ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Government Housing Bank
ที่ทำการ
63 ซอยพระราม 9 ซอย 7 (ทวีมิตร) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310[1]
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 24 กันยายน พ.ศ. 2496 (65 ปี)
งบประมาณ 319.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2555)[2]
ผู้บริหาร สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล, ประธานกรรมการ
ฉัตรชัย ศิริไล, กรรมการผู้จัดการ
ไลวรรณ ปองเอี่ยม, รองกรรมการผู้จัดการ
กมลภพ วีระพละ, รองกรรมการผู้จัดการ
วิทยา แสนภักดี, รองกรรมการผู้จัดการ
พิษณุพร ขาวประเสริฐ, รองกรรมการผู้จัดการ
คนึง ครุธาโรจน์, รองกรรมการผู้จัดการ
เลอพงษ์ ชูประยูร, รองกรรมการผู้จัดการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
[2]

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. (อังกฤษ: Government Housing Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด[3] จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496[4] ทำหน้าที่ช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพ โดยการให้กู้ยืมเงิน และ จัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนนำเงินไป ลงทุนเกี่ยวกับการสร้างอาคารและที่ดินโดยตรงทำหน้าที่เสมือนสื่อกลางในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ ใน กิจการเคหะและเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยัง ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่เป็นของตนเอง อาทิ ให้สินเชื่อกับผู้ที่ซื้อบ้านกับการเคหะแห่งชาติ สินเชื่อกับผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้สมาชิกกู้เงินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ความช่วยเหลือด้านการมีบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับโอนลูกหนี้และสินทรัพย์จากองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอดีตรัฐวิสาหกิจของไทย เข้ามารวมไว้ด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2542[5]

จำนวนสาขา[แก้]

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีจุดบริการทั่วประเทศไทย จำนวน 146 จุด แบ่งเป็นสาขาหลัก 77 สาขา และสาขาย่อย 14 สาขา นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการสินเชื่อจำนวน 16 แห่ง ศูนย์ OSS จำนวน 26 ศูนย์ และเคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 15 แห่ง[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. เว็บไซต์ของธนาคาร
  2. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
  3. [1]
  4. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖
  5. การยุบเลิกองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (อบส.) โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553🇧🇬🇦🇹🇧🇮🇦🇬🇧🇯🇿🇲🇦🇼🇧🇮🇧🇬🇦🇹🇧🇬🇩🇰🇩🇰🇨🇽🇩🇰🇩🇲🇨🇩🇩🇲🇨🇩🇩🇰🇨🇴🇨🇿🇨🇰🇧🇹3578987543245457857
  6. สาขาธนาคาร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]