ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ชื่ออังกฤษChumphonkhetudomsakdi Hospital
Medical Education Center
ภาพสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการพญ.ศิริวรรณ ฮุ่นตระกูล
สัญลักษณ์สัญลักษณ์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วารสารเวชสารโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถานปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ที่อยู่ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร. 0 7750 3672-4

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถาบันร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งเมือ พุทธศักราช 2537 ตั้งอยู่ในเขตภาคใต้ ณ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประวัติ[แก้]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

โดยมีภารกิจหลักคือการสอนชั้นคลินิกตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แก่นักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะเริ่มรุ่นแรกในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

โดยใช้อาจารย์แพทย์ของโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ในการสอนชั้นคลินิกเป็นหลัก โดยใช้รายวิชาแหมือนกับรายวิชาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมด

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการแพทย์ทั้งด้านข้อมูลวิชาการจากห้องสมูดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์แพทย์และบุคลากรด้านแพทยศาสตรศีกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อแก้ไขความขาดแคลนแพทย์ในส่วนภูมิภาค โดยร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ในการร่วมผลิตแพทย์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อดูแลโครการดังกล่าว

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ซึ่งลักษณะพิเศษของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คือคัดเลือกนักเรียนให้เรียนในภูมิภาคและให้กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเดิมกระจายโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์มากขึ้น

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา[แก้]

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระบบรับตรงประจำปีตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]