ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ชื่ออังกฤษSuratthani Hospital
Medical Education Center
ภาพสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
สัญลักษณ์สัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
วารสารเวชสารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่56 หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งเมือ พุทธศักราช 2537 ตั้งอยู่ในเขตภาคใต้ ณ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประวัติ[แก้]

กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งเรื่องจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกเป็นหน่วยงานภายในโรงพยาบาลศูนย์ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้กับนักศึกษาแพทย์ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาล 1 ใน 17 แห่ง ที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537 และวันที่ 14 มกราคม 2540 มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ในโครงการฯ โดยสามารถรับนักศึกษาแพทย์ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2547 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการร่วมผลิตแพทย์ฯ ระหว่าง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุข กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบรับตรงประจำปีตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]