โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์.jpg
ปญฺญา นราน รตฺน
(ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน)
2 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Ao-luk Prachasan School
อักษรย่อ อ.ป., AP.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 11 เมษายน พ.ศ. 2510
รหัส 81100292
เว็บไซต์

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ (Ao-Luk Prachasan School) เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2512[1][2]

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2510 นายวุฒิ เลาหบรรจง ศึกษาธิการอำเภอในขณะนั้น ได้ร่วมกับนายอำเภอ ข้าราชการ พร้อมทั้งประชาชนเสนอจัดตั้งโรงเรียนและได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งงบประมาณ ในปีต่อมา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ในครั้งนั้นมีนักเรียนทั้งสิ้น 55 คน และยังไม่มีอาคารเรียน จึงต้องอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนอ่าวลึก ระหว่างรอการก่อสร้างอาคารเรียน โดยมีนายดวล ดำดี ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และย้ายไปยังสถานที่ตั้งปัจจุบันของโรงเรียนในเดือนกรกฎาคม ปีเดียวกันซึ่งทำการเรียนการสอนเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จนกระทั่งพ.ศ. 2521 ได้รับการอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[3]

โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม นอกจากนี้โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ยังถูกใช้เป็นศูนย์วัฒนธรรมของอำเภออ่าวลึก[4]

เกียรติประวัติ[แก้]

  • รางวัลพระราชทานสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2535 [3]
  • เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง กระบี่)[5]

อ้างอิง[แก้]