โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
SDU2016.png
ชื่ออังกฤษSchool of Tourism and Hospitality Management, Suan Dusit University
ที่อยู่295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วันก่อตั้ง26 มีนาคม พ.ศ. 2553
คณบดีนางสาวกมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย[1]
สีประจำคณะ         สีม่วง-สีเหลืองทอง
เว็บไซต์www.thmdusit.dusit.ac.th

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อังกฤษ: School of Tourism and Hospitality Management, Suan Dusit University) เป็นส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 จัดตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยครั้งที่3(17)/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ มีเอกภาพให้เกิดขึ้นในหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการซึ่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ การโรงแรม[2]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
  • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการออกแบบงานนิทรรศการและงานแสดง
  • สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]