ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยสวนดุสิต"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(ย้อนการแก้ไขของ ภัทรพล นิลดำ (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Tktoo)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
|}
== ประวัติมหาวิทยาลัย ==
หลังการ[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475]] หรือเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาเข้าสู่ยุคการศึกษาสมัยปกครองตามระบอบรัฐธรรมนูญ ในช่วงนั้นรัฐบาลมีการจัดตั้งโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเฉพาะทางขึ้นมามากมายให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตามสิทธิของตนในระบอบรัฐธรรมนูญ นำความรู้นั้นพัฒนาชาติต่อไป โดยมีการนำวัง พระราชวัง ที่พัก และพื้นที่ที่รัฐบาลยึดจากเชื้อพระวงศ์และบุคคลสำคัญบางแห่งใช้มาเป็นสถานที่ราชการและสถานศึกษาจำนวนมาก เช่น [[วังหน้า]] ใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บ้านนรสิงห์ ใช้เป็น[[ทำเนียบรัฐบาลไทย]] เป็นต้น ภายหลังทรัพย์สินเหล่านี้อยู่ภายใต้การดูแลของ[[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]]ตาม[[พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พุทธศักราช 2479]] และนี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของโรงเรียนการเรือน-มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
{{คำพูด| การจัดการศึกษาเพื่อจะให้พลเมืองได้มีการศึกษาโดยแพร่หลาย ก็จะต้องอนุโลมตามระเบียบการปกครองที่ให้เข้าลักษณะเกี่ยวกับแผนเศรษฐกิจแห่งชาติ หลักสูตรของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะต้องขยายให้สูงขึ้นเท่าเทียมอารยประเทศ ในการนี้จะต้องเทียบหลักสูตรของนานาประเทศ หลักสูตรใดสูงถือตามหลักสูตรนั้น | มโนปกรณ์นิติธาดา,พระยา}}
 

รายการนำทางไซต์