คมสัน โพธิ์คง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คมสัน โพธิ์คง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด3 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 (58 ปี)
ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาชีพ
 • อาจารย์
 • นักวิชาการ
 • นักกฎหมาย

คมสัน โพธิ์คง (เกิด 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2508) เป็นนักกฎหมายชาวไทย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เขามีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกนักวิชาการกลุ่มสยามประชาภิวัฒน์[1] อันเป็นกลุ่มนักวิชาการที่รวมตัวกันเฉพาะกิจขนาดเล็กที่มีการพบปะพูดคุยเพื่อออกแถลงการณ์ในเรื่องที่กลุ่มเห็นว่าฝ่ายผู้มีอำนาจนั้นกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือตามนโยบายที่ไม่สมเหตุสมผล อนึ่ง เขาเป็นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

ประวัติ[แก้]

คมสัน โพธิ์คงเกิดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 มีวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 (มศ.5 รุ่นสุดท้าย) โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เคยเป็นรองอธิการบดีและอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[2] และมีตำแหน่งทางวิชาการหลายตำแหน่ง ส่วนงานอดิเรก คือ ยิงปืน และเลี้ยงสุนัข[1]

ประวัติการทำงาน[แก้]

 • รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายกิจการภายใน (บริหาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
 • กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542-2543
 • กรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช[1]
 • คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 อ.คมสัน โพธิ์คง นักวิชาการฝีปากคม...มองการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าความเป็นธรรม
 2. รายนามคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตํ่ากว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๔๖, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๓๒๕, ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๒๗, ๗ มกราคม ๒๕๕๑