ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
9 ธันวาคม พ.ศ. 2534 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2538
ก่อนหน้า ศ.นพ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
ถัดไป ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 ตุลาคม พ.ศ. 2475
ประเทศไทย
เสียชีวิต 20 กันยายน พ.ศ. 2553 (77 ปี)
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี หรือมักเรียกกันว่า หมอหลวง (5 ตุลาคม พ.ศ. 2475 - 20 กันยายน พ.ศ. 2553) ซึ่งเป็นแพทย์ที่เคยถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[1] อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ กับทั้งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • พ.ศ. 2497 - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2503 - D.A. (Eng.) (ประกาศนียบัตรทางวิสัญญีวิทยาแห่งประเทศอังกฤษ) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอน
 • พ.ศ. 2505 - F.F.A.R.C.S. (Eng.) (Fellow of Faculty of Anaethetists, Royal College of Surgeon of England) ราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2506 - Hon.F.R.C.S (Thailand) (สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2512 - อนุมัติบัตรประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิสัญญีวิทยาของแพทยสภา
 • พ.ศ. 2526 - สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2536 - Hon. Doctor of letters. Sydney University
 • พ.ศ. 2539
  • Hon. FICS. (International College of Sugeons) Honorary Awards
  • แพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2514 - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2516 - หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2530 - 2534 - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2532 - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน
 • พ.ศ. 2534 - 2538 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2538 - 2540 - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จังหวัดปทุมธานี[2]
 • พ.ศ. 2542
  • ประธานกรรมการนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
  • ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพของโลก (ประเทศไทย)
  • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ของสภาผู้แทนราษฎร
  • ประธานคณะกรรมการประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2544
  • ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ
  • รองประธานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาธิวาสราชนครินทร์
  • กรรมการบริหารมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • กรรมการบริหารศิริราชมูลนิธิ
  • กรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในประเทศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ[แก้]

 • เหรียญเชิดชูเกียนติยศวิสัญญีแพทย์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติ ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Gorkha Daksina Bahu ของราชอาณาจักรเนปาล ชั้นที่ 2 พ.ศ. 2526
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตรา Verdien mit Stern ของประเทศเยอรมัน ชั้นที่ 2 พ.ศ. 2528
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Legion d'Honneur (France) ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 พ.ศ. 2535
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Prasidthi (Nepal) Prabala พ.ศ. 2537
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศส Order of Merit
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ซาอุดิอาระเบีย

อ้างอิง[แก้]