ข้ามไปเนื้อหา

องค์การแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การแก้ว
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง19 กรกฎาคม พ.ศ. 2498; 68 ปีก่อน (2498-07-19)
ยุบเลิก30 สิงหาคม พ.ศ. 2547; 19 ปีก่อน (2547-08-30)
สำนักงานใหญ่ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงกลาโหม

องค์การแก้ว (อ.ก.) เป็นรัฐวิสาหกิจของไทยในอดีต สังกัดกระทรวงกลาโหม ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2498 เพื่อประกอบการอุตสาหกรรมประเภทแก้วและวัตถุทนไฟ อันเป็นประโยชน์แก่ราชการทหารและประชาชน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีพอใช้ทั้งในยามปกติและยามสงคราม[1] และยุบเลิกกิจการตามพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การแก้ว พ.ศ. 2543

ประวัติ[แก้]

องค์การแก้ว จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การแก้ว พ.ศ. 2498 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแก้วและวัตถุทนไฟ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยกำหนดเงินทุนแรกจัดตั้งขององค์การแก้วคือ 50,000,000 บาท จากเงินงบประมาณเดิมของโรงงานแก้วและวัตถุทนไฟ กรมการอุตสาหกรรมทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การแก้ว พ.ศ. 2543 ให้ยุบเลิกกิจการองค์การแก้ว เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป องค์การแก้วจึงไม่จัดว่าเป็นกิจการเพื่อความมั่นคงของประเทศอีกต่อไป อีกทั้งมีเอกชนประกอบกิจการประเภทดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น[2] โดยองค์การแก้ว สิ้นสุดลงในวันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2547[3]

ผลการดำเนินกิจการ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2542 องค์การแก้ว มีรายได้จากการดำเนินกิจการ จำนวน 292.78 ล้านบาท ผลการดำเนินกิจการภาพรวม ขาดทุนจำนวน 26.26 ล้านบาท

อ้างอิง[แก้]