คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Logo-Scienc,Technology Suan Dusit.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Science and Technology, Suan Dusit University
ที่อยู่228-228/1-3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วันก่อตั้งพ.ศ. 2530
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี[1]
สีประจําคณะ     สีเหลือง
เว็บไซต์www.scitech.dusit.ac.th/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อังกฤษ: Faculty of Science and Technology, Suan Dusit University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 [2]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต[3]
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาฟิสิกส์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]