคม พ.ศ. 2531
10 Sherd.jpg นายเชิด บุณยะรัตนเวช 11 ธันวาคม พ.ศ. 2531 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
11 GovSomchai.jpg นายสมชาย จุละจาริตต์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2532 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
12 Gov.Sommai.jpg นายสมหมาย ตามไท 1 มีนาคม พ.ศ. 2535 29 สิงหาคม พ.ศ. 2537
13 Gov.sa.Photo.jpg นายเสมอ เชาว์ไว 30 สิงหาคม พ.ศ. 2537 30 กันยายน พ.ศ. 2539
14 นายสราวุธ ธรรมศิริ 3 กันยายน พ.ศ. 2539 15 มกราคม พ.ศ. 2545
15 Jitsanti.jpg ดร.จิตต์สันติ ธนะโสภณ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2549
16 RSRGOV3.jpg นายยุทธนา ทัพเจริญ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554
17 นายประภัสร์ จงสงวน 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
18 RSRGOV4.jpg นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560[10]
19 นายนิรุฒ มณีพันธ์ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งผู้บัญชาการรถไฟชั่วคราว
  2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม เรื่อง ตั้งผู้บัญชาการรถไฟหลวง
  3. ประกาศ ปลด และตั้งผู้บัญชาการรถไฟหลวง
  4. ประกาศย้ายและตั้งผู้ทำการผู้บัญชาการรถไฟหลวง
  5. ประกาศกระทรวงเศรษฐการ เรื่อง ย้ายนายพันเอก พระอุดมโยธาธิยุทธมารับตำแหน่งอธิบดีกรมรถไฟ
  6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งอธิบดีกรมรถไฟ
  7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิบดีกรมรถไฟ
  8. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2485/D/052/1814.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิบดี
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิบดีกรมรถไฟ
  10. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๕๖ ง พิเศษ หน้า ๑๔ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ดูเพิ่ม[แก้]