โรงเรียนบางดีวิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนบางดีวิทยาคม
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนบางดีวิทยาคม
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
เลิศล้ำคุณธรรม สร้างสรรค์วินัย ใฝ่ใจศึกษา มุ่งพัฒนาชีวิต
59 หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92210
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bangdeewittayakom
อักษรย่อ บ.ว.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540
รหัส 04920606
สี      ม่วง
     ขาว
เพลง มาร์ชบางดีวิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนบางดีวิทยาคม เป็นโรงเรียนสหศึกษาให้การศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา[1] กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

ในปีการศึกษา 2537[2] สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดตรังได้จัดตั้งให้โรงเรียนบางดีวิทยาคมเป็นสาขาของโรงเรียนสามัคคีศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้ที่สาธารณประโยชน์ของตำบลบางดี จำนวน 40 ไร่ ในขณะนั้นโรงเรียนยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร จึงได้ใช้สถานที่อาคารศูนย์เยาวชนตำบลบางดี และได้คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสามัคคีศึกษามาช่วยสอน โดยมีนายวิชิต เนาสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษาเป็นผู้ดูแล มีนักเรียน 47 คน จากนั้นนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ในปีการศึกษา 2540 สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดตรังได้มอบหมายให้ นายวรวุธ น้ำผุด อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนสามัคคีศึกษามาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนแทนนายวิชิต เนาสุวรรณ์

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2540 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนบางดีวิทยาคม โดยแต่งตั้งให้ นายวรวุธ น้ำผุด เป็นครูใหญ่ บรรจุและแต่งตั้งครูอาจารย์ มาร่วมพัฒนาอีก 5 คน โรงเรียนได้พัฒนาเรื่อยมาทั้งด้านอาคารสถานที่และจำนวนนักเรียน จนถึงปีการศึกษา 2545 ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนปีแรก จำนวน 32 คน และในปัจจุบันเปิดสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คน มีบุคลากรทั้งครูและผู้บริหาร 20 คน นักการ 2 คน โดยนายสมบูรณ์ ธนากรรฐ์ ได้ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551

สัญลักษณ์โรงเรียนบางดีวิทยาคม[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

เสมาธรรมจักรครอบดอกบัว ด้านล่างมีแพรแถบมีข้อความว่า โรงเรียนบางดีวิทยาคม ซึ่งสัญลักษณ์เสมาธรรมจักร ครอบดอกบัว หมายถึง ความรู้ดี ประพฤติดี มีคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีม่วงคู่กับสีขาว

  •      สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน ความตั้งใจ และความพยายาม
  •      สีขาว หมายถึง ความสะอาด ความบริสุทธิ์ และความดีงาม

ปรัชญาประจำโรงเรียน[แก้]

ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

เลิศล้ำคุณธรรม สร้างสรรค์วินัย ใฝ่ใจศึกษา มุ่งพัฒนาชีวิต

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

  1. นายวรวุธ น้ำผุด สิงหาคม พ.ศ. 2540 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
  2. นายสมบูรณ์ ธนากรรฐ์ ธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง กันยายน พ.ศ. 2555
  3. นางสาวอมราพร เชาวนาพันธุ์ พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
  4. นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 7°49′33″N 99°30′08″E / 7.8257571°N 99.5022511°E / 7.8257571; 99.5022511