คมสัน โพธิ์คง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คมสัน โพธิ์คง
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 (55 ปี)
วิชาชีพ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนักวิชาการอิสระ

คมสัน โพธิ์คง เป็นนักนิติศาสตร์ชาวไทย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เขามีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกนักวิชาการกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์[1] อันเป็นกลุ่มนักวิชาการที่รวมตัวกันเฉพาะกิจขนาดเล็กที่มีการพบปะพูดคุยเพื่อออกแถลงการณ์ในเรื่องที่กลุ่มเห็นว่าฝ่ายผู้มีอำนาจนั้นกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือตามนโยบายที่ไม่สมเหตุสมผล อนึ่ง เขาเป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

ประวัติ[แก้]

คมสัน โพธิ์คงเกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5 รุ่นสุดท้าย) โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เคยเป็นรองอธิการบดีและอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[2] และมีตำแหน่งทางวิชาการหลายตำแหน่ง ส่วนงานอดิเรก คือ ยิงปืน และเลี้ยงสุนัข[1]

ประวัติการทำงาน[แก้]

  • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการภายใน (บริหาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
  • กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542-2543
  • กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ
  • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[1]
  • คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

Order of the White Elephant - 3rd Class (Thailand) ribbon.svg - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)[1]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]


<br\>