โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
สัญลักษณ์ของโรงเรียนฯบนผืนธงสีน้ำเงิน-แสด
ปญฺญา ยตฺถํ วิปสฺสติ
คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา
รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
196 หมู่ที่ 4 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Princess Chulabhorn's College, Trang
อักษรย่อ จุฬาภรณ์ ตรัง, จภ.ตง., PCCTRG
ประเภท โรงเรียนรัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536
ผู้ก่อตั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
รหัส 1004920104
วิทยาเขต ตรัง
เพลง มาร์ชจุฬาภรณฯ, เรารักจุฬาภรณฯตรัง
เว็บไซต์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อังกฤษ:Princess Chulabhorn's College, Trang) เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องาน ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อสนองตามพระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน ด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะใน ท้องถิ่นห่างไกลโดยให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านนี้ตั้งแต่เยาว์วัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้

 • เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ
 • เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนา ความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้น นำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
 • เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่าง ในด้าน การฝึกอบรมนักเรียน ให้เป็นกุลบุตรกุลสตรี ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ชั้นละ 2 ห้อง และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537[1] โดยในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรกที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เปิดทำการเรียนการสอนนั้นยังไม่มีอาคารเรียน จึงได้อาศัยขอใช้พื้นที่ของวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดตรัง ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอย่านตาขาว เป็นสถานที่ดำเนินการเรียนการสอน ชั่วคราวระหว่างดำเนินการสร้างอาคาร สถานที่ จนกระทั่งปีการศึกษา 2539 จึงได้ย้ายมาใช้สถานที่ใหม่ คือบริเวณตำบลบางรัก อำเภอเมือง และยังคงมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จทั้งหมดในปีการศึกษา 2541 อย่างไรก็ดียังมีการเรียนการสอนบางวิชาที่ดำเนินการนอกโรงเรียน เช่น วิชาพลศึกษา:การว่ายน้ำ เป็นต้น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทนักเรียนประจำ และ ไป-กลับ สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีพื้นฐานทางด้านภาษา นิยมไทย และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ” ทั้งนี้การเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเฉพาะสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น

สัญลักษณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

ตราประจำโรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดย ประกอบด้วย อักษร และ อยู่ภายใต้ชฎา โดย จภ มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีด้านล่างมีแพรแถบมีข้อความว่า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

แคแสด Spathodea campanulata P.Beauv. เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมค่อนข้างทึบ เปลือกลำต้นสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องตามยาว ใบเป็น ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ ยาวประมาณ 30-45 ซม. ใบย่อยมี 4-9 คู่ รูปรีถึงรูปไข่ ขอบใบเป็นริ้วเล็กน้อย ปลายใบแหลมและมักจะงุ้มลง มีขนเล็กน้อย มีขนาดยาว 5-12 ซม. กว้าง 2-5 ซม. ดอกเป็น ช่อตั้ง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยมีจำนวนมาก โคนกลีบดอกติดกัน ปลายแผ่เป็นรูปแตร ปลายแยกเป็น 4-5 กลีบ กลีบดอกยับย่น สีส้มแสดถึงสีแดงแสด ดอกทยอยบาน ร่วงง่าย ออกดอกราวเดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์ ผลแบน คล้ายฝัก ปลายแหลม ผลแก่สีน้ำตาลดำ ผลแก่จะแตกเป็นด้านเดียวเมล็ดเล็กแบนมีปีก ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด จะเริ่มให้ดอกเมื่อมีอายุประมาณ 4 - 8 ปี

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีน้ำเงิน-แสด

 • สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ความแข็งแรง มั่นคง และความเคร่งครัดในระเบียบวินัย
 • สีแสด หมายถึง เป็นสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐

คติพจน์ประจำโรงเรียน[แก้]

ปญฺญา ยตฺถํ วิปสฺสติ คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

เพลงมาร์ช[แก้]

 • คำร้อง วิชาญ เชาวลิต : ทำนอง กิตติ ศรีเปารยะ
ราชวิทยาลัยอันใหญ่ยิ่ง       งามเพริศพริ้งคุณธรรมเลิศล้ำค่า
ทั้งศาสตร์ศิลป์เลิศล้ำทางปัญญา  มุ่งศึกษาวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไกล 
ชูเชิดเทิดพระเกียรติแห่งเจ้าฟ้า องค์จุฬาภรณพระนามยิ่งใหญ่ 
เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาติไทย ก้องเกริกไกรลือเลื่องกระเดื่องนาม 
สีแสดประเสริฐเจิดจ้าองค์ฟ้าหญิง น้ำเงินมิ่งกษัตริยาฟ้าสยาม 
มงคลสถิตอยู่คู่เขตคาม      ปรากฏนามจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์จรรโลงชาติ     สร้างนักวิทยาศาสตร์ให้ยิ่งใหญ่ 
สร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้เกรียงไกร   นำชาติไทยก้าวหน้าชั่วฟ้าดิน.

เครื่องแบบ[แก้]

เครื่องแบบนักเรียนชาย[แก้]

 • เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีสาบหลัง ปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายสีกรมท่า บริเวณอกเสื้อด้านขวา มีกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย ไม่มีการปักอักษรย่อโรงเรียน หรือสัญลักษณ์ชั้นปี กลัดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณกึ่งกลาง เหนือชื่อ นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวา
 • กางเกงขาสั้นสีกรมท่ามีกระเป๋าข้างลำตัวซ้าย ขวา คาดด้วยเข็มขัดหนังสีดำไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดตราโรงเรียนบนพื้นสีเงิน
 • ถุงเท้าครึ่งน่องสีขาวไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบมีเชือกร้อยรองเท้า

เครื่องแบบนักเรียนหญิง[แก้]

 • เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาว มีจีบที่ปลายแขน และกลัดกระดุม ปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายสีกรมท่า ไม่มีการปักอักษรย่อโรงเรียน หรือสัญลักษณ์ชั้นปี กลัดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณกึ่งกลาง เหนือชื่อ นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวา ผูกริบบิ้นสีกรมท่าเป็นโบใต้ปกเสื้อ
 • กระโปรงยาวสีกรมท่า มีจีบด้านหน้า 6 จีบ จีบด้านหลัง 6 จีบ คาดด้วยเข็มขัดหนังสีดำไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดตราโรงเรียนบนพื้นสีเงิน
 • ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ห้ามมิให้ใช้รองเท้าปลายแหลม หรือรองเท้าส้นสูง

เครื่องแบบพิธีการชาย[แก้]

 • เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีสาบหลัง ปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายสีกรมท่า บริเวณอกเสื้อด้านขวา มีกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย ไม่มีการปักอักษรย่อโรงเรียน หรือสัญลักษณ์ชั้นปี กลัดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณกึ่งกลาง เหนือชื่อ นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวา
 • เสื้อราชประแตนสวมทับชั้นนอก ติดกระบังคอตราสัญลักษณ์โรงเรียนที่คอเสื้อซ้าย ขวา กลัดกระดุมสี
 • กางเกงขาสั้นสีกรมท่ามีกระเป๋าข้างลำตัวซ้าย ขวา คาดด้วยเข็มขัดหนังสีดำไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดตราโรงเรียนบนพื้นสีเงิน
 • ถุงเท้าสีขาวยาวถึงเข่าไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบมีเชือกร้อยรองเท้า
 • หมวกสีกรมท่า กลัดเข็มรูปสัญลักษณ์โรงเรียน

เครื่องแบบพิธีการหญิง[แก้]

 • เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาว มีจีบที่ปลายแขน และกลัดกระดุม ปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายสีกรมท่า ไม่มีการปักอักษรย่อโรงเรียน หรือสัญลักษณ์ชั้นปี กลัดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณกึ่งกลาง เหนือชื่อ นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวา ผูกริบบิ้นสีกรมท่าเป็นโบใต้ปกเสื้อ
 • กระโปรงสอบสีกรมท่ายาวแค่เข่า
 • เสื้อสวมทับเข้ารูปชั้นนอก กลัดกระดุมสี
 • ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังส้นสูงสีดำ
 • หมวกสีกรมท่า กลัดเข็มรูปสัญลักษณ์โรงเรียน


เครื่องแบบวิชาพลศึกษา[แก้]

 • เสื้อยืดคอปกแขนสั้นไม่จั๊มป์แขน สีน้ำเงิน ปักเย็บกับเนื้อผ้าสีแสดบริเวณบ่าและไหล่ทั้ง 2 ข้าง สลับเป็นริ้วข้างละ 3 ริ้ว ปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายขาวบริเวณอกเสื้อด้านขวา สกรีนตราโรงเรียนสีขาวบริเวณเหนือชื่อและนามสกุล
 • กางเกงวอร์มผ้ายืดขายาวสีน้ำเงิน มีกระเป๋าซิป 2 ข้างซ้าย ขวา เอวยางยืด ไม่จั๊มป์ขา
 • ถุงเท้าขาว รองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย

โครงการพิเศษ[แก้]

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคือ ส่งเสริมนักเรียนที่มีความร้ ู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโรงเรียนจึงมีโครงการ ดังนี้

1.โครงการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วมวางแผนและสนับสนุน เรื่องการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรม ค่ายวิชาต่าง ๆ สถาบันที่ให้ความร่วมมือในขณะนี้ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

2. โครงการโรงเรียนคู่แฝด เป็นโครงการร่วมมือระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล กับโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์ในประเทศมาเลเซียเพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และด้านวัฒนธรรม เช่น การจัดค่ายวิชาการ การศึกษาดูงาน และ โครง การแลกเปลี่ยนนักเรียน เป็นต้น

3. โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน ทำโครงงานคณิตศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์และโครงงานคอมพิวเตอร์ หรือกิจกรรมการเข้าค่ายอัจฉริยภาพต่างๆ เป็นต้น

4. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเริ่มใช้กับนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2545 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนานักเรียนตามศักยภาพของผู้เรียน


อ้างอิง[แก้]


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 7°33′10″N 99°33′28″E / 7.552676°N 99.557912°E / 7.552676; 99.557912