วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล (อังกฤษ : Satun College of Agriculture and Technology  ) เป็นวิทยาลัยด้านการเกษตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดสตูล โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้
Satun College of Agriculture and Technology
เกษตรภาคใต้.png
ชื่อย่อวษท.สต. / STCAT
คติพจน์เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาอาชีวะเกษตร สร้างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพสู่สังคม เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการและพัฒนาสู่การเกษตรที่ยั่งยืน
สถาปนา22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2520
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนายจำนงค์ พูลภักดี
ที่ตั้งเลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง
อำเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล 91130
เว็บไซต์วษท.สตูล

ประวัติ[แก้]

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล[1] แรกเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2520  โดยได้รับโอนที่ดินจากศูนย์เยาวชนภาคใต้  สังกัดสำนักงานส่งเสริมเยาวชนแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเกษตรกรรมสตูล”  ต่อมายกฐานะเป็น  “วิทยาลัยเกษตรกรรมสตูล”  เมื่อวันที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2524  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล”  เมื่อวันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2539 มีพื้นที่ทั้งหมด  1,993  ไร่  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  4  หมู่ที่  2  ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 

 • ระยะทางจากจังหวัดสตูลถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล   36  กิโลเมตร
 • ระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล  937  กิโลเมตร 

เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาพณิชยการ

หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์[2]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.satunatc.ac.th/?
 2. http://www.vec.go.th/Default.aspx?tabid=171