ข้ามไปเนื้อหา

ตู้โดยสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขบวนรถด่วนที่84 ตรัง-กรุงเทพ(ปัจจุบันปลายทางที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์) ขณะจอดพักในชานชาลาที่2 ณ สถานีรถไฟตรัง

ตู้โดยสาร (อังกฤษ: passenger car, coach หรือ carriage ) หมายถึง ตู้หรือรถโดยสารที่วิ่งบนทางรถไฟ ซึ่งพ่วงต่อกันหลายคันเป็น ขบวนรถไฟ สำหรับการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีใช้อยู่หลายชนิด ในยุคแรกๆ ที่รถไฟเริ่มเปิดเดินรถใหม่ๆ ตู้โดยสารจะมีที่นั่งซึ่งหุ้มด้วยเบาะหนัง เก้าอี้หวาย หรือเก้าอี้ไม้สัก ขึ้นอยู่กับประเภทของชั้นที่นั่ง โดยแบ่งออกเป็นสามชั้นคือ ชั้น 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ลักษณะที่นั่งเหล่านี้ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามกาลเวลาในยุคต่อมา นอกจากนั้นยังเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างเตียง เครื่องสุขภัณฑ์และเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะรถนอน ในปัจจุบันมีให้บริการทั้งแบบรถพัดลมและรถปรับอากาศในชั้นที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งค่าโดยสารจะแตกต่างกันไปตามประเภทชั้นที่นั่งและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น

ประเภทตู้โดยสารรถไฟในประเทศไทย

[แก้]

ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มีตู้โดยสารซึ่งแบ่งตามระดับชั้นและให้บริการในขบวนรถดังต่อไปนี้

ชนิดรถ จำนวนที่นั่ง ภาพ ตัวย่อ ขบวนรถที่ให้บริการ
ภายนอก ภายใน
ชั้นที่ 1
รถนั่งและนอนปรับอากาศ

Air-conditioned Day and night

บนอ.ป.1001-1022 24 ที่นั่ง (Hyundai)
บนอ.ป.

(ANF.)

13/14 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่

37/38 กรุงเทพอภิวัฒน์-สุไหงโกลก

83/84 กรุงเทพอภิวัฒน์-ตรัง

85/86 กรุงเทพอภิวัฒน์-นครศรีธรรมราช

บนอ.ป.101-102

10 ที่นั่ง (บลูเทรน บนอ.ปJR)

ปัจจุบันงดให้บริการ
บนอ.ป.1101-1109 24 ที่นั่ง (CNR)
9/10 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่

23/24 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี

25/26 กรุงเทพอภิวัฒน์-หนองคาย

31/32 กรุงเทพอภิวัฒน์-ชท.หาดใหญ่

ชั้นที่ 2
รถนั่งและนอน

ปรับอากาศ

Air-conditioned Day and night Coach

บนท.ป.40 ที่นั่ง
 • โตคิว

(1001-1029)

 • ฮิตาชิ

(1030-1036)

 • แดวูเก่า

หลังคาเหลี่ยม

(1037-1067)

 • แดวูเก่า หลังคาโค้ง

(1068-1084)

บนท.ป.

(ANS.)

13/14 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่

37/38 กรุงเทพอภิวัฒน์-สุไหงโกลก

45/46 กรุงเทพอภิวัฒน์-ปาดังเบซาร์ (พ่วงรวมกับขบวน37/38 จนถึง/ตั้งแต่สถานี ชท.หาดใหญ่)

51/52 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่

107/108 กรุงเทพอภิวัฒน์-เด่นชัย

109 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่

139/140 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี

167/168 กรุงเทพอภิวัฒน์-ตรัง-กันตัง

169/170 กรุงเทพอภิวัฒน์-ยะลา

171/172 กรุงเทพอภิวัฒน์-สุไหงโกลก

บนท.ป.1301-1379 40 ที่นั่ง (CNR)
9/10 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่

23/24 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี

25/26 กรุงเทพอภิวัฒน์-หนองคาย

31/32 กรุงเทพอภิวัฒน์-ชท.หาดใหญ่

บนท.ป.1401-1409 34 ที่นั่งสำหรับผู้พิการ

(CNR)

9/10 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่

23/24 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี

25/26 กรุงเทพอภิวัฒน์-ลำนารายณ์-หนองคาย

31/32 กรุงเทพอภิวัฒน์-ชท.หาดใหญ่

บนท.ป.JR-West

หรือ บลูเทรน

 • ไม่มีเครื่องยนต์

บนท.ป.101-122

 • มีเครื่องยนต์

- บนท.ป.201-206

- บนท.ป.231-242 30/32/34 ที่นั่ง

133/134 กรุงเทพอภิวัฒน์-เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) (เริ่ม 19 กรกฎาคม 2567)

147/148 อุดรธานี-เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) (เริ่ม 20 กรกฎาคม 2567)

5/6 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ (เดินรถเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่)

พ่วงกับขบวนรถนำเที่ยว ขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ ขบวนรถจัดเฉพาะ

รถไฟเชิงพานิชย์ขบวนอื่นๆ เป็นบางครั้ง

แดวู
 • รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ Air-Conditioned Power Diesel Railcar With Driving Cab
 • รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ Air-Conditioned Power Diesel Railcar Non Driving Cab
 • APD.20

- รุ่นมีห้องขับ 76 ที่นั่ง (2513-2524)

 • APN.20

- รุ่นไม่มีห้องขับ 80 ที่นั่ง

(2121-2128)

 • APD.60

- รุ่นมีห้องขับ 76 ที่นั่ง

(2525-2544)

กซข.ป.

( APD.)
กซม.ป.

( APN.)

7/8 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่

21/22 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี

39/40 กรุงเทพอภิวัฒน์-สุราษฎร์ธานี

43/44 กรุงเทพอภิวัฒน์-สุราษฎร์ธานี

สปรินเทอร์(ASR)
 • รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศมีห้องขับ Air-Conditioned Power Diesel Railcar With Driving Cab
 • รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ Air-Conditioned Power Diesel Railcar Non Driving Cab
 • รุ่นมีห้องขับ 72 ที่นั่ง (2501-2512)
 • รุ่นไม่มีห้องขับ 80 ที่นั่ง

(2113-2120)

กซข.ป.

( APD.)
กซม.ป.

( APN.)

ขบวนรถเร็วที่ 997/998 กรุงเทพ-จุกเสม็ด (เดินรถเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
เอทีอาร์

รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศไม่มีห้องขับ

Air-Conditioned Power Diesel Railcar Non Driving Cab

กซม.ป.62 ที่นั่ง [1](2101-2112)
กซม.ป.

( APN.)

71/72 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี

75/76 กรุงเทพอภิวัฒน์-หนองคาย

389/390 กรุงเทพ-ชท.ฉะเชิงเทรา (บางวัน)

สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย บางขบวน (กซม.ป.2101)

รถนั่งปรับอากาศชั้น 2

Air-Conditioned Second Class Carriage

บชท.ป.101-108 64/72 ที่นั่ง

(บลูเทรน บชท.ปJR)[2]

บชท.ป.JR

(ASC.)

133/134 กรุงเทพอภิวัฒน์-เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) (เริ่ม 19 กรกฎาคม 2567)

147/148 อุดรธานี-เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) (เริ่ม 20 กรกฎาคม 2567)

5/6 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ (เดินรถเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่)

พ่วงกับขบวนรถนำเที่ยว ขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ ขบวนรถจัดเฉพาะ

รถไฟเชิงพานิชย์ขบวนอื่นๆ เป็นบางครั้ง

บชท.ป.201-210

30 ที่นั่ง

(สำหรับผู้พิการ)[3]

บชท.ป.

(ASC.)

83/84 กรุงเทพอภิวัฒน์-ตรัง
รถโบกี้ชั้นที่ 2

Bogie Second Class Carriage

• บชท.61-108

(48 ที่นั่ง) • บชท.1001-1002 (52 ที่นั่ง)

บชท.

(BSC.)

37/38 กรุงเทพอภิวัฒน์-สุไหงโกลก

51/52 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ 83/84 กรุงเทพอภิวัฒน์-ตรัง

85/86 นครศรีธรรมราช

109/102 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่

135/136 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี

167/168 กรุงเทพอภิวัฒน์-ตรัง-กันตัง

169/170 กรุงเทพอภิวัฒน์-ยะลา

171/172 กรุงเทพอภิวัฒน์-สุไหงโกลก

ชั้นที่ 3
รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ

Bogie Power Diesel Railcar With Driving Cab

กซข.74 ที่นั่ง

ทีเอชเอ็น (THN) 1101-1140

เอ็นเคเอฟ (NKF) 1201-1264

กซข.

( BPD.)

71/72 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี

75/76 กรุงเทพอภิวัฒน์-หนองคาย

209/210 กรุงเทพ-บ้านตาคลี

261/262 กรุงเทพ-หัวหิน-สวนสนประดิพัทธิ์ (เฉพาะจันทร์-ศุกร์)

279/280 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี

281/282 กรุงเทพ-กบินทร์บุรี

303/304 กรุงเทพ-ลพบุรี

317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี

339/340 กรุงเทพ-ชท.แก่งคอย

355/356 กรุงเทพ-สุพรรณบุรี

389/390 กรุงเทพ-ชท.ฉะเชิงเทรา

909/910 กรุงเทพ-น้ำตกไทรโยคน้อย (รถนำเที่ยว)

911/912 กรุงเทพ-สวนสนประดิพัทธิ์ (รถนำเที่ยว)

รถท้องถิ่นสายเหนือทุกขบวน

รถชานเมือง สายแม่กลองทุกขบวน (เฉพาะ NKF)

รถฟีดเดอร์ ธนบุรี-นครปฐม

 • รถกำลังดีเซลรางมีห้องขับ Bogie Power Diesel Railcar With Driving Cab
 • รถพ่วงดีเซลรางมีห้องขับ Bogie Trailer Diesel Railcar With Driving Cab
อาร์เอช

อาร์เอชเอ็น

กซข.

( BPD.)
พซข.

( BTD.)

รถท้องถิ่น สายตะวันออกเฉียงเหนือทุกขบวน
รถนั่งปรับอากาศชั้น 3

Air-Conditioned Carriage

• บชส.ป.1 (72 ที่นั่ง)

• บชส.ป.2-4, 10 (80 ที่นั่ง)

บชส.ป.

(ATC.)

371/372 กรุงเทพ-ปราจีนบุรี
รถโบกี้ชั้นที่ 3

Bogie Third Class Carriage

• บชส.1xx-3xx (72 ที่นั่ง)

• บชส.1001-1155 (96 ที่นั่ง) • บชส.1156-1373 (76 ที่นั่ง)

บชส.

(BTC.)

13/14 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่

37/38 กรุงเทพอภิวัฒน์-สุไหงโกลก

51/52 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่

83/84 กรุงเทพอภิวัฒน์-ตรัง

85/86 กรุงเทพอภิวัฒน์-นครศรีธรรมราช

รถเร็ว รถธรรมดาทุกขบวน

รถท้องถิ่นสายใต้ทุกขบวน

รถชานเมืองบางขบวน

ขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ


บชส.ควีนส์แลนด์ (76 ที่นั่ง)
261/262 กรุงเทพ-หัวหิน-สวนสนประดิพัทธิ์

(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

301/302 กรุงเทพ-ลพบุรี

313/314 กรุงเทพ-อยุธยา-ชท.บ้านภาชี (บริการเฉพาะจันทร์-ศุกร์)

367/368 กรุงเทพ-ชท.ฉะเชิงเทรา

371/372 กรุงเทพ-ปราจีนบุรี

ชั้นพิเศษ
(เป็นรถบริการที่นอกเหนือจากชั้นที่กล่าวมาข้างต้น)
รถเสบียงปรับอากาศ

Air - conditioned Restaurant Car

ไม่มี
การกำหนด
จำนวนที่นั่ง
บกข.ป. ขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
บกข.ป.

(CNR)

9/10 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่

23/24 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี

25/26 กรุงเทพอภิวัฒน์-หนองคาย

31/32 กรุงเทพอภิวัฒน์-ชท.หาดใหญ่

 • รถโบกี้สัมภาระมีเครื่องห้ามล้อ Bogie Full Van
 • รถโบกี้ชั้นโทและสัมภาระ Bogie Second Class and Van
 • รถโบกี้ชั้นสามและสัมภาระ Bogie Third Class & Van
บพห.

(BFV.)
บทพ.

(BSV.)
บสพ.

(BTV.)

รถด่วน รถเร็ว ทุกขบวน ยกเว้น ขบวนที่ใช้รถดีเซลราง และขบวนรถธรรมดาบางขบวน
รถโบกี้ปรับอากาศจัดเฉพาะ

Air-Conditioned Reserved Saloon

31[2] บจพ.ป.

(ARS.)

ขบวนพิเศษรถจักรไอน้ำ

ขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (บจพ.ป.131 และ บจพ.ป.111)

รถประชุมปรับอากาศ 6[2] บปช.ป. เฉพาะกรณีพิเศษ
รถรถโบกี้ตรวจสภาพทางปรับอากาศ

Air - conditioned Inspcetion Car

16[2] บตท.ป.

(AIC.)

รถโบกี้วิทยุสื่อสาร Bogie Radio Communication Van ไม่มี
การกำหนด
จำนวนที่นั่ง
บวส.

(BCV.)

รถโบกี้บรรทุกล้อเลื่อน

Bogie Carriage Truck

บรล.

(BCT.)

รถโบกี้ไฟฟ้ากำลัง บฟก. เฉพาะกรณีพิเศษ มักพ่วงไปกับขบวนรถไฟพระที่นั่ง
รถโบกี้ไฟฟ้ากำลังปรับอากาศ
บฟก.ป 9/10 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ (CNR)

23/24 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี (CNR)

25/26 กรุงเทพอภิวัฒน์-หนองคาย (CNR)

31/32 กรุงเทพอภิวัฒน์-ชท.หาดใหญ่ (CNR)

5/6 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ (เดินรถเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่)

ขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

รถพระที่นั่งประทับกลางวัน พนก.[2] เฉพาะกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟเท่านั้น
รถพระที่นั่งบรรทม พนท.[2]
รถพระที่นั่งกลางวันและบรรทม พกท.[2]


อ้างอิง

[แก้]
 1. กซม.ป. 2106 (62 ที่นั่ง) ปรับปรุงใหม่ไฉไลกว่าเดิม
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 "ชื่อย่อรถโดยสาร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-03-24. สืบค้นเมื่อ 2013-07-07.
 3. สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อ

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

ดูเพิ่ม

[แก้]