องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
Dairy Farming Promotion Organization Of Thailand
อสค.jpg
ที่ทำการ
160 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 7 กันยายน พ.ศ. 2514
ผู้บริหาร ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ, ประธานกรรมการ
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ, ผู้อำนวยการ
นพดล ตันวิเชียร, รองผู้อำนวยการ
สุชาติ จริยาเลิศศักดิ์, รองผู้อำนวยการ
วิศิษฎ์ แสงคล้อย, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.dpo.go.th

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์ก ต่อมาได้โอนมาจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจของไทย เมื่อปี พ.ศ. 2514

ประวัติ[แก้]

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จประภาสยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2503 ทรงให้ความสนพระทัยเรื่องกิจการการเลี้ยงโคนมของประเทศเดนมาร์ก จากนั้นรัฐบาลไทย จึงได้มีการลงนามความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลเดนมาร์ก กับรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504 โดยเดนมาร์กให้การช่วยเหลือเป็นเงิน 4.33 ล้านโครเนอร์ (ประมาณ 23.5 ล้านบาท) ซึ่งก่อนหน้านั้นนายชอนเดอร์การ์ด ชาวเดนมาร์ก ได้จัดตั้งฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2504 ณ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริคที่ 9 แห่งเดนมาร์ก ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2505 และรัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันโคนมแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลเดนมาร์ก จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมดำเนินการ พร้อมสนับสนุนเงินงบประมาณจำนวน 2.87 ล้านโครเนอร์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2514[1] มีชื่อว่า "องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ” มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 160 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนม โดยมีนายยอด วัฒนสินธุ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก[2]

โรงงานนม[แก้]

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย มีโรงงานนมจำนวน 5 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

  1. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมสระบุรี) ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
  2. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (โรงงานนมประจวบคีรีขันธ์) ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  3. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนมขอนแก่น) ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  4. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง (โรงงานนมสุโขทัย) ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
  5. สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (โรงงานนมเชียงใหม่) ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์[แก้]

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อาทิ นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต รวมทั้งมีการฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม การท่องเที่ยวฟาร์มโคนม บริการบ้านพักตากอากาศ ผลิตน้ำดื่มตรา อ.ส.ค. และวารสาร อ.ส.ค.

คณะกรรมการ[แก้]

  1. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ
  2. วิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. พงศ์กานต์ หงสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การดำเนินงาน[แก้]

อ.ส.ค. มีรายได้หลักจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ประมาณ 5,569.4 ล้านบาท (พ.ศ. 2552) โดยในปี พ.ศ. 2552 อ.ส.ค. มีกำไรสุทธิจำนวน 454.4 ล้านบาท[3]

อ้างอิง[แก้]