ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา (อังกฤษ : Songkhla College of Agriculture and Technology  ) เป็นวิทยาลัยด้านการเกษตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้
ชื่อย่อวษท.สงขลา / SCAT
คติพจน์"สร้างคนเก่ง ผลิตคนดี มีมาตรฐาน สนองความต้องการสู่ชุมชน"
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
สถาปนาพ.ศ. 2468
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง
ที่ตั้ง
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง
อำเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา 90180
เว็บไซต์https://www.scat.ac.th

ประวัติ

[แก้]

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2468 โดยเปิดสอนครั้งแรกระดับครูมูล ต่อมา 2490 ได้เปลี่ยนมารับนักเรียนที่จบ ป.4 เรียกว่านักเรียนชั้นต้นแผนกเกษตร จนถึง พ.ศ. 2498 งดรับนักเรียนที่จบ ป.4 และขยายมารับนักเรียนที่จบ ม.3 (ป.7 หรือ ป.6 ในปัจจุบัน) เรียกว่อาชีวตอนปลายแผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2507 งดรับอาชีวศึกษาตอนปลายแผนกเกษตรกรรม แต่ขยายมาเปิดระดับประโยคมัธยมศึกษาได้ยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรมขึ้นเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา" เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

พ.ศ. 2537 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้เปิดสอนในลักษณะของวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดการสอนในลักษณะวิทยาลัยชุมชนในชื่อ "วิทยาลัยชุมชนลพบุรีราเมศว์" ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาและหลายรูปแบบทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรระยะสั้น โดยหลักสูตรมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของชุมชน 

พ.ศ. 2539 กรมอาชีวศึกษาให้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา และวิทยาลัยชุมชนลพบุรีราเมศว์เป็น "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา" เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาต่าง ๆ ทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร[1]

ตราประจำสถาบันเดิม

[แก้]
 • เป็นวงเล็บมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร
 • ภายในวงกลมเป็นเสมาธรรมจักร หมายถึง สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีรูปเสมาธรรมจักรตั้งอยู่บนบัลลังก์สิงห์ มีลายนกเปลวอยู่ 2 ข้าง
 • ใต้บัลลังก์สิงห์มีอักษร "ทุ.ส.นิ.ม." ซึ่งย่อมาจาก องค์ประกอบอริยสัจ 4
 • วงกลมภายนอก ด้านบนเป็นชื่อสถานการศึกษาด้านล่างเป็นชื่อจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา

ธงสีประจำสถาบัน

[แก้]

เปิดสอน

[แก้]

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาเครื่องกล
 • สาขาวิชาพณิชยการ[2]

หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง

[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-29. สืบค้นเมื่อ 2017-05-10.
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-09. สืบค้นเมื่อ 2017-05-10.