องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
Marketing Organization for Farmers
อตก1.jpg
ตราเครื่องหมายราชการของ อ.ต.ก.
อตก2.jpg
ตราสัญลักษณ์ทางการค้าของ อ.ต.ก.
ที่ทำการ
101 ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2517
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 2,045.4275 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก กมลวิศว์ แก้วแฝก, ผู้อำนวยการ
ธัญลักษ์ เจริญปรุ, รองผู้อำนวยการ
พงศ์วิทย์ เหลืองช่วยโชค, รองผู้อำนวยการ
ว่าง, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เว็บไซต์
http://www.mof.or.th
ระวังสับสนกับ องค์การตลาด

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อังกฤษ: Marketing Organization for Farmers) หรือชื่อย่อว่า "อ.ต.ก." เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร การเจรจา การจำหน่าย และการเก็บรักษาสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ประวัติ[แก้]

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2517 มีผลบังคับใช้ในวันถัดไป[2] ในระยะแรกยังไม่มีสำนักงาน โดยใช้อาคารกรมกสิกรรม (เดิม) ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ตั้งสำนักงาน ต่อมาจึงได้ย้ายมาเช่าอาคารเอกชนบริเวณซอยกระทรวงสาธารณสุข ถนนสามเสน จากนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานบนที่ดินซึ่งเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งก่อสร้างตลาดกลางพหลโยธินและคลังสินค้า จำนวน 4 หลัง แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520[3]

การบริหารงาน[แก้]

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 7 คน โดยมีจำนวนผู้แทนสถาบันเกษตรกรไม่น้อยกว่า 2 คน และมีผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เป็นกรรมการและเลขานุการ[4]

อ้างอิง[แก้]