โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนการเรือน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Logo-food.dusit.jpg
ชื่ออังกฤษSuan Dusit School of Culinary Arts
ที่อยู่204/3 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
วันก่อตั้งพ.ศ. 2553
คณบดีว่าที่ ร.ต. ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง[1]
สีประจำคณะ{{color box|#FF6600} สีส้ม
เว็บไซต์www.food.dusit.ac.th

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อังกฤษ: Suan Dusit School of Culinary Arts) เป็นโรงเรียนเทียบเท่าคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 เดิมคือ “โรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้ผู้หญิงในขณะนั้นได้มีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบ้านการเรือนที่ดี เป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทยใช้สถานที่วังกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เป็นสถานที่เรียน (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร) ต่อมาปี พ.ศ.2480 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่สวนสุนันทา (ที่ตั้งปัจจุบัน) ปีพ.ศ.2483[2]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
  • สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]