รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกระบี่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนโชคชัยกระบี่

โรงเรียนธิดาแม่พระ

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดกระบี่

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13[แก้]

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่[แก้]

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนนานาชาติ[แก้]