วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (อังกฤษ : Prince of Chumphon Fisheries College ) เป็นวิทยาลัยด้านการประมง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดชุมพร โดยเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
Prince of Chumphon Fisheries College
เกษตรภาคใต้.png
ชื่อย่อวป.ชพ. / PCFC
คติพจน์จงรักภักดี มีความสัตย์ชื่อ
ยึดถือคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ
อภิบาลชุมชน
สถาปนา9 ตุลาคม 2563
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ผู้อำนวยการดร.ณรงค์ แก้วสิงห์
ที่ตั้งเลขที่ 15 หมู่ที่ 4
ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก
จังหวัดชุมพร 86220
เว็บไซต์www.pcfc.ac.th

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม  2534 โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็น "วิทยาลัยประมงชุมพร" สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม  กรมอาชีวศึกษาตามโครงการแผนการจัดตั้งตามแผนฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาจังหวัดชุมพร  หลังจากจังหวัดชุมพรประสบภัยจากพายุใต้ฝุ่นเกย์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนจังหวัดชุมพรเป็นอย่างมากประกอบการอาชีพภาคการประมงได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำให้ประเทศมีความต้องการกำลังคนด้านการประมง 

ดังนั้น การจัดตั้งวิทยาลัยประมงจึงเป็นแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้  ความสามรถทางวิชาชีพประมงเพื่อเป็นกำลังคนคุณภาพตอบสนองต่อการขยายตัวและพัฒนาของภาคการประมงต่อไป  โดยจัดตั้งในวงเงินงบประมาณ  71.7 ล้านบาท 

ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วิทยาลัยฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อ และเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2538 วิทยาลัยฯ ได้จัดสร้างพระอนุสาวรีย์  พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   ขนาดเท่าพระองค์จริง (172  เซนติเมตร)  หล่อด้วยทองสำริดในชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอก  และทำพิธีประดิษฐานภายในบริเวณวิทยาลัยฯ  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2539  เวลา  11.87 น.  โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์วัดสระเกศ ประธานฝ่ายสงฆ์  และนายทองอยู่  แก้วไทรฮะ อธิบดีกรมอาชีวศึกษา ประธานฝ่ายฆาราวาส 

ปีพ.ศ. 2551  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยายบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระอนุสาวรีย์  พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551[1]

จนกระทั่ง พ.ศ. 2557 วิทยาลัยฯ ถูกควบรวมตามประกาศกฎกระทรวงเรื่อง "การรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร พ.ศ. 2556" จึงมีผลทำให้วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รวมเป็นหน่วยงานหนึ่งของในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เพื่อทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี[2]

  • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

  • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.pcfc.ac.th/pcfc/images/Main_Menu/prawat/prawat.pdf[ลิงก์เสีย]
  2. http://www.vec.go.th/Default.aspx?tabid=155