รายชื่อปลัดกระทรวงพาณิชย์ของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Permanent Secretary for Ministry of Commerce
กท.พาณิชย์.jpg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ดำรงตำแหน่งคนแรกพระยามโนปกรณนิติธาดา
สถาปนา1 ตุลาคม พ.ศ. 2465
เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหาร ระดับสูง (นักบริหารระดับ 11 เดิม) เป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงของกระทรวงพาณิชย์

ปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง กำหนดแนวทางและแผน การปฏิบัติราชการของกระทรวง และลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของ ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง
  2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
  3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง

รายพระนามและรายนาม[แก้]

ลำดับ รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 Phraya Manopakorn Nititada.jpg พระยามโนปกรณนิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2465 31 มีนาคม พ.ศ. 2469
2 หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์.JPG หม่อมเจ้าฉลาดลบเลอสรรค์ กมลาสน์ 1 เมษายน พ.ศ. 2469 31 สิงหาคม พ.ศ. 2469
3 กท.พาณิชย์.jpg พระยาพิพิธสมบัติ
(ตาบ กุวานนท์)
1 กันยายน พ.ศ. 2469 30 มิถุนายน พ.ศ. 2475
4 หม่อมเจ้าสกลวรรณากร.JPG หม่อมเจ้าสกลวรรณากร วรวรรณ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 31 มกราคม พ.ศ. 2476
5 วิมวาทิตย์ รพีพัฒน์.jpg หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
6 สส-ศรยุทธเสนี.jpg พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
1 มีนาคม พ.ศ. 2478 31 มกราคม พ.ศ. 2485
7 เดช สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
- กท.พาณิชย์.jpg พันตรี เสวก นิรันดร 1 มิถุนายน พ.ศ. 2485 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2485
เดช สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2485 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
กท.พาณิชย์.jpg นาวาโท ฉา โพธิทัต 1 ธันวาคม พ.ศ. 2485 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2486
8 1 มิถุนายน พ.ศ. 2486 30 มิถุนายน พ.ศ. 2489
- เกษม ศรีพยัคฆ์ 1925.jpg นายเกษม ศรีพยัคฆ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2489 30 กันยายน พ.ศ. 2489
กท.พาณิชย์.jpg พระนรราชจำนง
(สิงห์ ไรวา)
1 ตุลาคม พ.ศ. 2489 31 ตุลาคม พ.ศ. 2489
เกษม ศรีพยัคฆ์ 1925.jpg นายเกษม ศรีพยัคฆ์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2489 31 ธันวาคม พ.ศ. 2489
9 กท.พาณิชย์.jpg พระนรราชจำนง
(สิงห์ ไรวา)
1 มกราคม พ.ศ. 2490 30 เมษายน พ.ศ. 2494
- เกษม ศรีพยัคฆ์ 1925.jpg นายเกษม ศรีพยัคฆ์ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2494
กท.พาณิชย์.jpg หลวงศรีปรีชาธรรมปาฐก
(ศิริ สิตปรีชา)
1 มิถุนายน พ.ศ. 2494 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
กท.พาณิชย์.jpg พันเอก ณรงค์ สาลีรัฐวิภาค 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 31 มีนาคม พ.ศ. 2495
10 1 เมษายน พ.ศ. 2495 31 มีนาคม พ.ศ. 2497
11 เกษม ศรีพยัคฆ์ 1925.jpg นายเกษม ศรีพยัคฆ์ 1 เมษายน พ.ศ. 2497 30 มิถุนายน พ.ศ. 2498
12 กท.พาณิชย์.jpg หลวงถวิลเศรษฐพณิชยการ
(ถวิล คุปตารักษ์)
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 31 ธันวาคม พ.ศ. 2503
13 กท.พาณิชย์.jpg พันโท อัมพร จินตกานนท์ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 30 กันยายน พ.ศ. 2512
14 กท.พาณิชย์.jpg นายประยูร กาญจนดุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2512 30 กันยายน พ.ศ. 2515
15 กท.พาณิชย์.jpg นายวิจารณ์ นิวาตวงศ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 30 กันยายน พ.ศ. 2529
16 กท.พาณิชย์.jpg นายพชร อิศรเสนา ณ อยุธยา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 30 กันยายน พ.ศ. 2537
17 กท.พาณิชย์.jpg นายจเร จุฑารัตนกุล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537 26 ตุลาคม พ.ศ. 2538
18 กท.พาณิชย์.jpg นายสมพล เกียรติไพบูลย์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2538 30 กันยายน พ.ศ. 2543
19 กท.พาณิชย์.jpg นายเกริกไกร จีระแพทย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
20 กท.พาณิชย์.jpg นายการุณ กิตติสถาพร 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 30 กันยายน พ.ศ. 2550
21 กท.พาณิชย์.jpg นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2552
22 ยรรยง พวงราช.jpg นายยรรยง พวงราช 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 30 กันยายน พ.ศ. 2555
23 กท.พาณิชย์.jpg นางวัชรี วิมุกตายน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 กันยายน พ.ศ. 2556
24 กท.พาณิชย์.jpg นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557
25 กท.พาณิชย์.jpg นางสาวชุติมา บุณยประภัศร 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 30 กันยายน พ.ศ. 2559
26 กท.พาณิชย์.jpg นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 30 กันยายน พ.ศ. 2560
27 กท.พาณิชย์.jpg นาง[1]นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560[2] 30 กันยายน พ.ศ. 2561
28 กท.พาณิชย์.jpg นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]