เทศบาลเมืองกันตัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลเมืองกันตัง
เทศบาล
ประเทศ ไทย
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี
พื้นที่
 • ทั้งหมด 3.04 ตร.กม. (1.17 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2551)
 • ทั้งหมด 13,225
 • ความหนาแน่น 4,350.32 คน/ตร.กม. (11,267.3 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 92XX
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง เลขที่ 175 ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
โทรศัพท์ 0 7525 1081, 0 7525 1251
เว็บไซต์ http://www.kantangcity.go.th/ http://www.kantangcity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองกันตัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง

ที่ตั้งอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลเมืองกันตัง ตั้งอยู่เลขที่ 175 ถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กิโลเมตร

อาณาเขต[แก้]

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองกันตังตั้งอยู่ริมแม่น้ำตรัง ซึ่งห่างจากปากน้ำตรังเพียง 27 กิโลเมตร จึงเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งหนึ่งทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญมาแต่โบราณ และในปี พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เจ้าเมืองตรัง ย้ายที่ตั้งเมืองตรังจากตำบลควนธานีมาตั้งที่ตำบลกันตัง โดยขึ้นกับมณฑลภูเก็ต

เทศบาลเมืองกันตังเป็นพื้นที่ของตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งยกฐานะเป็นเทศบาลเมื่อปี พ.ศ. 2480 โดยพระราชกฤษฎีกาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 54 หน้า 1899 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2480 มีพื้นที่ 1.35 ตารางกิโลเมตร ต่อมาเพื่อความเหมาะสมแก่การบริหารกิจการและการทำนุบำรุงท้องถิ่น เทศบาลได้ขอขยายเขตไปในพื้นที่ของบางส่วนของตำบลใกล้เคียงอีก 1.69 ตารางกิโลเมตร รวมกับพื้นที่เดิมเป็น 3.04 ตารางกิโลเมตร โดยพระราชกฤษฎีกาการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2512 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2512 ต่อมาได้รับประกาศให้เปลี่ยนแปลงฐานะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองกันตัง ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 112 ตอนที่ 40 ก. ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 แล้ว และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป ปัจจุบันเทศบาลเมืองกันตังมีอายุ 70 ปี

ชุมชน[แก้]

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมีทั้งหมด 12 ชุมชน ดังต่อไปนี้

 • ชุมชนกิตติคุณ
 • ชุมชนหลังสโมสรเก่า
 • ชุมชนหลังชุมสายโทรศัพท์
 • ชุมชนโรงพยาบาลกันตัง
 • ชุมชนตรอกลิเก
 • ชุมชนในทอน
 • ชุมชนหลังโรงเรียนคลองภาษี
 • ชุมชนหน้าค่าย
 • ชุมชนหลาโป
 • ชุมชนป่ามะพร้าว
 • ชุมชนป่าไม้
 • ชุมชนตลาดใต้

ประชากร[แก้]

ประชากรเทศบาลเมืองกันตัง (รายปี)
2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552
13,137 13,428 13,452 13,476 13,496 13,933 13,739 13,720 13,713 13,960 13,489 13,451 13,477 13,374 13,225 XXXXX
ข้อมูล: จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองกันตัง

การศึกษา[แก้]

 • วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

สถาบันการศึกษาสังกัดเทศบาล[แก้]

1.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส(ท.๑) 2.เทศบาลบ้านคลองภาษี(ท.๒)

สถาบันการศึกษาสังกัด สพท. ตรัง เขต 2[แก้]

1.โรงเรียนกันตังพิทยากร 2.โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 3.โรงเรียนประชาวิทยา 4.โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 5.โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 6.โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดตรังคภูมิพุทธาวาส) 7.โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านคลองภาษี)

การสาธารณสุข[แก้]

เทศบาลเมืองกันตังมีสถานบริการด้านสาธารณสุข 1 แห่ง คือ

 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกันตัง

นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแล้ว ในเขตเทศบาลยังมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ

 • โรงพยาบาลกันตัง (60 เตียง)

วัดในเขตเทศบาล[แก้]

แม่แบบ:วัดตรังคภูมพุทธาวาส

อ้างอิง[แก้]