โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
School of Culinary Art, Suan Dusit University
สถาปนาพ.ศ. 2553
คณบดีว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง[1]
ที่อยู่
สี{{color box|#FF6600} สีส้ม
เว็บไซต์www.food.dusit.ac.th

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อังกฤษ: School of Culinary Art, Suan Dusit University) เป็นโรงเรียนเทียบเท่าคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 เดิมคือ “โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้ผู้หญิงในขณะนั้นได้มีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบ้านการเรือนที่ดี เป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทยใช้สถานที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นสถานที่เรียน (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) ต่อมาปี พ.ศ. 2484 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่สวนสุนันทา (ที่ตั้งปัจจุบัน)[2]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
  • สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ข้อมูลคณบดีโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-29. สืบค้นเมื่อ 2017-10-03.
  2. "ประวัติโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-10-20. สืบค้นเมื่อ 2017-10-03.