ธนาคารอาคารสงเคราะห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Government Housing Bank
Ghbthai.jpg
ธนาคารที่ดีที่สุด สำหรับการมีบ้าน
ที่ทำการ
63 ซอยพระราม 9 ซอย 7 (ทวีมิตร) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310[1]
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 24 กันยายน พ.ศ. 2496 (64 ปี)
งบประมาณ 319.06 ล้านบาท (พ.ศ. 2555)[2]
ผู้บริหาร สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล, ประธานกรรมการ
ไลวรรณ ปองเสงี่ยม, รองกรรมการผู้จัดการ (กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร)
ฉัตรชัย ศิริไล, กรรมการผู้จัดการ
วิกิต ขจรณรงค์วณิช, รองกรรมการผู้จัดการ (กลุ่มงานการเงินและบัญชี)
เพ็ญศรี โปร่งเมฆ, รองกรรมการผู้จัดการ (กลุ่มงานสาขานครหลวง)
กมลภพ วีระพละ, รองกรรมการผู้จัดการ (กลุ่มงานตรวจสอบ)
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการคลัง
เว็บไซต์
www.ghb.co.th

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. (อังกฤษ: Government Housing Bank) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันมีการทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมด[3] จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496[4] ทำหน้าที่ช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพ โดยการให้กู้ยืมเงิน และ จัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนนำเงินไป ลงทุนเกี่ยวกับการสร้างอาคารและที่ดินโดยตรงทำหน้าที่เสมือนสื่อกลางในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ ใน กิจการเคหะและเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยัง ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่เป็นของตนเอง อาทิ ให้สินเชื่อกับผู้ที่ซื้อบ้านกับการเคหะแห่งชาติ สินเชื่อกับผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการให้สมาชิกกู้เงินเพื่ออสังหาริมทรัพย์ ความช่วยเหลือด้านการมีบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับโอนลูกหนี้และสินทรัพย์จากองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นอดีตรัฐวิสาหกิจของไทย เข้ามารวมไว้ด้วยกัน ในปี พ.ศ. 2542[5]

จำนวนสาขา[แก้]

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีจุดบริการทั่วประเทศไทย จำนวน 146 จุด แบ่งเป็นสาขาหลัก 77 สาขา และสาขาย่อย 14 สาขา นอกจากนี้ยังมีหน่วยบริการสินเชื่อจำนวน 16 แห่ง ศูนย์ OSS จำนวน 26 ศูนย์ และเคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 15 แห่ง[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. เว็บไซต์ของธนาคาร
  2. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 15ก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
  3. [1]
  4. พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๔๙๖
  5. การยุบเลิกองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (อบส.) โดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2553
  6. สาขาธนาคาร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]