การกีฬาแห่งประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การกีฬาแห่งประเทศไทย
Sports Authority of Thailand
Satthai.jpg
ที่ทำการ
286 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2528
ผู้ก่อตั้ง ครม.43
สืบทอดจาก องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย
งบประมาณ 3,061.3087 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร สกล วรรณพงษ์, ผู้ว่าการ[2]
ณัฐวุฒิ เรืองเวส, รองผู้ว่าการ
สังเวียน บุญโต, รองผู้ว่าการ
พันโท รุจ แสงอุดม, รองผู้ว่าการ
ราเชลล์ ได้ผลธัญญา, รองผู้ว่าการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์
www.sat.or.th

การกีฬาแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: กกท.; อังกฤษ: Sports Authority of Thailand; SAT) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ปีเดียวกัน[3] โดยเหตุผลในการประกาศใช้คือ เพื่อจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจขึ้นแทน องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2507 ที่ประกาศเมื่อ 12 กันยายน ปีดังกล่าว[4] และให้มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการดำเนินกิจการกีฬาได้กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2528[3] ต่อมา พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกาศใช้แทนพระราชบัญญัติฯ ฉบับปี พ.ศ. 2528 โดยให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป[5]

การบริหารงาน[แก้]

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีโครงสร้างการบริหารคือ คณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน และกรรมการโดยตำแหน่ง กับกรรมการซึ่งแต่งตั้ง ตามมติคณะรัฐมนตรี และมีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีตำแหน่งรับผิดชอบในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลเป็นรายปี[3]

สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย[แก้]

สมาคมกีฬาในประเทศไทยที่อยู่ในความดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีรายชื่อดังต่อไปนี้

อาคารกีฬาที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. ครม.มีมติแต่งตั้ง "สกล" นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, มติชนออนไลน์, 20 เมษายน 2558.
  3. 3.0 3.1 3.2 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2528, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 102 ตอน 149 ฉบับพิเศษ, 17 ตุลาคม พ.ศ. 2528, หน้า 1-23.
  4. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2507, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 81 ตอน 89 ก ฉบับพิเศษ, 17 กันยายน พ.ศ. 2507, หน้า 1-11.
  5. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2558, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 132 ตอนที่ 21 ก, 26 มีนาคม 2558, หน้า 1-29.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]