สถานีรถไฟรังสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Bar Longdis Darkred.gif
รังสิต
Rangsit
กิโลเมตรที่ 29.75
คลองรังสิต
Khlong Rangsit
-1.27 กม.
คลองหนึ่ง
Khlong Nhung
+4.90 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง
srt สถานีรถไฟรังสิต srt
การก่อสร้างสถานีรังสิต.jpg
สถานีรังสิตในปัจจุบัน
ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสถานี 1021
ชื่อภาษาไทย รังสิต
ชื่อภาษาอังกฤษ Rangsit
ตัวย่อไทย รต.
ตัวย่ออังกฤษ RSI
ระดับสถานี 1
อาณัติสัญญาณ ไฟสีสามท่าแบบ CTC(Center Control)
นายสถานี นายณรงค์ พิมพ์ทอง
ผู้ช่วยนายสถานี นายศิริภัทร กลั่นศิริ
จำนวนชานชาลา 2 ชานชาลาราง (รางจากชานชาลา 1, 4, 5 ถูกรื้อไปแล้ว)
    


สถานีรถไฟรังสิตในอดีต

สถานีรถไฟรังสิต เป็นสถานีชั้น 1 ที่สร้างขึ้น เพื่อทดแทนสถานีคลองรังสิตซึ่งถูกลดชั้น เป็นที่หยุดรถ เปิดใช้งานเมื่อ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 สถานีดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นของ ทางรถไฟรางที่ 3 ซึ่งสร้างจาก รังสิตไปยังสถานีชุมทางบ้านภาชี เปิดใช้งานทางที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 2543

แผนผังสถานี[แก้]

ชานชาลารถไฟทางไกล
สายเหนือ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
ชานชาลา 2 รถไฟเที่ยวขึ้น มาจาก สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลา 3 รถไฟเที่ยวล่อง มุ่งหน้า สถานีรถไฟกรุงเทพ
ชานชาลาด้านข้าง, ประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย
พื้นที่ขายบัตรโดยสาร พื้นที่ขายบัตรโดยสาร ทางออก, ห้องขายบัตรโดยสาร,ร้านค้า
ระดับถนน - ป้ายรถประจำทาง, สถานีรังสิต

หมายเหตุ

ตารางเวลาการเดินรถ[แก้]

เที่ยวขึ้น[แก้]

แม่แบบ:ธ207สถานีรังสิตไปห้วยแถลง31ม.ค59

ขบวนรถ ต้นทาง รังสิต ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง


น921 กรุงเทพ 06.40 07.34 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 10.40 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช303 กรุงเทพ 04.20 05.08 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช311 กรุงเทพ 04:40 05.25 รังสิต 05:25 ไม่จอดสถานีรถไฟระหว่างทาง
ช339 กรุงเทพ 05:20 06.02 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ21 กรุงเทพ 05:45 06.36 อุบลราชธานี 14.00
ร135 กรุงเทพ 06.40 07.48 อุบลราชธานี 18.00
ร111 กรุงเทพ 07.00 08.00 เด่นชัย 16.30
ด75 กรุงเทพ 08.20 09.11 หนองคาย 17.45
ดพ7 กรุงเทพ 08.30 09.20 เชียงใหม่ 19.30 ขบวนที่ 9 เดิม
ธ201 กรุงเทพ 09.25 10.41 พิษณุโลก 17.55
ด71 กรุงเทพ 10.05 10.58 ศรีสะเกษ 18.40
ดพ3 กรุงเทพ 10.50 11.48 ศิลาอาสน์ 19.15
ธ209 กรุงเทพ 11.20 12.21 บ้านตาคลี 15.40
ธ233 กรุงเทพ 11:40 12.32 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ 12.55 13.53 ตะพานหิน 19.15
ร109 กรุงเทพ 13.45 15.26 เชียงใหม่ 04.05
ร145 กรุงเทพ 15:20 16.18 อุบลราชธานี 03:15
ช315 กรุงเทพ 16.10 17.13 ลพบุรี 19.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช301 กรุงเทพ 16.30 17.36 ลพบุรี 20.05 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช313 กรุงเทพ 16:45 17.58 ชุมทางบ้านภาชี 19:10 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช341 กรุงเทพ 17:25 18.16 ชุมทางแก่งคอย 20:40 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช343 กรุงเทพ 17:25 18.16 ชุมทางแก่งคอย 20:40 งดเดินตั้งแต่วันที่ 01/10/2558
ช317 กรุงเทพ 17.25 18.27 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ดพ11 กรุงเทพ 18.00 18.54 เชียงใหม่ 06.20 หยุดให้บริการ[1]
ดพ1 กรุงเทพ 18.10 19.06 เชียงใหม่ 07.15
ช305 กรุงเทพ 18:20 19.24 อยุธยา 20:10 งดเดินตั้งแต่วันที่ 01/10/2558
ด77 กรุงเทพ 18.35 19.26 หนองคาย 04.15
ร139 กรุงเทพ 18:45 19.51 อุบลราชธานี 06:00
ดพ13 กรุงเทพ 19.35 20.30 เชียงใหม่ 08.40
ร105 กรุงเทพ 21.00 20.39 ศิลาอาสน์ 04.40
ด69 กรุงเทพ 20.00 21.00 หนองคาย 06.45 วิ่งเส้นทางแก่งคอย - ลำนารายณ์ - บัวใหญ่
ร107 กรุงเทพ 20.10 21.08 เด่นชัย 05.15
ด67 กรุงเทพ 20.30 21.18 อุบลราชธานี 07.25
ร133 กรุงเทพ 20:45 21.40 หนองคาย 08:35
ร115 กรุงเทพ 20.55 22.00 พิษณุโลก 05.23 หยุดให้บริการ[2]
ด73 กรุงเทพ 21.50 22.43 ศีขรภูมิ 05.50
ด51 กรุงเทพ 22.00 22.57 เชียงใหม่ 12.10
ร141 กรุงเทพ 22:40 23.18 อุบลราชธานี 10:25
ร143 กรุงเทพ 23.40 00.34 อุบลราชธานี 11.50 หยุดให้บริการ[3]
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


เที่ยวล่อง[แก้]

ขบวนรถ ต้นทาง รังสิต ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง


ช376 รังสิต 05.35 05.35 หัวตะเข้ 07.40 กซข.74-ไม่มีเดินวันหยุดราชการ
ช316 ลพบุรี 04.40 06.56 กรุงเทพ 08.20 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 10.11 กรุงเทพ 11:10
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]