โรงเรียนห้วยยอด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง

HUAI YOT school trang

ไฟล์:ตราโรงเรียนห้วยยอด.jpg
เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม
23 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Huai-yot School , trang
อักษรย่อ ห.ย.
ประเภท โรงเรียนรัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เพลง มาร์ชขาว-แดง
เว็บไซต์

โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง (อังกฤษ:Huai yot school, Trang) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ให้การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ดร. ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้โทรเลขถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ความว่า สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณสำหรับจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2512 ให้เปิดเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มศ.1) เพียงชั้นเดียว จำนวน 1 ห้องเรียน เป็นโรงเรียนสหศึกษา จังหวัดตรังดำเนินการรับสมัครนักเรียนได้ 50 คน และเปิดเรียนตั้งแต่วัน 17 กรกฎาคม 2512 โดยให้นายสว่าง โอฬาริกบุตร ครูโทโรงเรียนวิเชียรติมาตุ จังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และนายฉลาด ศรีนคร ครูตรีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เป็นครูช่วยสอนใช้ห้องเรียน 1 ห้องเรียนของโรงเรียนห้วยยอด (กลึง วิทยาคาร) เป็นที่เรียนชั่วคราว วันที่ 17 กรกฎาคม ของทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง[แก้]

ทำเนียบบุคลากร[แก้]

ทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ชื่อไทย ( Thai name ) อินทนิล, จ่อล่อ, จะล่อหูกวาง
ชื่อสามัญ ( Common name ) Queen's flower, Queen's crape myrtle
ชื่อวิทยาศาสตร์ ( Scientific name ) Lagerstroemia macrocarpa Wall.
ชื่อวงค์ ( Family ) LYTHRACEAE
สีดอก ดอกสีม่วง ม่วงชมพู เป็นช่อตรง ดอกออกตามปลายกิ่งหรือตามข้อกิ่ง ออกดอก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน


สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีขาว-แดง

 • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ปราศจากรอยแปดเปื้อนใด ๆ
 • สีแดง หมายถึง สีของชาติ สีของโลหิต สีแห่งชัยชนะ และความตื่นอยู่เป็นนิจ

คติพจน์ประจำโรงเรียน[แก้]

-

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

เสียสละ สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

เพลงมาร์ช[แก้]

 • เนื้อร้อง สมมาศ พุฒนวล
     สัญลักษณ์แดงขาวอันพราวเพริศ        งามบรรเจิดโบกพริ้วปลิวสบัด
จะดำรงความดีศรีสวัสดิ์ ด้วยมนัสร่วมรักสามัคคี
เลือดขาวแดงร่วมศรีเป็นพี่น้อง ใจเราครองคุณธรรมสร้างความดี
ศัตรูใดใจต่ำมาย่ำยี เรายอมพลีเพื่อชาวเลือดขาวแดง
เมื่อยามเรียนเพียรจิตรไม่คิดเล่น กีฬาเด่นประภัสสร์จำรัสแสง
หัวใจเรามั่นไม่เวียนเปลี่ยนแปลง เลือดขาวแดงเราพร้อมใจกัน
เกียรติวินัยกล้าหาญสราญจิต ไม่เคยคิดท้อใจให้ไหวหวั่น
ด้วยแรงใจศรัทธาสถาบัน พร้อมใจกันเทอดไว้ให้ชโย

เครื่องแบบนักเรียนชาย[แก้]

 • เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่มีสาบหลัง ปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายสีกรมท่า บริเวณอกเสื้อด้านขวา มีกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย มีการปักอักษรย่อโรงเรียนด้านบนขวา สัญลักษณ์ชั้นปีมัธยมต้นรูปดาวบริเวณล่างชื่อด้านขวา มัธยมปลายรูปดาวปริเวณปลายปกเสื้อด้านซ้าย กลัดเข็มสัญลักษณ์โรงเรียน บริเวณกึ่งกลาง เหนือชื่อ นามสกุล ที่อกเสื้อด้านขวา ด้านซ้ายเหนือกระเป๋าปักระหัดประจำตัวนักเรียน
 • กางเกงขาสั้นสีกรมท่ามีกระเป๋าข้างลำตัวซ้าย ขวา คาดด้วยเข็มขัดหนังสีดำไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดเหล็กสีเงิน
 • ถุงเท้าครึ่งน่องสีขาวไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำแบบมีเชือกร้อยรองเท้า

เครื่องแบบวิชาพลศึกษา[แก้]

 • เสื้อยืดคอปกแขนสั้นไม่จั๊มป์แขน สีเลือดหมู ปักชื่อและนามสกุลด้วยด้ายขาวบริเวณอกเสื้อด้านขวา สกรีนตราโรงเรียนสีขาวบริเวณกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย
 • กางเกงวอร์มผ้ายืดขายาวสีดำแถบสีเลือดหมู มีกระเป๋าซิป 2 ข้างซ้าย ขวา เอวยางยืด มีจั๊มป์ขา
 • ถุงเท้าขาว ผู้หญิงรองเท้าผ้าใบสีขาวไม่มีลวดลาย ผู้ชายรองเท้าผ้าใบสีดำไม่มีลวดลาย

ทิศทางของโรงเรียน[แก้]

วิสัยทัศน์ โรงเรียนห้วยยอดเป็นผู้นำในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยน้อมนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบคุณภาพ
2. พัฒนาครูและบุคลากร พัฒนาความคิด ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญา เพื่อนำองค์กรสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิด ความรู้ ความสามารถ และภูมิปัญญาได้มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์
1. นักเรียนจบตามหลักสูตรและได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.
- ปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี
- ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 85 อยู่ในระดับดี
- ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 95 อยู่ในระดับดี
2. นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยีและชุมชนเป็นส่วนรวม
- ปีการศึกษา 2553 ร้อยละ 30 อยู่ในระดับดี
- ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 50 อยู่ในระดับดี
- ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 70 อยู่ในระดับดี

กลยุทธ์ของโรงเรียน
1. ส่งเสริมการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ แบบมีส่วนร่วมเป็นระบบครบวงจรโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนเป็นฐาน
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและนำองค์กรสู่มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
5. พัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วม รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]