องค์การแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การแก้ว
ที่ทำการ
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
วันยุบเลิก 30 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ในกำกับดูแลของ กระทรวงกลาโหม

องค์การแก้ว (อ.ก.) เป็นรัฐวิสาหกิจของไทยในอดีต สังกัดกระทรวงกลาโหม ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2498 เพื่อประกอบการอุตสาหกรรมประเภทแก้วและวัตถุทนไฟ อันเป็นประโยชน์แก่ราชการทหารและประชาชน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีพอใช้ทั้งในยามปกติและยามสงคราม[1] และยุบเลิกกิจการตามพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การแก้ว พ.ศ. 2543

ประวัติ[แก้]

องค์การแก้ว จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การแก้ว พ.ศ. 2498 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแก้วและวัตถุทนไฟ รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยกำหนดเงินทุนแรกจัดตั้งขององค์การแก้วคือ 50,000,000 บาท จากเงินงบประมาณเดิมของโรงงานแก้วและวัตถุทนไฟ กรมการอุตสาหกรรมทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การแก้ว พ.ศ. 2543 ให้ยุบเลิกกิจการองค์การแก้ว เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป องค์การแก้วจึงไม่จัดว่าเป็นกิจการเพื่อความมั่นคงของประเทศอีกต่อไป อีกทั้งมีเอกชนประกอบกิจการประเภทดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น[2] โดยองค์การแก้ว สิ้นสุดลงในวันถึงที่สุดแห่งการชำระบัญชี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2547[3]

ผลการดำเนินกิจการ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2542 องค์การแก้ว มีรายได้จากการดำเนินกิจการ จำนวน 292.78 ล้านบาท ผลการดำเนินกิจการภาพรวม ขาดทุนจำนวน 26.26 ล้านบาท

อ้างอิง[แก้]