การกีฬาแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การกีฬาแห่งประเทศไทย
Sports Authority of Thailand
SAT Crest.png
ที่ทำการ
286 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2528
ผู้ก่อตั้ง ครม.43
สืบทอดจาก องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
งบประมาณ 3,764.6684 ล้านบาท
(พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหาร สกล วรรณพงษ์, ผู้ว่าการ[2]
สังเวียน บุญโต, รองผู้ว่าการ
มนตรี ไชยพันธุ์, รองผู้ว่าการ
สมคิด ปิ่นทอง, รองผู้ว่าการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
www.sat.or.th

การกีฬาแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: กกท.; อังกฤษ: Sports Authority of Thailand; SAT) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ปีเดียวกัน[3] โดยเหตุผลในการประกาศใช้คือ เพื่อจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจขึ้นแทน องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507 ที่ประกาศเมื่อ 12 กันยายน ปีดังกล่าว[4] และให้มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการดำเนินกิจการกีฬาได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2528[3] ต่อมา พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกาศใช้แทนพระราชบัญญัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2528 โดยให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป[5]

การบริหารงาน[แก้]

เครื่องหมายการค้าของ กกท.

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงสร้างการบริหารคือ คณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน และกรรมการโดยตำแหน่ง กับกรรมการซึ่งแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี และมีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีตำแหน่งรับผิดชอบในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นรายปี[3]

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย[แก้]

สมาคมกีฬาในประเทศไทยที่อยู่ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท)
 • สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (สกอท.)
 • สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (สกจท)
 • สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สกอท.)
 • สมาคมกีฬาเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (ส.น.ท.)
 • สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย (สพท.)
 • สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย (สมท.)
 • สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สยท.)
 • สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย (สฮนท.)
 • สมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย (สมท.)
 • สมาคมคริกเกตแห่งประเทศไทย (สคท.)
 • สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สจท.)
 • สมาคมซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย (สซทท.)
 • สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย (สตท.)
 • สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
 • สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย (สบท.)
 • สมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สบท.)
 • สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย (บลท.)
 • สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สปท.)
 • สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ฟ.ท.)
 • สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมเรือเร็วแห่งประเทศไทย
 • สมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย (สปบ.)
 • สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (สมทท.)
 • สมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทย (สปสท.)
 • สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท.)
 • สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย (ส.ย.ท.)
 • สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
 • สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย (ส.ร.พ.ท.)
 • สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
 • สมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
 • สมาคมวู้ดบอลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย (สฮท.)
 • ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย (สกท.)
 • สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย (สกบ.)
 • สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ก.พ.ท.)
 • สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย (ส.ก.บ.ท.)
 • สมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย (สกปวท)
 • สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย (ส.ธ.ท.)
 • สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย (สลท.)
 • สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย (ส.ม.ป.)
 • สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ข.ร.ท.)
 • สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย (สคท.)
 • สมาคมหมากรุกเซี่ยงฉีแห่งประเทศไทย
 • สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • สมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สซ.สท.)
 • สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย (สตท.)
 • สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย (สททท.)
 • สมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สบท.)
 • สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (สปสท.)
 • สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (ส.ฟ.ท.)
 • สมาคมฟุตวอลเลย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมมวยไทยแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
 • สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สม.สท.)
 • สมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย (ปบ.)
 • สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สยท.)
 • สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ (สรท.)
 • สมาคมลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย (ส.ล.บ.)
 • สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)
 • สมาคมวูซูแห่งประเทศไทย (ส.พ.ว.)
 • สมาคมสควอชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สคส.)
 • สมาคมฮอกกี้แห่งประเทศไทย (ส.ฮ.ท.)
 • สมาคมคูราชแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ก.ท.)
 • สมาคมดำน้ำ ทีดีเอ แห่งประเทศไทย
 • สมาคมชักกะเย่อแห่งประเทศไทย

อาคารกีฬาที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2558, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 131 ตอนที่ 69 ก, 30 กันยายน 2557.
 2. ครม.มีมติแต่งตั้ง "สกล" นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, มติชนออนไลน์, 20 เมษายน 2558.
 3. 3.0 3.1 3.2 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2528, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 102 ตอน 149 ฉบับพิเศษ, 17 ตุลาคม พ.ศ. 2528, หน้า 1-23.
 4. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2507, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 81 ตอน 89 ก ฉบับพิเศษ, 17 กันยายน พ.ศ. 2507, หน้า 1-11.
 5. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2558, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 132 ตอนที่ 21 ก, 26 มีนาคม 2558, หน้า 1-29.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]