สมเจตน์ บุญถนอม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเจตน์ บุญถนอม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด2 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 (76 ปี)
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
การศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อาชีพทหารบก
นักการเมือง
เป็นที่รู้จักจากหัวหน้าคณะสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ

พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม นักการเมืองและทหารบกชาวไทย ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 10 สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 11 สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันทิศทางไทย และคณาจารย์สถาบันทิศทางไทย อดีตสมาชิกวุฒิภาแบบสรรหา กรรมการการประปานครหลวงและ กรรมการที่เป็นอิสระการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) อดีตหัวหน้าคณะสำนักงานเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) และอดีตประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (สมัคร สุนทรเวช)

ประวัติ[แก้]

สมเจตน์ เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 ที่ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นพี่ชายแท้ ๆ ของ สมคิด บุญถนอม อดีตจเรตำรวจ จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 8 (ตท.8) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 19 (จปร.19), โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2542 (วปอ.) นอกจากนี้แล้วยังได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 91 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 62 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักสูตร Finance for Non-finance Director รุ่นที่ 35 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญ[แก้]

การเข้ามีบทบาททางการเมือง[แก้]

หลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 สมเจตน์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคณะสำนักงานเลขาธิการของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช. ด้วยความที่ใกล้ชิดและสนิทสนมกับ วินัย ซึ่งเป็นเลขาธิการ ซึ่งในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สมเจตน์ได้รับหน้าที่ให้ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริต โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จึงพบความทุจริตในการเลือกตั้งของ ยงยุทธ ติยะไพรัช ซึ่งเป็นที่มาของคดียุบพรรคพลังประชาชนในเวลาต่อมา[1] ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิภา (ส.ว.) ในแบบสรรหา[2]และปัจจุบันเป็นสมาชิกกลุ่มสยามสามัคคี

ในปี พ.ศ. 2557 สมเจตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. หนังสือ ลับ ลวง พราง ภาค 2 ซ่อนรูปปฏิวัติหัก "เหลี่ยม" โหด ISBN 978-974-02-0597-5 โดย วาสนา นาน่วม :สำนักพิมพ์มติชน
  2. "สมเจตน์-จงรัก" เข้ารายงานตัวในฐานะ ส.ว.สรรหา หลัง กกต.ประกาศรับรองรายชื่อแล้วเก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากมติชน
  3. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เก็บถาวร 2016-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2007-01-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-05-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๔ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘๒, ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๐
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน เก็บถาวร 2021-09-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๕๐, ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๙๑๖, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔