สถานีรถไฟรังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Bar Longdis Darkred.gif
รังสิต
Rangsit
กิโลเมตรที่ 29.75
คลองรังสิต
Khlong Rangsit
-1.27 กม.
คลองหนึ่ง
Khlong Nhung
+4.90 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง
srt สถานีรถไฟรังสิต srt
การก่อสร้างสถานีรังสิต.jpg
สถานีรังสิตในปัจจุบัน
ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสถานี 1021
ชื่อภาษาไทย รังสิต
ชื่อภาษาอังกฤษ Rangsit
ตัวย่อไทย รต.
ตัวย่ออังกฤษ RSI
ระดับสถานี 1
อาณัติสัญญาณ ไฟสีสามท่าแบบ CTC(Center Control)
นายสถานี นายณรงค์ พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยนายสถานี นายศิริภัทร กลั่นศิริ
จำนวนชานชาลา 2 ชานชาลาราง (รางจากชานชาลา 1, 4, 5 ถูกรื้อไปแล้ว)
    


สถานีรถไฟรังสิตในอดีต

สถานีรถไฟรังสิต เป็นสถานีชั้น 1 ที่สร้างขึ้น เพื่อทดแทนสถานีคลองรังสิตซึ่งถูกลดชั้น เป็นที่หยุดรถ เปิดใช้งานเมื่อ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 สถานีดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของ ทางรถไฟรางที่ 3 ซึ่งสร้างจาก รังสิตไปยังสถานีชุมทางบ้านภาชี เปิดใช้งานทางที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2543

แผนผังสถานี[แก้]

ชานชาลารถไฟทางไกล
สายเหนือ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 2 รถไฟเที่ยวขึ้น มาจาก สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลา 3 รถไฟเที่ยวล่อง มุ่งหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
พื้นที่ขายบัตรโดยสาร พื้นที่ขายบัตรโดยสาร ทางออก, ห้องขายบัตรโดยสาร,ร้านค้า
ระดับถนน - ป้ายรถประจำทาง, สถานีรังสิต

หมายเหตุ

ตารางเวลาการเดินรถ[แก้]

เที่ยวขึ้น[แก้]

สถานีรังสิตไปห้วยแถลง31ม.ค59

ขบวนรถ ต้นทาง รังสิต ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
น921 กรุงเทพ 06.40 07.34 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 10.40 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช303 กรุงเทพ 04.20 05.08 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช311 กรุงเทพ 04:40 05.25 รังสิต 05:25 ไม่จอดสถานีรถไฟระหว่างทาง
ช339 กรุงเทพ 05:20 06.02 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ21 กรุงเทพ 05.45 06.36 อุบลราชธานี 14.00
ร135 กรุงเทพ 06.40 07.48 อุบลราชธานี 18.00
ร111 กรุงเทพ 07.00 08.00 เด่นชัย 16.30
ด75 กรุงเทพ 08.20 09.11 หนองคาย 17.45
ดพ9 กรุงเทพ 18.10 09.20 เชียงใหม่ 07.15 ทดแทนขบวนที่ 1
(อดีตเป็นรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ)
ธ201 กรุงเทพ 09.25 10.41 พิษณุโลก 17.55
ด71 กรุงเทพ 10.05 10.58 อุบลราชธานี 19.50 ขยายปลายทาง
จากศรีสะเกษ[1]
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 11.48 ศิลาอาสน์ 19.15
ธ209 กรุงเทพ 11.20 12.21 บ้านตาคลี 15.40
ธ233 กรุงเทพ 11:40 12.32 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ 12.55 13.53 ตะพานหิน 19.15
ธ207 กรุงเทพ 14.05 15.06 นครสวรรค์ 19.35
ร109 กรุงเทพ 13.45 15.26 เชียงใหม่ 04.05
ร145 กรุงเทพ 15.20 16.18 อุบลราชธานี 03.15
ช315 กรุงเทพ 16.10 17.13 ลพบุรี 19.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช301 กรุงเทพ 16.30 17.36 ลพบุรี 20.05 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช313 กรุงเทพ 16:45 17.58 ชุมทางบ้านภาชี 19:10 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช341 กรุงเทพ 17:25 18.16 ชุมทางแก่งคอย 20:40 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช343 กรุงเทพ 17:25 18.16 ชุมทางแก่งคอย 20:40 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ช317 กรุงเทพ 17.25 18.27 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ11 กรุงเทพ 18.00 18.54 เชียงใหม่ 06.20 ยกเลิกตั้งแต่
1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555
ดพ1 กรุงเทพ 18.10 19.06 เชียงใหม่ 07.15 ยกเลิกตั้งแต่
11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559
ช305 กรุงเทพ 18:20 19.24 อยุธยา 20:10 ยกเลิกตั้งแต่
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
ด77 กรุงเทพ 18.35 19.26 หนองคาย 04.15
ร139 กรุงเทพ 18.55 19.51 อุบลราชธานี 06.15
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 20.30 เชียงใหม่ 08.40
ร105 กรุงเทพ 21.00 20.39 ศิลาอาสน์ 04.40
ด69 กรุงเทพ 20.00 21.00 หนองคาย 06.45 ยกเลิกตั้งแต่
2 ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ร107 กรุงเทพ 20.10 21.08 เด่นชัย 05.15
ด67 กรุงเทพ 21.30 21.18 อุบลราชธานี 07.50
ร133 กรุงเทพ 20:45 21.40 หนองคาย 08:35
ร115 กรุงเทพ 20.55 22.00 พิษณุโลก 05.23 ยกเลิกตั้งแต่
1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555[2]
ด73 กรุงเทพ 21.50 22.43 ศีขรภูมิ 05.50 ยกเลิกตั้งแต่
11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559[3]
ด51 กรุงเทพ 22.00 22.57 เชียงใหม่ 12.10
ร141 กรุงเทพ 22.45 23.18 อุบลราชธานี 10.20
ร143 กรุงเทพ 23.40 00.34 อุบลราชธานี 11.50 ยกเลิกตั้งแต่
1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555[4]
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่อง[แก้]

ขบวนรถ ต้นทาง รังสิต ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง
ช376 รังสิต 05.35 05.35 หัวตะเข้ 07.40 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ช316 ลพบุรี 04.40 06.56 กรุงเทพ 08.20 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 10.11 กรุงเทพ 11:10
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]