ตู้โดยสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขบวนรถด่วนที่84 ตรัง-กรุงเทพ ขณะจอดพักในชานชาลาที่2 ณ สถานีรถไฟตรัง

รถโดยสาร หรือ ตู้โดยสาร (อังกฤษ: passenger car, coach หรือ carriage ) หมายถึง รถโบกี้ที่พ่วงต่อกันหลายคันเป็น ขบวนรถ สำหรับการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีใช้อยู่หลายชนิด ในยุคแรกๆ ที่รถไฟเริ่มเปิดเดินรถใหม่ๆ ตู้โดยสารจะมีที่นั่งซึ่งหุ้มด้วยเบาะหนัง เก้าอี้หวาย หรือเก้าอี้ไม้สัก ขึ้นอยู่กับประเภทของชั้นที่นั่ง ซึ่งแบ่งออกเป็นสามชั้นคือ ชั้น 1, 2 และ 3 ตามลำดับ ลักษณะที่นั่งเหล่านี้ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามกาลเวลาในยุคต่อมา นอกจากนั้นยังเพิ่มเตียง เครื่องสุขภัณฑ์และเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะรถนอน ในปัจจุบันมีให้บริการทั้งแบบรถพัดลมและรถปรับอากาศในชั้นที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งค่าโดยสารจะแตกต่างกันไปตามประเภทชั้นที่นั่งและความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น

ประเภทตู้โดยสารรถไฟในประเทศไทย[แก้]

ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มีตู้โดยสารซึ่งแบ่งตามระดับชั้นและให้บริการในขบวนรถดังต่อไปนี้

ชั้นที่[แก้]
ชนิดรถ[แก้]
จำนวนที่นั่ง[แก้]
ภาพ
ตัวย่อ[แก้]
ขบวนที่ให้บริการ
ภายนอก ภายใน
1 รถนั่งและนอนปรับอากาศ 24(Hyundai)
ANS Hyundai.jpg
บนอ.ป.ฮุนได.png
บนอ.ป. 13 ,14, 37,38,

67, 68,

83, 84,

85, 86

10(บลูเทรน บนอ.ปJR) รถนั่งและนอน ปรับอากาศ ชั้นที่ 1(2).jpg ขบวนรถด่วนพิเศษ(ช่วยการโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่)กรุงเทพ-เชียงใหม่
24(CNR)
ANF CNR.png
9, 10,

23, 24, 25, 26,

31, 32

2 รถนั่งและนอน

ปรับอากาศ

40
  • 1001-1029 (โตคิว)
  • 1030-1036 (ฮิตาชิ)
  • 1037-1067 (แดวูเก่าหลังคาเหลี่ยม)
  • 1068-1084 (แดวูเก่า หลังคาโค้ง)
Daewoo old version.jpg
ANS. Day time.png
บนท.ป. 13, 14,

37, 38 ,

67, 68

40

1101-1140

(แดวูใหม่)

DAEWOO New version.jpg
ANS New Daewoo.png
45, 46 ,

83, 84,

85, 86

40(CNR)
New ANS CNR.png
9, 10,

23, 24, 25, 26,

31, 32

36 (รุ่นดัดแปลง จาก บนท.36

ซีทีวี 12XX)

CTV new color.jpg
PSC 00080.jpg 51, 52,

107, 108,

167, 168,

169, 170,

171, 172,

173, 174

34สำหรับผู้พิการ

(CNR)

Disable sleeper car.png
9, 10,

23, 24, 25, 26,

31, 32

30/32/34 (บลูเทรน บนท.ปJR) บนท.ป.118 JR-West.jpg
บนท.ป.JR.png
ขบวนรถด่วนพิเศษ(ช่วยการโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่)กรุงเทพ-เชียงใหม่
รถนั่งและนอน 32 รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ( บนท. ).jpg PSC 00077.jpg บนท. 51, 52, 109,

139, 140, 167, 168,

169, 170,

171, 172,

173, 174

รถนั่งดีเซลราง ปรับอากาศ แดวู
  • APD.20

-รุ่นมีห้องขับ

76ที่นั่ง (2513-2524)

-รุ่นไม่มีห้องขับ80ที่นั่ง

(2121-2128)

  • APD.60

-รุ่นมีห้องขับ76ที่นั่ง

(2525-2544)

TahiLand RailWay001.JPG DRC 00005 NEW2.jpg กซข.ป.
กซม.ป.
3, 4(สลับกับรถ ดีเซลราง

สปรินเทอร์),

7, 8, 21, 22,

39, 40,

41, 42,

43, 44

สปรินเทอร์

(ASR)

-รุ่นมีห้องขับ72ที่นั่ง

(2501-2512)

-รุ่นไม่มีห้องขับ80ที่นั่ง (2113-2120)

2503class158.jpg DRC 00005 NEW.jpg 3, 4,

ขบวนรถพิเศษโดยสารที่997/998 กรุงเทพ- บ้านพลูตาหลวง

58/62 (เอทีอาร์)[1](2101-2112) DRC 00274.jpg E12567572-131.jpg 71, 72,

75, 76,

77, 78,

105, 106,

รถชานเมือง

สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย

48/52 (อาร์เอชเอ็น)[2] Thailand - Laos Train 01.jpg พซข.ป. 913, 914,

917, 918

รถนั่งปรับอากาศ 64/72 (บลูเทรน บชท.ปJR)[3] PSC 00094.jpg PSC 00120.jpg บชท.ป.JR ขบวนรถด่วนพิเศษช่วยการโดยสาร(ช่วยการโดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่)กรุงเทพ-เชียงใหม่
บชท.ป.30 (สำหรับผู้พิการ)[4]
ASC Wheelchair.jpg
บชท.ป.วีลแชร์.png
บชท.ป. 83,84,85,86
รถนั่ง 48 PSC 00105.jpg E12567572-74.jpg บชท. 37, 38,

51, 52,

67, 68,

83, 84,

85, 86,

109, 102,

133, 134,

135, 136,

145, 146,

167, 168,

169, 170,

171, 172,

173, 174

2-3
(ร่วม)
รถนั่ง 60 (20+40)
BST New.jpg
PSC 00140.jpg บสส. 107, 108,

111, 112,

139, 140

141, 142,

201, 202,

211, 212

255, 254

รถธรรมดา,

รถชานเมือง

ในบางขบวน

3 รถนั่งดีเซลราง 74 (ทีเอชเอ็นและเอ็นเคเอฟ) Rapid-transit train, Thailand.JPG
242.986x242.986px
กซข. 71, 72,

75, 76,

77, 78,

105, 106,

209, 210,

261, 262,

279, 280,

281, 282,

303, 304,

317, 318,

339, 340,

355, 356,

389, 390,

401, 402,

407, 408,

403, 410,

909, 910,

911, 912,

รถชานเมืองสายแม่กลองทุกขบวน

(เฉพาะเอ็นเคเอฟเท่านั้น),

รถชานเมืองบางซื่อ-

ศาลายา, ธนบุรี-ศาลายา

อาร์เอช

อาร์เอชเอ็น

RHN428.jpg DRC 00635.jpg กซข.
พซข.
415, 416,

417, 418,

419, 420,

421, 422,

423, 424,

425, 426,

427, 428,

429, 430,

431, 432,

433, 434,

437, 438,

439, 440,

913, 914,

917, 918

รถนั่งปรับอากาศ 72/80[3] PSC 00033.jpg บชส.ป. 67/68
รถนั่ง 76/96[3]
BTC New color.jpg
Interior new 3rd class.png
บชส. 37, 38,

51, 52,

67, 68,

83, 84,

85, 86,

109, 102,

133, 134,

135, 136,

145, 146,

167, 168,

169, 170,

171, 172,

173, 174

(ยกเว้นขบวนรถเร็วที่105, 106),

รถชานเมือง

ทุกขบวน

(ยกเว้นขบวน

ที่ใช้รถ

ดีเซลราง),

รถธรรมดา

ทุกขบวน

(ยกเว้นขบวนที่ใช้รถดีเซลราง),

รถท้องถิ่นสายใต้ทุกขบวน,

ขบวนรถนำเที่ยวเขื่อน

ป่าสัก

ชลสิทธิ์,

ขบวนรถจักร

ไอน้ำ

76 (ควีนแลนด์) รถไฟควีนแลนด์.jpg ภายในรถไฟควีนแลนด์.jpg 261, 262

(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์),

301, 302,

313, 314,

367, 368,

371, 372

พิ


รถเสบียงปรับอากาศ ไม่มี
การกำหนด
จำนวนที่นั่ง
PSC 00068.jpg
ARC Interior.png
บกข.ป. 13, 14
CNR ARC.png
บกข.ป.(CNR) 9, 10,

23, 24,

25, 26,

31, 32

-รถเสบียง

-รถชั้นสามขายอาหาร

PSC 00215.jpg บกข.
บสข.
37, 38,

51, 52,

67, 68,

83, 84,

85, 86,

107, 108, 109, 102, 111, 112, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174

  • รถสัมภาระมีเครื่องห้ามล้อ
  • รถชั้นสองบรรทุกสัมภาระ
  • รถชั้นสามบรรทุกสัมภาระ
์New color BFV.jpg
New interior.png
บพห.
บทพ.
บสพ.
บพห.ป.
ทุกขบวน ยกเว้นขบวนที่ใช้รถดีเซลราง และขบวนรถธรรมดาบางขบวน
รถจัดเฉพาะปรับอากาศ 31[3] PSC 00141.jpg PSC 00229.jpg บจพ.ป. เฉพาะกรณีพิเศษ
รถประชุมปรับอากาศ 6[3] PSC 00174.jpg บปช.ป.
รถตรวจทางปรับอากาศ 16[3] PSC 00240.jpg บตท.ป.
รถวิทยุสื่อสาร ไม่มี
การกำหนด
จำนวนที่นั่ง
PSC 00166.jpg บวส.
รถบรรทุกล้อเลื่อน Upload file1001.jpg บรล.
รถจ่ายกำลังไฟฟ้า PSC 00159.jpg บฟก.
รถพระที่นั่งประทับกลางวัน PSC 00162.jpg พนก.[3] เฉพาะกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินในสถานที่ต่างๆ
รถพระที่นั่งบรรทม พนท.[3]
รถพระที่นั่งกลางวันและบรรทม พกท.[3]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

ขบวนรถไฟในประเทศไทย