ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟสุพรรณบุรี)
ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี
80px
Suphanburi stn.jpg
ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบรถไฟระหว่างเมือง
ระบบรถไฟชานเมือง
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
สถานะเปิดให้บริการ
ที่ตั้งจังหวัดราชบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสุพรรณบุรี
ปลายทางชุมทางหนองปลาดุก
สุพรรณบุรี
มาลัยแมน
จำนวนสถานี1
การดำเนินงาน
เปิดเมื่อ16 มิถุนายน พ.ศ. 2506
เจ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินงานการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง78 กม. (48.47 ไมล์)
รางกว้างราง 1 เมตร ทางเดี่ยว
ที่หยุดรถไฟกำแพงแสน

ทางรถไฟสายสุพรรณบุรี เป็นทางรถไฟสายหนึ่ง มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมทางรถไฟสายเหนือและทางรถไฟสายใต้เข้าด้วยกัน โดยเริ่มสำรวจแนวทางการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2496 และเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2497 ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2501 - 2504 ทางรถไฟสายนี้ไม่ได้รับงบประมาณจึงหยุดการก่อสร้างชั่วคราว หลังจากนั้นเมื่อได้รับงบประมาณจึงทำการก่อสร้างต่อและเปิดเดินรถเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2506 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ในอดีตทางรถไฟสายนี้มีสถานีรายทางมากถึง 11 สถานี (ไม่รวมชุมทางหนองปลาดุก) ปัจจุบันทางรถไฟสายนี้ได้ยุบสถานีรายทางเหลือเพียงสถานีเดียว คือ สถานีสุพรรณบุรี ที่เหลือมีฐานะเป็นเพียงที่หยุดรถ และป้ายหยุดรถ ประกอบด้วย ป้ายหยุดรถไฟทุ่งบัว ที่หยุดรถไฟโรงเรียนการบิน ที่หยุดรถไฟศรีสำราญ ป้ายหยุดรถไฟดอนทอง และที่หยุดรถไฟมาลัยแมนในเส้นทางนี้มีขบวนรถไฟเพียงวันละ 2 ขบวน คือ ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 กรุงเทพ-สุพรรณบุรี-กรุงเทพ[1]

หมายเหตุ : ขบวนรถชานเมืองที่ 355 ปลายทางสุพรรณบุรี วันอาทิตย์ , ขบวนรถชานเมืองที่ 356 ต้นทางสุพรรณบุรี วันจันทร์ ในวันที่เหลือต้นทาง/ปลายทางที่สถานีชุมทางหนองปลาดุก

รายชื่อสถานีรถไฟ สายสุพรรณบุรี[แก้]

ลำดับสถานีจาก กท. และธบ. ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก ธบ. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางหนองปลาดุก - สุพรรณบุรี
25/19 ชุมทางหนองปลาดุก Nong Pla Duk Junction 4020 64.19 กม. 2 ปด. ไฟสีสามท่า ใช้ห่วงทางสะดวก สายลวด หนองกบ บ้านโป่ง ราชบุรี แยกไปสายใต้ กับสายน้ำตก
- ยางประสาท Yang Prasat 4022 71.60 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) ยะ. - - บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม เข้าเขตจังหวัดนครปฐม, เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2519[2]

ฝ่ายการช่างโยธา

  • ที่ทำการนายตรวจทางยางประสาท (นตท.ยะ.)
- ดอนขุนวิเศษ Don Khun Wiset 4024 80.50 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) - - ห้วยหมอนทอง กำแพงแสน เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2520[3]
- กำแพงแสน Kamphaeng Saen 4025 85.30 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) กำ. - - เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2519[4]
26/20 ทุ่งบัว Thung Bua 4026 87.86 กม. ที่หยุดรถ วบ. - - รางพิกุล
- หนองฟัก Nong Fak 4027 93.00 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) นฟ. - - ทุ่งบัว เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2515[5]
27/21 โรงเรียนการบิน Flying Training School 4028 96.40 กม. ที่หยุดรถ ริ. - - กระตีบ เปิดเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2531
- บ้านโพธิ์งาม ฺBan Pho Ngam 4029 96.69 กม. ยุบเลิก พง. - - เปิดเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2513
- ทะเลบก Talae Bok 4030 99.10 กม. ยุบเลิก ทะ. - - เคยเป็นสถานี

ตั้งเป็นสถานีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2514 และยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2520[3]

- หนองวัลย์เปรียง Nong Wan Priang 4031 104.97 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) หเ. - - ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี เข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรี, เปิดเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2509
- สะพังเขิน Sa Phang Khoen 4032 106.00 กม. ยุบเลิก - - - ดอนมะนาว เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2509
28/22 ศรีสำราญ Sri Samran 4033 113.30 กม. ที่หยุดรถ สญ. - - สองพี่น้อง ตั้งอยู่ในเขตของเทศบาลเมืองสองพี่น้อง,ลงที่นี่สามารถไปอำเภอสองพี่น้องได้สะดวก, เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อปี 2528
- ดอนสงวน Dan Sa Nguan 4035 118.97 ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) ดน. หัวโพธิ์ เปิดเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2508
29/23 ดอนทอง Don Thong 4036 122.31 กม. ที่หยุดรถ ดถ. - - วัดโบสถ์ บางปลาม้า
- หนองผักชี Nong Phak Chi 4037 125.50 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) ผช. - -
- บ้านมะขามล้ม Ban Makham Lom 4039 131.35 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) มข. - - มะขามล้ม เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522
- สะแกย่างหมู Sakae Yang Mu 4040 135.35 กม. ยุบ (ยังไม่ตัดบัญชี) ส ู. - - เคยเป็นสถานี ยุบเป็นที่หยุดรถเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2515[6]
30/24 สุพรรณบุรี SUPHAN BURI 4042 141.60 กม. 2 สพ. ป้ายเขตสถานี ใช้ห่วงทางสะดวก คันโยก รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี สถานีประจำจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นสถานีเพียงแห่งเดียวของทางสายนี้

ฝ่ายการช่างโยธา

  • ที่ทำการนายตรวจทางสุพรรณบุรี (นตท.สพ.)
31/25 มาลัยแมน Ma Lai Maen - 142.66 กม. ที่หยุดรถ - - - เปิดเมื่อ 5 มกราคม 2539 เป็นจุดสิ้นสุดทางรถไฟสายสุพรรณบุรี

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.railway.co.th/Ticket/TrainStopStation_Time_All.asp?IdTrain=355
  2. "ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2520 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2519)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2519
  3. 3.0 3.1 "ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2520 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520
  4. "ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2519 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519
  5. "ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
  6. "ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516 เนื่องจากหมดความจำเป็นในด้านการเดินรถและการพาณิชย์ ฉะนั้น ให้ยุบสถานีต่าง ๆ เป็นที่หยุดรถ (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515)". ที่ว่าการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย. วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2515