โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
4 ถนนอ่าวลึก-พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Plaiprayawittayakom School
อักษรย่อ ป.ว.(P.W.)
ประเภท รัฐ
คติพจน์ รักสะอาด มีวินัย ตั้งใจเรียน
ขนฺติ หิต สุขา วหา
(ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข)
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2519
ผู้ก่อตั้ง นายวิสูตร ขนอม
รหัส 1004810601
ผู้อำนวยการ นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว
จำนวนนักเรียน 1,200 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีนภาษาจีน

สี      สีดำ -      สีแดง
เพลง มาร์ชปลายพระยาวิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม เป็นสถานศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่ 4 ถนนอ่าวลึก - พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยคนทั่วไปส่วนใหญ่มักเรียกว่า "โรงเรียนมอ หรือ โรงเรียนปลายยา" ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2519 (วันที่ไม่ปรากฏชัด) โดยนายวิสูตร ขนอม ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่อยู่ในขณะนั้น โดยได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ 216 ก 6 ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง โดยใช้ที่ดินของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ 168 ไร่ ในการก่อสร้างของสมัยนั้น

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2519 เนื่องจากก่อนหน้านั้น ได้รับการอนุมัติจาก(กระทรวงศึกษาธิการ) ให้เปิดสอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2519 โดยตอนแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านบางเหียน เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ทำการรับนักเรียนแบบสหศึกษา ในปีการศึกษานั้นรับนักเรียนได้จำนวน 22 คน มีครูประจำการจำนวน 4 คน ต่อมาได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ 216 ก ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำนักเรียน 1 หลัง โดยใช้ที่ดินของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อที่ 168 ไร่ ในการก่อสร้าง และห่างจากที่เรียนชั่วคราวประมาณ 1 กิโลเมตร เมื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายไปยังที่เรียนใหม่เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2520 โดยในขณะนั้นมีครูประจำการจำนวน 6 คน ในครั้งนั้น

ปัจจุบันเปิดรับนักเรียน ชั้นมัธยมปีที่ 1 - 6 เมื่อมีนักเรียนเพิ่มขึ้นก็สร้างอาคารเรียนขึ้นอีกหลัง โดยใช้ชื่อว่า "อาคาร 20 ปี" (ภายหลังใด้เปลี่ยนชื่อเป็นอาคารปลายพระยารุ่งเรือง) ซึ่งก่อสร้างขึ้นในภายหลัง ในบริเวณใกล้ๆกันของ "อาคาร 20 ปี" เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ไว้สำหรับใช้อุปโภคและบริโภค สำหรับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมขนาดกลาง มีนักเรียนกว่า 1,200 คน บุคลากรประมาณ 60 คน ครูต่างประเทศ 2 คน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ดอกส้าน หมายถึง ดอกไม้ประจำโรงเรียน
 • ก้านปาล์มน้ำมัน หมายถึง อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่
 • ดาบ หมายถึง สัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่
 • รัศมี 19 แฉก หมายถึง ปีพุทธศักราชที่ก่อตั้งโรงเรียน

คติพจน์ประจำโรงเรียน[แก้]

"ขนฺติ หิต สุขา วหา" แปลว่า ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข

สีประจำโรงเรียน[แก้]

-      สีดำ คือ ความอดทน -      สีแดง คือ เลือดอันเข้มข้น

คณะสีประจำโรงเรียน[แก้]

-      เขียวมรกต

-      เหลืองบุษราคัม

-      ชมพูพลอยชมพู

-      ฟ้าเพทาย

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน[แก้]

เพลงมาร์ชปลายพระยาวิทยาคม

เหล่านักเรียนปลายพระยาวิทยาคม

มุ่งองค์สี่ยึดมั่นการศึกษา

การเรียนดี กีฬาเด่น เป็นปรัชญา

ความอดทนนำสุขมาสถาบันเรา

ภูมิทัศน์โดดเด่นเป็นสง่า

ดงดอกส้านตระการตามีป่าเขา

ปลายพระยาแหล่งปลูกปาล์มมานานเนาว์

พัฒนาบ้านเมืองเราให้ก้าวไกล

รักสะอาด มีวินัย ตั้งใจเรียน

มุ่งพากเพียรทำดีมิหวั่นไหว

รู้หน้าที่และสิทธิความเป็นไทย

คุณธรรมน้อมนำใจตลอดมา

สีดำแดง นั่นหรือ คืออำนาจ

เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตรา

งามมารยาทปราชญ์เปรื่องเลื่องลือชา

นามว่า "ปลายพระยาวิทยาคม" ฯ

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2519 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม มีผู้บริหารทั้งหมด 10 ท่าน

ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1 นายวิสูตร ขนอม พ.ศ. 2519 - 2525
2 นายชาตรี สกุลบุญมา พ.ศ. 2525 - 2538
3 นายชัยวัฒน์ เจียมสุขสุจิตต์ พ.ศ. 2538 - 2540
4 นายประนอม บุตรแขก พ.ศ. 2540 - 2546
5 นายธงชาติ เวสพันธ์ พ.ศ. 2546 - 2550
6 นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์ พ.ศ. 2550 - 2553
7 นายพนม ไชยโรจน์ พ.ศ. 2553 - 2554
8 นายประดิษฐ์ สวัสดี พ.ศ. 2554 - 2556
9 นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร พ.ศ. 2556 - 2560
10 นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

คณะผู้บริหารโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม[แก้]

นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม

นายกมลชัย กลางรัก รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสารพัฒน์ รัตนบุรานินท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายศักดิพันธ์ จันทร์เพชร รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคลากร

อาคารและสถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมประกอบไปด้วยอาคารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • อาคาร เขาเขนมั่นคง เป็นที่ทำการของสำนักงานผู้อำนวยการ, งานการเงิน บัญชี และพัสดุ, สำนักงานวิชาการ, งานสารบรรณ, งานบุคลากร, งานแผนงาน สารสนเทศ, งานแนะแนว, งานธุรการ, งานทะเบียนนักเรียน, ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องศูนย์มัลติมิเดีย, กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์), กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • อาคาร ปลายพระยารุ่งเรือง ประกอบไปด้วยห้องงานปกครอง และกิจการนักเรียน, ห้องประชาสัมพันธ์, ห้องสหกรณ์, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์), กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และห้องพยาบาล
 • อาคาร คีรีวงศ์รุ่งเรือง ประกอบไปด้วยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมและห้องเรียนหมวดสังคมศึกษา
 • อาคารช่าง ประกอบไปด้วยห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจำนวน 1 ห้องเรียน, ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจำนวน 1 ห้องเรียน, ธนาคารขยะโรงเรียน, ห้องชุมนุมอย.น้อย
 • อาคารตึกคหกรรม เป็นอาคารเรียนทางด้านคหกรรม (วิชางานบ้าน) ด้านล่างเป็นห้องเรียนวิชาศิลปะ และคหกรรม ส่วนด้านบนเป็นห้องเรียนวิชาดนตรีศึกษา
 • ห้องนาฏศิลป์ ประกอบไปด้วยห้องเรียนนาฏศิลป์ล้วนจำนวน 1 ห้องเรียน ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าตึกคหกรรม
 • อาคารเกษตรอุตสาหกรรม เป็นที่อาคารเรียนวิชาเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) และวิชางานธุรกิจ - งานช่าง
 • หอประชุม ประกอบไปด้วยโรงอาหาร และหอประชุม
 • ห้องสมุด อยู่บริเวณด้านล่างอาคาร 20 ปี เป็นที่รวบรวมหนังสือและสื่อทางเทคโนโลยี สำหรับคณะครู และนักเรียน

ชีวิตในโรงเรียน[แก้]

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันทั้งทางด้านวิชาการ และการกีฬา รู้จักบริหารทรัพยากรในท้องถิ่น มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และรักความเป็นไทย

เกียรติยศของโรงเรียน[แก้]

 1. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานสถานศึกษาดีเด่น ในปี พ.ศ. 2543
 2. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ของเขตการศึกษา 4 ในปี พ.ศ. 2543
 3. โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนตั้นแบบโรงเรียนในฝัน ในปี พ.ศ. 2548
 4. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาแระแนวอาชีพดีเด่นระดับสามัญศึกษา ในปี พ.ศ. 2548
 5. โรงเรียนได้รับรางวัลกระบี่เมืองสะอาด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2550
 6. โรงเรียนได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 17 มาตรฐานใน 18 มาตรฐาน ในปี พ.ศ. 2551
 7. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดกลาง ดำเนินการตามนโยบายห้องสมุด 3 ดี ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น
 8. โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนขนาดกลาง ดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]