รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สถานีรถไฟขอนแก่น)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รายชื่อสถานีรถไฟในประเทศไทย
(ดำเนินการโดย รฟท.)
  ย่านชานเมือง
(กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย/ลพบุรี)
  สายเหนือ
(ชุมทางบ้านภาชี - เชียงใหม่)
  สายตะวันออกเฉียงเหนือ
(ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี/หนองคาย)
  สายใต้
(ชุมทางบางซื่อ/ธนบุรี - สุไหงโกลก)
  สายตะวันออก
(สามเหลี่ยมจิตรลดา - อรัญประเทศ/สัตหีบ)
  สายแม่กลอง
(วงเวียนใหญ่ - มหาชัย และบ้านแหลม - แม่กลอง)
ดู · แก้ไข · พูดคุย

รายชื่อสถานีรถไฟและที่หยุดรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกลุ่มสถานีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการเดินรถอย่างหนาแน่น ประกอบด้วยส่วนทับซ้อนจากเส้นทางสายต่าง ๆ โดยรายชื่อสถานี มีดังนี้[1]

หมายเหตุ : ที่หยุดรถ หมายถึง สถานีรถไฟที่ไม่มีอาคารสถานีและนายสถานีประจำ แต่อาจมีที่พักผู้โดยสารและที่ขายตั๋วแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจถูกยุบเลิกหรือตั้งใหม่ได้ ที่หยุดรถบางที่อาจไม่มีรถหยุดเลยแม้แต่รถธรรมดา สำหรับสถานีทุกแห่ง รถธรรมดาจะหยุดทุกสถานี

รถเร็ว จะหยุดเป็นบางสถานี รถด่วนและด่วนพิเศษ จะหยุดห่างขึ้นตามศักดิ์ของขบวน

แผนที่ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือของการรถไฟแห่งประเทศไทย
Head station
0.00 กม. กรุงเทพ (หัวลำโพง)MRT (Bangkok) logo.svg
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "ABZq+r" Unknown BSicon "ABZgr"
รถไฟสายตะวันออก  ชุมทางฉะเชิงเทรา 
Straight track Stop on track
2.17 กม. ยมราช
Unknown BSicon "KRWl" Unknown BSicon "KRWg+r"
Unknown BSicon "eHST"
3.29 กม. จิตรลดา
Stop on track
โรงพยาบาลรามาธิบดี
Station on track
4.80 กม. สามเสน
Unknown BSicon "eHST"
6.37 กม. ประดิพัทธิ์
Unknown BSicon "KRW+l" Unknown BSicon "KRWgr"
โครงการ: รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
Straight track
Station on track + Hub
Unknown BSicon "exhKBHFa" + Hub
7.47 กม. ชุมทางบางซื่อMRT (Bangkok) logo.svg
Non-passenger station/depot on track Straight track Unknown BSicon "exhSTR"
7.47 กม. ที่ทำการรับส่งสินค้าพหลโยธิน
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "KRZl" Unknown BSicon "xhKRZ" Unknown BSicon "CONTfq"
รถไฟสายใต้  ชุมทางตลิ่งชัน 
Unknown BSicon "KRWl" Unknown BSicon "KRWg+r" Unknown BSicon "exhABZgl" Unknown BSicon "exhCONTfq"
สายสีแดงอ่อน  ตลิ่งชัน 
Stop on track Unknown BSicon "exhBHF"
11.01 กม. นิคมรถไฟ กม.11
Station on track Unknown BSicon "exhBHF"
13.00 กม. บางเขน
Stop on track Unknown BSicon "exhBHF"
14.81 กม. ทุ่งสองห้อง
Station on track Unknown BSicon "exhBHF"
17.57 กม. หลักสี่
Stop on track Unknown BSicon "exhBHF"
19.47 กม. การเคหะ กม.19
Stop on track Unknown BSicon "exhSTR"
21.69 กม. ตลาดใหม่ดอนเมือง
Unknown BSicon "exhSTR+l" Unknown BSicon "eKRZh" Unknown BSicon "exhSTRr"
Unknown BSicon "exhBHFe" Station on track
22.21 กม. ดอนเมือง
Unknown BSicon "exSTR" Stop on track
24.77 กม. แกรนด์ คาแนล
Unknown BSicon "exBHF" Stop on track
27.61 กม. หลักหก
Unknown BSicon "exSTR" Stop on track
28.48 กม. คลองรังสิต
Unknown BSicon "exBHF" Station on track
29.75 กม. รังสิต
Unknown BSicon "exKRWl" Unknown BSicon "eKRWg+r"
Stop on track
33.84 กม. คลองหนึ่ง
Station on track
37.47 กม. เชียงราก
Stop on track
40.19 กม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Stop on track
44.12 กม. นวนคร
Station on track
46.01 กม. เชียงรากน้อย
Station on track
51.88 กม. คลองพุทรา
Station on track
58.00 กม. บางปะอิน
Station on track
62.75 กม. บ้านโพ
Station on track
71.08 กม. อยุธยา
Station on track
74.69 กม. บ้านม้า
Station on track
78.98 กม. มาบพระจันทร์
Stop on track
82.31 กม. บ้านดอนกลาง
Station on track
85.44 กม. พระแก้ว
Station on track
89.95 กม. ชุมทางบ้านภาชี
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "CONTfq"
รถสายเหนือ  ลพบุรี 
Station on track
94.62 กม. หนองกวย
Station on track
98.04 กม. หนองแซง
Station on track
103.34 กม. หนองสีดา
Station on track
107.15 กม. บ้านป๊อกแป๊ก
Station on track
113.26 กม. สระบุรี
Station on track
119.24 กม. ชุมทางหนองบัว
Unknown BSicon "CONTgq" Unknown BSicon "ABZq+r" Unknown BSicon "ABZgr"
รถไฟสายตะวันออก  ชุมทางคลองสิบเก้า 
Unknown BSicon "KRWl" Unknown BSicon "KRWg+r"
Station on track
125.10 กม. ชุมทางแก่งคอย
Unknown BSicon "ABZgl" Transverse track Unknown BSicon "STR+r"
Straight track Unknown BSicon "LSTR"
แก่งคอย – บัวใหญ่
Straight track Station on track
128.80 กม. บ้านช่องใต้
Straight track Stop on track
134.37 กม. เขาคอก
Straight track Stop on track
141.85 กม. เขาหินดาด
Straight track Station on track
147.90 กม. หินซ้อน
Straight track Stop on track
152.30 กม. เขาสูง
Straight track Station on track
159.65 กม. แก่งเสือเต้น
Straight track Stop on track
162.38 กม. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
Straight track Station on track
176.55 กม. โคกสลุง
Straight track Station on track
185.80 กม. สุรนารายณ์
Straight track Stop on track
198.95 กม. เขายายกะตา
Straight track Stop on track
207.38 กม. ตลาดลำนารายณ์
Straight track Station on track
208.80 กม. ลำนารายณ์
Straight track Stop on track
220.35 กม. บ้านเกาะรัง
Straight track Station on track
226.45 กม. แผ่นดินทอง
Straight track Stop on track
236.65 กม. บ้านจงโก
Straight track Station on track
240.87 กม. โคกคลี
Straight track Enter and exit tunnel
248.80 กม. อุโมงค์เขาพังเหย (230.60 ม.)
Straight track Station on track
250.64 กม. ช่องสำราญ
Straight track Station on track
263.14 กม. บ้านวะตะแบก (เทพสถิต)
Straight track Station on track
273.13 กม. ห้วยยายจิ่ว
Straight track Stop on track
279.97 กม. บ้านปากจาบ
Straight track Station on track
290.53 กม. บำเหน็จณรงค์
Straight track Stop on track
293.25 กม. บ้านกลอย
Straight track Stop on track
297.30 กม. วังกะอาม
Straight track Stop on track
302.10 กม. โนนคร้อ
Straight track Station on track
310.19 กม. จัตุรัส
Straight track Station on track
322.85 กม. หนองฉิม
Straight track Stop on track
330.15 กม. บ้านตาเนิน
Straight track Stop on track
334.05 กม. บ้านหนองขาม
Straight track Station on track
341.18 กม. บ้านเหลี่อม
Straight track Stop on track
346.16 กม. บ้านโคกกระเบื้อง
Straight track Stop on track
351.83 กม. บ้านหนองปรือโป่ง
Straight track Station on track
355.19 กม. หนองพลวง
Straight track Stop on track
358.20 กม. บ้านกระพี้
Straight track Stop on track
360.17 กม. บ้านเก่างิ้ว
Straight track Stop on track
362.14 กม. บ้านสระครก
Straight track Stop on track
366.50 กม. บ้านโสกรัง
Stop on track Straight track
131.24 กม. ทับกวาง
Station on track Straight track
134.30 กม. มาบกะเบา
Station on track Straight track
138.95 กม. ผาเสด็จ
Station on track Straight track
144.29 กม. หินลับ
Station on track Straight track
152.30 กม. มวกเหล็ก
Station on track Straight track
160.03 กม. กลางดง
Station on track Straight track
165.19 กม. ปางอโศก
Station on track Straight track
173.64 กม. บันไดม้า
Station on track Straight track
179.93 กม. ปากช่อง
Station on track Straight track
187.89 กม. ซับม่วง
Station on track Straight track
195.50 กม. จันทึก
Station on track Straight track
202.20 กม. คลองขนานจิตร
Station on track Straight track
206.21 กม. คลองไผ่
Station on track Straight track
209.41 กม. ลาดบัวขาว
Station on track Straight track
214.90 กม. บ้านใหม่สำโรง
Station on track Straight track
218.27 กม. หนองน้ำขุ่น
Station on track Straight track
223.79 กม. สีคิ้ว
Station on track Straight track
228.99 กม. โคกสะอาด
Station on track Straight track
233.87 กม. สูงเนิน
Station on track Straight track
241.15 กม. กุดจิก
Station on track Straight track
249.94 กม. โคกกรวด
Station on track Straight track
257.44 กม. ภูเขาลาด
Station on track Straight track
263.65 กม. นครราชสีมา
Station on track Straight track
266.28 กม. ชุมทางถนนจิระ
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "STR+r" Straight track
Straight track Station on track Straight track
272.50 กม. บ้านเกาะ
Straight track Stop on track Straight track
284.67 กม. บ้านกระโดน
Straight track Stop on track Straight track
288.12 กม. บ้านหนองกันงา
Straight track Station on track Straight track
289.79 กม. หนองแมว
Straight track Station on track Straight track
295.08 กม. โนนสูง
Straight track Station on track Straight track
302.19 กม. บ้านดงพลอง
Straight track Station on track Straight track
308.20 กม. บ้านมะค่า
Straight track Stop on track Straight track
311.38 กม. เนินถั่วแปบ
Straight track Station on track Straight track
315.65 กม. พลสงคราม
Straight track Station on track Straight track
320.35 กม. บ้านดอนใหญ่
Straight track Station on track Straight track
326.80 กม. เมืองคง
Straight track Stop on track Straight track
333.67 กม. บ้านไร่
Straight track Station on track Straight track
335.71 กม. โนนทองหลาง
Straight track Stop on track Straight track
342.50 กม. ห้วยระหัด
Straight track Unknown BSicon "ABZg+l" One way rightward
Straight track Station on track
345.50 กม. ชุมทางบัวใหญ่
Straight track Stop on track
351.20 กม. เนินสวัสดิ์
Straight track Station on track
357.36 กม. หนองบัวลาย
Straight track Stop on track
362.43 กม. ศาลาดิน
Straight track Station on track
370.04 กม. หนองมะเขือ
Straight track Station on track
377.66 กม. เมืองพล
Straight track Station on track
396.82 กม. บ้านหัน
Straight track Station on track
407.72 กม. บ้านไผ่
Straight track Station on track
423.60 กม. บ้านแฮด
Straight track Stop on track
431.59 กม. หนองเม็ก
Straight track Station on track
439.81 กม. ท่าพระ
Straight track Stop on track
444.06 กม. กุดกวาง
Straight track Station on track
449.75 กม. ขอนแก่น
Straight track Station on track
460.71 กม. สำราญ
Straight track Station on track
474.93 กม. โนนพยอม
Straight track Stop on track
480.45 กม. บ้านวังชัย
Straight track Station on track
484.21 กม. น้ำพอง
Straight track Station on track
489.95 กม. ห้วยเสียว
Straight track Station on track
500.51 กม. เขาสวนกวาง
Straight track Station on track
514.45 กม. โนนสะอาด
Straight track Station on track
523.40 กม. ห้วยเกิ้ง
Straight track Station on track
532.50 กม. กุมภวาปี
Straight track Station on track
542.75 กม. ห้วยสามพาด
Straight track Station on track
550.65 กม. หนองตะไก้
Straight track Stop on track
562.05 กม. คำกลิ้ง
Straight track Station on track
565.40 กม. หนองขอนกว้าง
Straight track Station on track
568.84 กม. อุดรธานี
Straight track Stop on track
575.75 กม. หนองตูม
Straight track Stop on track
593.00 กม. นาภู่
Straight track Stop on track
598.10 กม. คอกช้าง
Straight track Stop on track
602.00 กม. หนองบัวเงิน
Straight track Station on track
617.84 กม. นาทา
Straight track Station on track
621.10 กม. หนองคาย (ใหม่)
Straight track Unknown BSicon "xABZgl" Unknown BSicon "STR+r"
Straight track Unknown BSicon "exKBHFe" Straight track
623.58 กม. ตลาดหนองคาย
Straight track Unknown BSicon "TZOLLWo"
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 (แม่น้ำโขง)
Straight track End station
ท่านาแล้ง, ลาว
Stop on track
271.59 กม. บ้านพะไล
Station on track
276.35 กม. บ้านพะเนา
Stop on track
280.10 กม. บ้านพระพุทธ
Station on track
285.40 กม. ท่าช้าง
Station on track
293.26 กม. หนองมโนรมย์
Station on track
300.15 กม. จักราช
Station on track
309.75 กม. บ้านหินโคน
Station on track
316.90 กม. หินดาษ
Station on track
325.65 กม. ห้วยแถลง
Station on track
337.50 กม. หนองกระทิง
Station on track
345.70 กม. ลำปลายมาศ
Station on track
354.85 กม. ทะเมนชัย
Station on track
363.30 กม. บ้านแสลงพัน
Station on track
366.50 กม. บ้านหนองตาด
Station on track
376.02 กม. บุรีรัมย์
Stop on track
380.35 กม. บ้านตะโก
Station on track
385.51 กม. ห้วยราช
Station on track
398.65 กม. กระสัง
Station on track
405.50 กม. หนองเต็ง
Station on track
412.00 กม. ลำชี
Station on track
419.75 กม. สุรินทร์
Station on track
428.60 กม. บุฤๅษี
Station on track
437.16 กม. เมืองที
Station on track
445.50 กม. กระโดนค้อ
Station on track
452.39 กม. ศีขรภูมิ
Station on track
460.25 กม. บ้านกะลัน
Station on track
471.00 กม. สำโรงทาบ
Station on track
481.50 กม. ห้วยทับทัน
Station on track
489.04 กม. หนองแคน
Station on track
494.45 กม. อุทุมพรพิสัย
Station on track
498.27 กม. บ้านแต้
Station on track
504.00 กม. บ้านเนียม
Station on track
515.09 กม. ศรีสะเกษ
Station on track
527.19 กม. หนองแวง
Station on track
534.20 กม. บ้านคล้อ
Station on track
542.18 กม. กันทรารมย์
Stop on track
546.86 กม. บ้านโนนผึ้ง
Station on track
553.99 กม. ห้วยขยุง
Stop on track
557.70 กม. บ้านถ่อน
Station on track
566.20 กม. บุ่งหวาย
End station
575.10 กม. อุบลราชธานี

รายชื่อสถานีรถไฟ[แก้]

ส่วนที่ใช้ร่วมกับเส้นทางสายเหนือ กรุงเทพ - ชุมทางบ้านภาชี (กท.-ภช.)[แก้]

ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ ที่ตั้ง ขบวนรถที่หยุดรับส่งผู้โดยสาร หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
กรุงเทพ - ชุมทางบ้านภาชี
กรุงเทพ Bangkok 1001 0.00 กม. พิเศษ กท. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นสายตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีแห่งนี้ออกจากสถานีเป็นทางสาม ทางทีหนึ่งและสองเป็นทางสำหรับสายใต้ สายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทางที่สามเป็นทางสำหรับไปสายแม่น้ำและสายตะวันออก (สายแปดริ้ว) จากสายตะวันออกมีทางแยกเฉพาะรถสินค้าไปสายตะวันออกเฉียงเหนือได้ ผ่านทางชุมทางคลองสิบเก้าจนถึงชุมทางแก่งคอย ซึ่งในบางครั้งจะมีรถโดยสารเดินเมื่อทางสายตะวันออกเฉียงเหนือไม่สามารถเดินรถได้
ยมราช Yommaraj 1002 2.17 กม. ป้ายหยุดรถ ยช. - - จิตลดา ดุสิต มีทางแยกไปสายตะวันออกและสายแม่น้ำเป็นทางสามเหลี่ยม ชื่อ สามเหลี่ยมจิตรลดา เริ่มต้นเขตทางคู่

*มีขบวน 355/356 กรุงเทพ - สุพรรณบุรี - กรุงเทพ ที่จอด

ทุ่งพญาไท ราชเทวี
จิตรลดา Chit Lada 1003 3.29 กม. พิเศษ (เขตพระราชฐาน) จล. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ จิตลดา ดุสิต รถไฟโดยสารจะไม่หยุดรับส่งที่สถานีจิตรลดา ด้วยเป็นเขตพระราชฐานและสถานีเฉพาะ ซึ่งในบริเวณใกล้เคียงนั้น การรถไฟฯได้เปิดใช้“ป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี (รธ.)” ขึ้นมา และมีขบวนรถชานเมืองหยุดรับส่งผู้โดยสาร รวมถึงขบวนรถธรรมดาบางขบวน ถึงแม้ว่าป้ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาธิบดี และสถานีจิตรลดาจะอยู่พื้นที่เดียวกัน แต่ก็ถือว่าเป็นคนละสถานี
โรงพยาบาลรามาธิบดี Ramathibodhi Hospital 1232 3.46 กม. ป้ายหยุดรถ รธ. - - ทุ่งพญาไท ราชเทวี เปิดขึ้นมาในพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานีจิตรลดา ซึ่งผู้โดยสารกลุ่มหลักคือเจ้าหน้าที่,คนไข้ของโรงพยาบาล และ คณะแพทยศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สามเสน Sam Sen 1004 4.80 กม. 1 สส. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ นครไชยศรี ดุสิต
สามเสนใน พญาไท
ประดิพัทธ์ Pradipat 1006 6.37 กม. ป้ายหยุดรถ ปิ. - - สามเสนใน เดิมชื่อ"ประตูถนนประดิพัทธ์"

ปัจจุบันถูกยกเลิกแล้ว

*มีขบวน 376 รังสิต - หัวตะเข้ ที่จอด

ชุมทางบางซื่อ Bang Sue Junction 1007 7.47 กม. 1 บซ. ไฟสีสองท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ บางซื่อ บางซื่อ มีทางแยกไปสายใต้ ไปยังสถานีบางบำหรุ (บำ.) และมีทางแยกไปย่านสินค้าพหลโยธิน
จตุจักร จตุจักร
นิคมรถไฟ กม.11 Nikhom Rotfai Khomo 11 1009 11.01 กม. ป้ายหยุดรถ รถ. - -
บางเขน Bang Khen 1011 13.00 กม. 1 บข. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ ลาดยาว ระหว่างป้ายนิคมรถไฟ กม.11 กับสถานีบางเขน จะมีสถานีรถไฟวัดเสมียนนารี ซึ่งไม่ได้เป็นสถานีของการรถไฟฯ แต่เป็นเพียงโครงการที่อาจจะมีการก่อสร้างในอนาคต
ทุ่งสองห้อง Thung Song Hong 1013 14.81 กม. ที่หยุดรถ หส. - - ตลาดบางเขน หลกสี่
หลักสี่ Lak Si 1015 17.57 กม. 1 ลส. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์
การเคหะ กม.19 Kan Kheha Khomo 19 1225 19.47 กม. ป้ายหยุดรถ คห. - - ดอนเมือง/สนามบิน ดอนเมือง
ตลาดใหม่ดอนเมือง Talatmai Don Mueang 1016 21.69 กม. ป้ายหยุดรถ ตใ. - - *มีขบวน 376 รังสิต - หัวตะเข้ และ *มีขบวน 313 กรุงเทพ - ชุมทางบ้านภาชี ที่จอดที่จอด
ดอนเมือง Don Mueang 1017 22.21 กม. 1 ดม. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์
รังสิต Rangsit 1021 29.75 กม. 1 รต. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี สถานีรถไฟประจำอำเภอธัญบุรีและในเขตพื้นที่มหานครรังสิต , สถานีเดียวในเขตอำเภอธัญบุรี , เริ่มเขตทางสาม รังสิต-บ้านภาชี
คลองหนึ่ง Khlong Nueng 1223 33.84 กม. ป้ายหยุดรถ ลห. - - คลองหนึ่ง คลองหลวง
เชียงราก Chiang Rak 1022 37.47 กม. 2 ชร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University 1230 40.19 กม. ที่หยุดรถ ธส. - -
นวนคร Nava Nakhon 1023 44.12 กม. ที่หยุดรถ วะ. - -
เชียงรากน้อย Chiang Rak Noi 1024 46.01 กม. 2 ชน. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลองพุทรา Khlong Phutsa 1026 51.88 กม. 3 พซ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ บางกระสั้น
บางปะอิน Bang Pa-In 1028 58.00 กม. 1 บอ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ บางเลน สถานีรถไฟประจำอำเภอบางปะอิน , เป็นที่ตั้งพระราชวังบางปะอิน
บ้านโพ Ban Pho 1029 62.75 กม. 3 บพ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ บ้านโพธิ์
อยุธยา Ayutthaya 1031 71.08 กม. 1 อย. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา สถานีรถไฟประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , ในอดีตเคยมีขบวนรถพิเศษรถจักรไอน้ำของทุกวันสำคัญที่จะมาถึงสถานีแห่งนี้ ในภายหลัง การรถไฟฯ ได้ย้ายเส้นทางขบวนรถจักรไอน้ำ 2 เส้นทางในวันสำคัญคือ วันแม่แห่งชาติ (นครปฐม) และ วันพ่อแห่งชาติ (ชุมทางฉะเชิงเทรา) ดังนั้น ขบวนรถจักรไอน้ำที่จะมาถึงสถานีแห่งนี้ คือวันสถาปนากิจการรถไฟ, วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันปิยมหาราช ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2529 การรถไฟฯ เคยมีขบวนรถจักรไอน้ำ C56 ทำขบวนไปที่สถานีแห่งนี้ ก่อนที่จะมีงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควในปัจจุบัน
บ้านม้า Ban Ma 1032 74.69 กม. 3 มา. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ บ้านเกาะ
มาบพระจันทร์ Map Phra Chan 1033 78.98 กม. 3 บจ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ข้าวเม่า อุทัย สถานีเดียวในเขตอำเภออุทัย
บ้านดอนกลาง Ban Don Klang 1034 82.31 กม. ป้ายหยุดรถ ลก. - -
พระแก้ว Phra Kaeo 1035 85.44 กม. 3 พก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ กระจิว ภาชี
ชุมทางบ้านภาชี Ban Phachi Junction 1036 89.95 กม. 1 ภช. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ ภาชี 21,22,67,68,71,72,75,76,102,105,

106,107,108,109,111,112,133,134,135,136,

139,140,141,142,145,146,201,202,207,208,

209,210,211,212,233,234,301,302,303,304,

313,314,317,318,339,340,341,342,409,410

สถานีรถไฟประจำอำเภอภาชี , แยกกับทางรถไฟสายเหนือ และสุดเขตทางสาม ณ ที่นี่

สายอีสานตอนล่าง (ชุมทางบ้านภาชี–อุบลราชธานี)[แก้]

ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ จำนวนรางในย่านสถานี จำนวนชานชาลา ที่ตั้ง จำนวนขบวนที่หยุดรับส่งผู้โดยสาร ขบวนรถที่หยุดรับส่งผู้โดยสาร หมายเหตุ
ตำบล อำเภอ จังหวัด
ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี
ชุมทางบ้านภาชี Ban Phachi Junction 1036 89.95 กม. 1 ภช. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 18 8 ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา 50 21,22,67,68,71,72,75,76,102,105,

106,107,108,109,111,112,133,134,135,136,

139,140,141,142,145,146,201,202,207,208,

209,210,211,212,233,234,301,302,303,304,

313,314,317,318,339,340,341,342,409,410

สถานีรถไฟประจำอำเภอภาชี , สุดเขตทางสาม เริ่มทางคู่
หนองกวย Nong Kuai 2001 94.62 กม. 3 นก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 3 ดอนหญ้านาง 8 145,146,233,234,339,340,341,342 เริ่มเขตทางคู่
หนองแซง Nong Saeng 2002 98.04 กม. 2 นซ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 4 หนองแซง หนองแซง สระบุรี 10 135,136,145,146,233,234,339,340,341,342 เข้าเขตจังหวัดสระบุรี
หนองสีดา Nong Sida 2003 103.34 กม. 3 นด. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 4 หนองสีดา 8 145,146,233,234,339,340,341,342
บ้านป๊อกแป๊ก Ban Pokpaek 2005 107.65 กม. 2 ปป. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 โคกสว่าง เมืองสระบุรี 8 145,146,233,234,339,340,341,342 มีทางแยก หน่วยจ่ายน้ำมันทางรถไฟ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
สระบุรี Saraburi 2007 113.26 กม. 1 ะร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 5 ปากเพรียว 30 21,22,23,24,25,26,67,68,71,72,

75,76,77,78,133,134,135,136,139,140,

141,142,145,146,233,234,339,340,341,342

สถานีรถไฟประจำจังหวัดสระบุรี , เดิมชื่อ สถานีปากเพรียว , เคยมีทางแยกบ่อย่อยศิลาเขาคูบา และเขาเทเลอร์
ชุมทางหนองบัว Nong Bua Junction 2009 119.24 กม. 3 นบ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 3 4 ตลิ่งชัน 6 233,234,339,340,341,342 มีโรงงานทำหมอนรองรางรถไฟคอนกรีตของบริษัทไทยพีคอนและอุตสาหกรรม , มีทาง Chord line ที่เป็นทางแยกออกขวาไปเชื่อมกับสายชุมทางคลองสิบเก้า - ชุมทางแกงคอย ที่สถานีชุมทางบ้านไผ่นาบุญ
ชุมทางแก่งคอย Kaeng Khoi Junction 2011 125.10 กม. 1 กค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 9 + 6 รางสินค้า + 6 รางโรงรถจักร 5 แก่งคอย แก่งคอย 34 21,22,25,26,67,68,71,72,75,76,

77,78,133,134,135,136,139,140,141,142,

145,146,233,234,339,340,341,342,431,432,

433,434,439,440

สถานีรถไฟประจำอำเภอแก่งคอย , มีทางแยกซ้ายไปทางตะวันออกเฉียงเหนือในเส้นทาง ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์ - ชุมทางบัวใหญ่ เชื่อมต่อกับเส้นทาง ชุมทางถนนจิระ - หนองคาย - ท่านาแล้ง ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่ , มีทางรถไฟสาย ชุมทางคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย ที่แยกจากเส้นทาง กรุงเทพฯ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก หรือสายตะวันออกเหนือที่สถานีชุมทางคลองสิบเก้ามาเชื่อมบรรจบที่สถานีแห่งนี้ด้วย , สุดเขตทางคู่ ในเส้นทางชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ ณ สถานีนี่
มาบกะเบา Map Kabao 2082 134.30 กม. 2 มบ. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 8 3 ทับกวาง 4 233,234,431,432 สุดเขตทางคู่ในเส้นทาง ชุมทางบ้านภาชี - นครราชสีมา - อุบลราชธานี , มีโรงปูนตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆสถานี , เริ่มแนวก่อสร้างทางคู่ช่วงที่ 1 คือช่วง มาบกะเบา - คลองขนานจิตร
ผาเสด็จ Pha Sadet 2083 138.95 กม. 2 ผด. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 8 135,136,141,142,233,234,431,432 ก่อนถึงสถานีผาเสด็จจะผ่านผาเสด็จอยู่ฝั่งซ้ายมือเที่ยวมุ่ง
หินลับ Hin Lap 2084 144.29 กม. 3 หล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 7 1 มวกเหล็ก มวกเหล็ก 6 145,146,233,234,431,432 มีทางแยกซ้ายเที่ยวล่องเข้าโรงงานปูนซีเมนต์ TPI
มวกเหล็ก(แห่งใหม่) Muak Lek (New place) - 148.01 กม. - - ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ - - - เป็นสถานีในอนาคต ใช้ทดแทนสถานีรถไฟมวกเหล็กแห่งเดิม หลังจากสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ , มีการก่อสร้างเป็นทางคู่ยกระดับข้ามเมืองไปยังสถานีรถไฟกลางดง
มวกเหล็ก Muak Lek 2086 152.30 กม. 1 มล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 2 10 135,136,141,142,145,146,233,234,431,432 สถานีรถไฟประจำอำเภอมวกเหล็ก , ในอนาคตเมื่อสถานีมวกเหล็กแห่งใหม่สร้างเสร็จพร้อมกับทางคู่ยกระดับ สถานีมวกเหล็กแห่งเดิมนี้จะถูกรื้อออก
กลางดง Klang Dong 2088 160.03 กม. 2 าง. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 4 233,234,431,432 เข้าเขตจังหวัดนครราชสีมา, -เริ่มต้นแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงที่ 1 กลางดง - ปางอโศก[2]
ปางอโศก Pang Asok 2089 165.19 กม. 2 โศ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 กลางดง 4 233,234,431,432 สิ้นสุดแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน สายกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ช่วงที่ 1 กลางดง - ปางอโศก[2]


** ปัจจุบันยกเลิกการใช้ทางหลีก เนื่องจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ **

บันไดม้า Bandai Ma 2091 173.64 กม. 2 ได. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 ปากช่อง 4 233,234,431,432
ปากช่อง Pak Chong 2093 179.93 กม. 1 ปช. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 8 2 22 21,22,23,24,67,68,71,72,77,78,

135,136,139,140,141,142,145,146,233,234,

431,432

สถานีรถไฟประจำอำเภอปากช่อง
ซับม่วง Sap Muang 2095 187.89 กม. 3 ซม. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 จันทึก 4 233,234,431,432
จันทึก Chanthuek 2096 195.50 กม. 3 จท. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 4 233,234,431,432
คลองขนานจิตร Khlong Khanan Chit 2097 202.20 กม. 3 ขจ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 4 233,234,431,432 ตั้งอยู่ริมเขื่อนลำตะคอง ด้านตรงข้ามกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 , สิ้นสุดแนวก่อสร้างทางคู่ช่วง มาบกะเบา - คลองขนานจิตร , มีการสร้างสถานีแห่งใหม่บริเวณด้านหลังสถานีเดิม โดยสถานีเดิมจะถูกรื้อออกและแทนที่ด้วยทางคู่ใหม่ , มีการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟแห่งที่ 3 ในโครงการก่อสร้างทางคู่ช่วง มาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ระหว่าง คลองขนานจิตร - คลองไผ่ ความยาว 1.4 กม.
คลองไผ่ Khlong Phai 2100 206.21 กม. 3 คผ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 คลองไผ่ สีคิ้ว 6 145,146,233,234,431,432
ลาดบัวขาว Lat Bua Khao 2101 209.41 กม. 3 ลข. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 ลาดบัวขาว 4 233,234,431,432
บ้านใหม่สำโรง Ban Mai Samrong 2102 214.90 กม. 3 สำ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 6 145,146,233,234,431,432
หนองน้ำขุ่น Nong Nam Khun 2103 218.27 กม. 3 นข. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 4 233,234,431,432
สีคิ้ว Sikhiu 2105 223.79 กม. 2 สค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 สีคิ้ว 14 77,78,135,136,139,140,141,142,145,146,

233,234,431,432

สถานีรถไฟประจำอำเภอสีคิ้ว
โคกสะอาด Khok Sa-at 2106 228.99 กม. ที่หยุดรถ อา. 1 1 4 233,234,431,432 ยุบเป็นที่หยุดรถ วันที่ 17 สิงหาคม 2563
สูงเนิน Sung Noen 2107 233.87 กม. 2 สน. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 สูงเนิน สูงเนิน 10 135,136,141,142,145,146,233,234,431,432 สถานีรถไฟประจำอำเภอสูงเนิน
กุดจิก Kut Chik 2109 241.15 กม. 3 กจ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 กุดจิก 6 141,142,233,234,431,432
โคกกรวด Khok Kruat 2111 249.94 กม. 3 คก. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 2 1 โคกกรวด เมืองนครราชสีมา 4 233,234,431,432
ภูเขาลาด Phu Khao Lat 2113 257.44 กม. 3 ขล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 3 1 บ้านใหม่ 4 233,234,431,432
นครราชสีมา Nakhon Ratchasima 2114 263.65 กม. 1 รส. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-รีเลย์ 15 5 ในเมือง 34 สถานีรถไฟประจำจังหวัดนครราชสีมา , มีโรงรถจักรนครราชสีมาตั้งอยู่ , มีทางรถไฟแยกไปกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (บชร.2) ปัจจุบันยังใช้งานอยู่
ชุมทางถนนจิระ Thanon Chira Junction 2115 266.28 กม. 1 จร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 6 5 36 มีทางแยกไปสายอีสานเหนือ ในเส้นทาง ชุมทางถนนจิระ - หนองคาย - ท่านาแล้ง และในระหว่างทางจะมีทางรถไฟสาย ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์ - ชุมทางบัวใหญ่ ที่แยกจากเส้นทาง ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี ที่สถานีชุมทางแก่งคอยมาเชื่อมบรรจบที่สถานีชุมทางบัวใหญ่อีกด้วย , เป็นสถานีสุดท้ายในเส้นทาง ชุมทางบ้านภาชี - อุบลราชธานี หรือสายอีสานใต้ ที่ใช้สัญญาณไฟสีชนิดบังคับด้วยคอมพิวเตอร์ และไฟสีชนิดบังคับด้วยแผงสวิตช์ หลังจากนี้จะใช้สัญญาณชนิดหางปลา บังคับด้วยสายลวด
บ้านพะเนา Ban Phanao 2211 276.35 กม. 3 พเ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 พะเนา 14
บ้านพระพุทธ Ban Phra Phut 2212 280.10 กม. ที่หยุดรถ ะท. 1 1 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ 8
ท่าช้าง Tha Chang 2213 285.40 กม. 3 ชา. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 1 ท่าช้าง 16 สถานีเดียวในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
หนองมโนรมย์ Nong Manorom 2215 293.26 กม. 3 มโ. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 3 1 ทองหลาง จักราช 12
จักราช Chakkarat 2217 300.15 กม. 2 จช. สัญญาณหางปลาเข้าเขตใน มือโยก 3 1 จักราช 20 สถานีรถไฟประจำอำเภอจักราช
บ้านหินโคน Ban Hin Khon 2220 309.75 กม. 3 หโ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 4 1 หินโคน 12
หินดาษ Hin Dat 2222 316.90 กม. 3 ดา. สัญญาณหางปลาเข้าเขตใน มือโยก 3 1 หินดาด ห้วยแถลง 14
ห้วยแถลง Huai Thalaeng 2224 325.65 กม. 2 ถล. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 1 ห้วยแถลง 22 สถานีรถไฟประจำอำเภอห้วยแถลง
หนองกระทิง Nong Kathing 2227 337.50 กม. 3 ทง. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 1 กงรถ 12
ลำปลายมาศ Lam Plai Mat 2229 345.70 กม. 1 ลำ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 2 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 28 เข้าเขตจังหวัดบุรีรัมย์ , สถานีรถไฟประจำอำเภอลำปลายมาศ
ทะเมนชัย Thamen Chai 2231 354.85 กม. 2 มช. ป้ายเขตสถานี มือโยก 3 1 ทะเมนชัย 18
บ้านแสลงพัน Ban Salaeng Phan 2233 363.30 กม. 3 งพ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 แสลงพัน 14
บ้านหนองตาด Ban Nong Tat 2234 366.50 กม. 3 ตา. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 14
บุรีรัมย์ Buri Ram 2236 376.02 กม. 1 รย. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 3 2 ในเมือง 28 สถานีรถไฟประจำจังหวัดบุรีรัมย์ , มีทางรถไฟแยกไปลานหินเขากระโดง ปัจจุบันยังใช้งานอยู่
บ้านตะโก Ban Tako 2237 380.35 กม. ที่หยุดรถ ตโ. 1 1 บ้านยาง 12
ห้วยราช Huai Rat 2239 385.51 กม. 2 หร. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 1 ห้วยราชา ห้วยราช 20 สถานีรถไฟประจำอำเภอห้วยราช , สถานีเดียวในเขตอำเภอห้วยราช
กระสัง Krasang 2243 398.65 กม. 2 ะส. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 3 1 กระสัง กระสัง 26 สถานีรถไฟประจำอำเภอกระสัง
หนองเต็ง Nong Teng 2244 405.50 กม. 3 เต. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 หนองเต็ง 14 เดิมชื่อสถานีบ้านหนองเต็ง
ลำชี Lam Chi 2246 412.00 กม. 2 ลช. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 4 3 คอโค เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 20 เข้าเขตจังหวัดสุรินทร์
สุรินทร์ Surin 2248 419.75 กม. 1 สร. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 4 2 ในเมือง 28 สถานีรถไฟประจำจังหวัดสุรินทร์
บุฤๅษี Bu Ruesi 2250 428.60 กม. 3 บุ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 3 1 บุฤๅษี 10
เมืองที Muang Thi 2252 437.16 กม. 3 อท. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 เมืองที 12
กะโดนค้อ Kadon Kho 2254 445.50 กม. 3 ดค. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 1 ช่างปี่ ศีขรภูมิ 10
ศีขรภูมิ Sikhoraphum 2256 452.39 กม. 1 รภ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 2 ระแงง 26 สถานีรถไฟประจำอำเภอศีขรภูมิ
บ้านกะลัน Ban Kalan 2258 460.25 กม. 3 ลน. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 1 นารุ่ง 12
สำโรงทาบ Samrong Thap 2261 471.00 กม. 2 สบ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 2 ประดู่ สำโรงทาบ 22 สถานีรถไฟประจำอำเภอสำโรงทาบ , สถานีเดียวในเขตอำเภอสำโรงทาบ
ห้วยทับทัน Huai Thap Than 2264 481.50 กม. 2 ทท. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 2 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 20 เข้าเขตจังหวัดศรีสะเกษ , สถานีรถไฟประจำอำเภอห้วยทับทัน , สถานีเดียวในเขตอำเภอห้วยทับทัน
หนองแคน Nong Khaen 2266 489.04 กม. ที่หยุดรถ หค. 1 1 หนองห้าง อุทุมพรพิสัย 8 เคยเป็นสถานี ปัจจุบันลดระดับเป็นที่หยุดรถแล้ว
อุทุมพรพิสัย Uthomphon Phisai 2267 494.45 กม. 1 อุ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 2 กำแพง 24 สถานีรถไฟประจำอำเภออุทุมพรพิสัย
บ้านแต้ Ban Tae 2268 498.27 กม. ที่หยุดรถ แต. 1 1 แต้ 8 เคยเป็นสถานี ปัจจุบันลดระดับเป็นที่หยุดรถแล้ว
บ้านเนียม Ban Niam 2270 504.00 กม. 3 นเ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 1 ขะยูง 10
ศรีสะเกษ Si Sa Ket 2273 515.09 กม. 1 เก. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 2 เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ 24 สถานีรถไฟประจำจังหวัดศรีสะเกษ
เฉลิมกาญจนา Chaloem Kanchana 2276 522.28 กม. ที่หยุดรถ 1 1 โพธิ์ 8
หนองแวง Nong Waeng 2277 527.19 กม. 3 อว. ป้ายเขตสถานี มือโยก 3 1 โพนเขวา 8
บ้านคล้อ Ban Khlo 2279 534.20 กม. 3 าค. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 ดู่ กันทรารมย์ 10
กันทรารมย์ Kanthararom 2281 542.18 กม. 2 าร. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 2 ดูน 24 สถานีรถไฟประจำอำเภอกันทรารมย์
บ้านโนนผึ้ง Ban Non Phung 2283 546.86 กม. ที่หยุดรถ นผ. 1 1 โนนสัง 8
ห้วยขยุง Huai Khayung 2285 553.99 กม. 3 ขย. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 3 1 ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี 14 เข้าเขตจังหวัดอุบลราชธานี
บ้านถ่อน Ban Thon 2286 557.70 กม. ที่หยุดรถ บถ. 1 1 ท่าลาด 8
บุ่งหวาย Bung Wai 2288 566.20 กม. 3 งห. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 บุ่งหวาย 8 เคยมีทางแยกไปสถานีรถไฟบ้านโพธิ์มูล ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว
อุบลราชธานี Ubon Ratchathani 2290 575.10 กม. 1 อน. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 5 3 วารินชำราบ 24 สถานีรถไฟประจำจังหวัดอุบลราชธานี , สุดทางรถไฟสายอีสานใต้ที่สถานีนี้

สายอีสานตอนบน (ชุมทางถนนจิระ–หนองคาย)[แก้]

ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ จำนวนรางในย่านสถานี จำนวนชานชาลา ที่ตั้ง จำนวนขบวนที่หยุดรับส่งผู้โดยสาร จำนวนขบวนที่หยุดรับส่งผู้โดยสาร
ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
ชุมทางถนนจิระ - หนองคาย - ท่านาแล้ง
ชุมทางถนนจิระ Thanon Chira Junction 2115 266.28 กม. 1 จร. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 6 5 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 36 เริ่มต้นทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
บ้านเกาะ Ban Ko 2117 272.50 กม. 3 กะ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 บ้านเกาะ 8
บ้านกระโดน Ban Kradon 2120 284.67 กม. 3 กโ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 4 หนองไข่น้ำ 4
บ้านหนองกันงา Ban Nong Kan Nga 2291 288.12 กม. ป้ายหยุดรถ ก้. 2 1 8
หนองแมว Nong Maeo 2121 289.79 กม. 3 นง. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 ด่านคล้า โนนสูง 8
โนนสูง Non Sung 2122 295.08 กม. 1 นโ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 โนนสูง 8 สถานีรถไฟประจำอำเภอโนนสูง
บ้านดงพลอง Ban Dong Phlong 2124 302.19 กม. 3 ดพ. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 หลุมข้าว 8
บ้านมะค่า Ban Makha 2126 308.20 กม. 3 มค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 มะค่า 8
เนินถั่วแปบ Noen Thua Paep 2127 311.38 กม. ที่หยุดรถ ถป. 2 2 พลสงคราม 8
พลสงคราม Phon Songkhram 2128 315.65 กม. 3 พค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 8
บ้านดอนใหญ่ Ban Don Yai 2129 320.35 กม. 3 ดญ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 ดอนใหญ่ คง 8
เมืองคง Mueang Khong 2131 326.80 กม. 1 งค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 เมืองคง 10 สถานีรถไฟประจำอำเภอคง
บ้านไร่ Ban Rai 2132 333.67 กม. ที่หยุดรถ นไ. 2 1 โนนทองหลาง บัวใหญ่ 8
โนนทองหลาง Non Thong Lang 2133 335.71 กม. 3 นท. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 8
ห้วยระหัด Huai Rahat 2135 342.50 กม. ที่หยุดรถ ยร. 2 1 บัวใหญ่ 8
ชุมทางบัวใหญ่ Bua Yai Junction 2136 345.50 กม. 1 วญ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 8 5 18 สถานีรถไฟประจำอำเภอบัวใหญ่ , เป็นย่านจุดพักเติมเชื้อเพลิง , มีทางรถไฟสาย ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์ - ชุมทางบัวใหญ่ ที่แยกจากเส้นทาง ชุมทางบ้านภาชี - นครราชสีมา - อุบลราชธานี มาเชื่อมบรรจบที่สถานีแห่งนี้ด้วย
เนินสวัสดิ์ Noen Sawat 2137 351.20 กม. ที่หยุดรถ เว. 2 2 4
หนองบัวลาย Nong Bua Lai 2139 357.36 กม. 3 งบ. ไฟสีสามท่า มีสัญญาณตัวแทน ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 2 บัวลาย บัวลาย 10 สถานีรถไฟประจำอำเภอบัวลาย
ศาลาดิน Sa La Din 2140 362.43 กม. ป้ายหยุดรถ ดิ. 2 1 โนนจาน 6
หนองมะเขือ Nong Makhuea 2142 370.04 กม. 3 งอ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 2 2 โนนข่า พล ขอนแก่น 6 เข้าเขตจังหวัดขอนแก่น
เมืองพล Muang Phon 2144 377.66 กม. 1 อล. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 5 เมืองพล 14 สถานีรถไฟประจำอำเภอพล
บ้านหัน Ban Han 2149 396.82 กม. 2 าห. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 5 โนนศิลา โนนศิลา 6 สถานีรถไฟประจำอำเภอโนนศิลา , สถานีเดียวในเขตอำเภอโนนศิลา
บ้านไผ่ Ban Phai 2152 407.72 กม. 1 บผ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 บ้านไผ่ บ้านไผ่ 14 สถานีรถไฟประจำอำเภอบ้านไผ่ , สถานีรถไฟชั้น 1 (พิเศษ) ยกระดับ , สถานีเดียวในเขตอำเภอบ้านไผ่
บ้านแฮด Ban Haet 2156 423.60 กม. 3 ฮด. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 บ้านแฮด บ้านแฮด 6 สถานีรถไฟประจำอำเภอบ้านแฮด
ท่าพระ Tha Phra 2160 439.81 กม. 3 พะ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 5 2 ท่าพระ เมืองขอนแก่น 6
ขอนแก่น Khon Kaen 2163 449.75 กม. 1 ขอ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 4 4 ในเมือง 14 สถานีรถไฟประจำจังหวัดขอนแก่น , สถานีรถไฟชั้น 1 (พิเศษ) ยกระดับ , สิ้นสุดเขตทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น , สิ้นสุดการใช้อาณัติสัญญาณไฟสีที่สถานีนี้ , มีคลังน้ำมันด้านล่างสถานี
สำราญ Samran 2166 460.71 กม. 2 าญ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 3 1 ศิลา 4
โนนพยอม Non Phayom 2170 474.93 กม. 3 พอ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 6 1 ม่วงหวาน น้ำพอง 2 เป็นย่านแหล่งขนถ่ายตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ที่สถานีแห่งนี้ และมีโครงการก่อสร้างท่าเรือบก , ออกจากสถานีนี้จะผ่านสะพานโนนพะยอมข้ามลำน้ำพองก่อนถึงที่หยุดรถบ้านวังชัย
บ้านวังชัย Ban Wang Chai 2171 480.45 กม. ที่หยุดรถ วช. 1 1 วังชัย 4
น้ำพอง Nam Phong 2172 484.21 กม. 2 อง. ไฟสีสามท่า สายลวด 3 1 12 สถานีรถไฟประจำอำเภอน้ำพอง
ห้วยเสียว Huai Siao 2174 489.95 กม. 3 ยว. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 2 1 น้ำพอง 4
เขาสวนกวาง Khao Suan Kwang 2177 500.51 กม. 3 สง. ไฟสีสามท่า สายลวด 3 1 คำม่วง เขาสวนกวาง 6 สถานีรถไฟประจำอำเภอเขาสวนกวาง , สถานีเดียวในเขตอำเภอเขาสวนกวาง
โนนสะอาด Non Sa-at 2181 514.45 กม. 3 โอ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 8 เข้าเขตจังหวัดอุดรธานี , สถานีรถไฟประจำอำเภอโนนสะอาด , สถานีเดียวในเขตอำเภอโนนสะอาด
ห้วยเกิ้ง Huai Koeng 2183 523.40 กม. 3 ยก. ป้ายเขตสถานี มือโยก 3 1 ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี 6
กุมภวาปี Kumphawapi 2186 532.50 กม. 1 วป. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 พันดอน 12 สถานีรถไฟประจำอำเภอกุมภวาปี
ห้วยสามพาด Huai Sam Phat 2188 542.75 กม. 3 หพ. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม 8 สถานีเดียวในเขตอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
หนองตะไก้ Nong Takai 2190 550.65 กม. 3 งต. ไฟสีสามท่า สายลวด 5 1 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี 4 เป็นย่านแหล่งขนถ่ายตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ที่สถานีแห่งนี้
คำกลิ้ง Kham Kling 2193 562.05 กม. ที่หยุดรถ ลค. 1 1 หนองขอนกว้าง 4 เคยเป็นสถานี ปัจจุบันลดระดับเป็นที่หยุดรถ
หนองขอนกว้าง Nong Khon Kwang 2194 565.40 กม. 3 ออ. หางปลา มีเฉพาะเสาเข้าเขตใน มือโยก 4 1 4 ตั้งอยู่ในเขตค่ายทหาร , มีศูนย์จ่ายปูนซีเมนต์ TPI ที่สถานีแห่งนี้
อุดรธานี Udon Thani 2195 568.84 กม. 1 รด. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 6 3 หมากแข้ง 12 สถานีรถไฟประจำจังหวัดอุดรธานี
นาพู่ Na Phu 2200 593.00 กม. 3 ภู. ป้ายเขตสถานี มือโยก 2 1 นาพู่ เพ็ญ 4 สถานีเดียวในเขตอำเภอเพ็ญ , เคยถูกยกเลิก แต่ก็ฟื้นฟูมาเป็นสถานีเหมือนเดิม
นาทา Na Tha 2207 617.84 กม. 3 ยน. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 5 3 หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 2 เดิมชื่อสถานีรถไฟหนองคาย
หนองคาย Nong Khai 2208 621.10 กม. 1 นค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-เครื่องกลสายลวด 4 3 มีชัย 12 สถานีรถไฟประจำจังหวัดหนองคาย , สุดทางรถไฟสายอีสานเหนือที่สถานีนี้ และเป็นสถานีรถไฟสุดท้ายในเขตประเทศไทย ก่อนเข้าสู่เขตประเทศลาวที่สถานีรถไฟท่านาแล้ง , มือคันกลับประแจแบบประแจกลสายลวด-สัญญาณไฟสี แต่ไม่มีลวดโยงนอกสถานี , มีทางแยกไปตลาดหนองคาย ซึ่งปัจจุบันถูกยกเลิกใช้งานแล้ว
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 ชายแดนไทย-ลาว กม. 623+756.00
ท่านาแล้ง Thanaleng 7201 627.25 กม. ลล. ป้ายเขตสถานี มือโยก 5 3 ดงโพสี หาดทรายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ 4 ตอนใต้ของจีน

สายอีสานตอนกลาง ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ (กค.-วญ.)[แก้]

ทางช่วงนี้ไม่มีการใช้ห่วงตราทางสะดวก แต่ใช้เครื่องทางสะดวกสัมพันธ์สัญญาณประจำที่แทน

ชื่อสถานี / ที่หยุดรถ ชื่อภาษาอังกฤษ เลขรหัส ระยะทางจาก กท. ชั้นสถานี ตัวย่อ อาณัติสัญญาณ ระบบบังคับประแจ จำนวนรางในย่านสถานี จำนวนชานชาลา ที่ตั้ง จำนวนขบวนที่หยุดรับส่งผู้โดยสาร จำนวนขบวนที่หยุดรับส่งผู้โดยสาร
ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่
ชุมทางแก่งคอย Kaeng Khoi Junction 2011 125.10 กม. 1 กค. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 9 + 6 รางสินค้า + 6 รางโรงรถจักร 5 แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 34 21,22,25,26,67,68,71,72,75,76,

77,78,133,134,135,136,139,140,141,142,

145,146,233,234,339,340,341,342,431,432,

433,434,439,440

สถานีรถไฟประจำอำเภอแก่งคอย , ตรงไปในเส้นทางเดิม คือ สายอีสานใต้ สุดเส้นทางที่สถานีอุบลราชธานี , มีทางรถไฟสาย ชุมทางคลองสิบเก้า - ชุมทางแก่งคอย ที่แยกจากเส้นทาง กรุงเทพฯ - ชุมทางฉะเชิงเทรา - ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก หรือสายตะวันออกเหนือที่สถานีชุมทางคลองสิบเก้ามาเชื่อมบรรจบที่สถานีแห่งนี้ด้วย
บ้านช่องใต้ Ban Chong Tai 2012 128.80 กม. 3 ชต. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 5 1 บ้านป่า 6
เขาคอก Khao Khok 2013 134.37 กม. ที่หยุดรถ ขก. 1 1 ท่าตูม 6
เขาหินดาด Khao Hin Dat 2015 141.85 กม. ที่หยุดรถ ดด. 1 1 ท่าคล้อ 6
หินซ้อน Hin Son 2017 147.90 กม. 3 หซ. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 4 2 หินซ้อน 6
เขาสูง Khao Sung 2018 152.30 กม. ที่หยุดรถ ขส. 1 1 6
แก่งเสือเต้น Kaeng Suea Ten 2020 159.65 กม. 3 แส. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 8 เข้าเขตจังหวัดลพบุรี , สถานีรถไฟประจำอำเภอพัฒนานิคม
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ Pa Sak Jolasid Dam 2301 162.38 กม. ที่หยุดรถ ขธ. 1 1 6
บ้านหนองบัว Ban Nong Bua 2022 165.96 กม. ที่หยุดรถ าบ. 1 1 โคกสลุง 2
โคกสลุง Khok Salung 2024 176.55 กม. 2 คุ. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 8 ตั้งอยู่ริมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
สุรนารายณ์ Saranarai 2026 185.80 กม. 3 ะน. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 ม่วงค่อม ชัยบาดาล 6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ Assumption Convent School 2028 203.65 กม. ที่หยุดรถ 1 1 ห้วยหิน 6
เขายายกะตา Khao Yai Ka Ta 2030 198.95 กม. ที่หยุดรถ เย. 1 1 ชัยนารายณ์ 6 เคยเป็นสถานี ปัจจุบันลดระดับเป็นที่หยุดรถแล้ว
ตลาดลำนารายณ์ Talat Nam Narai 2032 207.38 กม. ที่หยุดรถ รน. 1 1 6
ลำนารายณ์ Lam Narai 2033 208.80 กม. 1 ลา. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 4 2 10 สถานีรถไฟประจำอำเภอชัยบาดาล
บ้านเกาะรัง Ban Ko Rang 2036 220.35 กม. ที่หยุดรถ รง. 1 1 เกาะรัง 4
แผ่นดินทอง Phaendin Thong 2038 226.45 กม. 3 แง. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 หนองยายโต๊ะ 4
บ้านจงโก Ban Chongko 2040 236.65 กม. ที่หยุดรถ จโ. 1 1 หนองรี ลำสนธิ 4
โคกคลี Khok Khli 2042 240.87 กม. 3 คี. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 + 3 รางสินค้า 1 4 สถานีเดียวในเขตอำเภอลำสนธิ
เข้าอุโมงค์เขาพังเหย ยาว 230.60 เมตร กม.ที่ 248.80-249.03
ช่องสำราญ Chong Samran 2045 250.64 กม. 3 อช. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 3 1 วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 4 เข้าเขตจังหวัดชัยภูมิ
บ้านวะตะแบก (เทพสถิต) Ban Wa Tabaek (Thep Sa Thit) 2049 263.14 กม. 2 แบ. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 + 3 รางสินค้า 1 6 สถานีรถไฟประจำอำเภอเทพสถิต
ห้วยยายจิ๋ว Huai Yai Chiu 2052 273.13 กม. 3 จย. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 ห้วยยายจิ๋ว 4
บ้านปากจาบ Ban Pak Chap 2054 279.97 กม. ที่หยุดรถ จบ. 1 1 โคกเพชรพัฒนา บำเหน็จณรงค์ 4 เคยเป็นสถานี ปัจจุบันลดระดับเป็นที่หยุดรถแล้ว
บำเหน็จณรงค์ Bamnet Narong 2057 290.53 กม. 2 าจ. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 + 3 รางสินค้า 1 บ้านเพชร 8 สถานีรถไฟประจำอำเภอบำเหน็จณรงค์
บ้านกลอย Ban Kloi 2058 293.25 กม. ป้ายหยุดรถ ย้. 1 1 4
วังกะอาม Wang Ka-am 2059 297.30 กม. ที่หยุดรถ วอ. 1 1 บ้านตาล 4
โนนคร้อ Non Khro 2060 302.10 กม. ที่หยุดรถ น้. 1 1 บ้านขาม จัตุรัส 4 เคยเป็นสถานี ปัจจุบันลดระดับเป็นที่หยุดรถแล้ว
จัตุรัส Chatturat 2062 310.19 กม. 1 จต. หางปลา สายลวด และมีประแจมือเข้ารางหลีกที่ 3 จำนวน 2 ตัว เข้ารางสินค้าที่ 4-6 จำนวน 3 ตัว 3 + 3 รางสินค้า 1 บ้านกอก 8 สถานีรถไฟประจำอำเภอจัตุรัส , สถานีรถไฟประจำจังหวัดชัยภูมิ , ลงสถานีนี้สามารถเดินทางไปสู่ตัวเมืองชัยภูมิได้ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
หนองฉิม Nong Chim 2066 322.85 กม. 3 ฉม. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 หนองฉิม เนินสง่า 4 สถานีเดียวในเขตอำเภอเนินสง่า
บ้านตาเนิน Ban Ta Noen 2068 330.15 กม. ที่หยุดรถ บต. 1 1 ตาเนิน 4
บ้านหนองขาม Ban Nong Kham 2069 334.05 กม. ที่หยุดรถ บ้. 1 1 4
บ้านเหลื่อม Ban Lueam 2072 341.18 กม. 2 นเ. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 1 วังโพธิ์ บ้านเหลื่อม นครราชสีมา 8 เข้าเขตจังหวัดนครราชสีมา , สถานีรถไฟประจำอำเภอบ้านเหลื่อม
บ้านโคกกระเบื้อง Ban Khok Krabuang 2073 346.16 กม. ที่หยุดรถ ะอ. 1 1 โคกกระเบื้อง 4
บ้านหนองปรือโป่ง Ban Nong Pru Pong 2075 351.83 กม. ที่หยุดรถ นป. 1 1 4
หนองพลวง Nong Phluang 2076 355.19 กม. 3 งว. หางปลา มีเสาครบถ้วน สายลวด 2 + 3 รางสินค้า 1 หนองบัวสะอาด บัวใหญ่ 4
บ้านกระพี้ Ban Kraphi 2303 358.20 กม. ที่หยุดรถ พี. 1 1 4
บ้านเก่างิ้ว Ban Kao Ngiu 2077 360.17 กม. ป้ายหยุดรถ งิ. 1 1 4
บ้านสระครก Ban Sa Khrok 2078 362.14 กม. ที่หยุดรถ ะค. 1 1 4
บ้านโสกรัง Ban Sok Rang 2079 366.50 กม. ที่หยุดรถ บั. 1 1 4
ชุมทางบัวใหญ่ Bua Yai Junction 2136 375.90 กม. 1 วญ. ไฟสีสามท่า ไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ 8 5 บัวใหญ่ 18 สถานีรถไฟประจำอำเภอบัวใหญ่ , เป็นย่านจุดพักเติมเชื้อเพลิง , เชื่อมบรรจบกับเส้นทาง ชุมทางถนนจิระ - หนองคาย - ท่านาแล้ง หรือสายอีสานเหนือที่สถานีแห่งนี้ด้วย

อ้างอิง[แก้]