วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง (อังกฤษ : Ranong College of Agriculture and Technology  ) เป็นวิทยาลัยด้านการเกษตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตั้งอยู่ในจังหวัดระนอง โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
สถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้
Ranong College of Agriculture and Technology
เกษตรภาคใต้.png
ชื่อย่อวษท.รน. / RNCAT
สถาปนา1 มกราคม 2522
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์
ที่ตั้งเลขที่ 19 หมู่ 5
ตำบลราชกรูด
อำเภอเมืองระนอง
จังหวัดระนอง 85000
เว็บไซต์วษท.ระนอง

ประวัติ[แก้]

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง  แรกเริ่มจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2522  โดยใช้ชื่อ  “วิทยาลัยเกษตรกรรมระนอง” เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล  ที่กำหนดให้ปี พ.ศ. 2522  เป็นปีชาวไร่  ชาวนา  โดยจัดตั้งพร้อมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี    ในจังหวัดอื่น ๆ  อีก  9  แห่ง  คือ  กาญจนบุรี  ชัยนาท  อุทัยธานี  นครสวรรค์  เพชรบูรณ์  เชียงใหม่  มหาสารคาม  กระบี่  และนครศรีธรรมราช โดยตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 5 (บ้านนกงาง)  ตำบลราชกรูด  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  ห่างจากตัวเมืองระนองประมาณ  33  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพฯ  ประมาณ  600  กิโลเมตร  มีพื้นที่  2  แปลง  แปลงเดิมมีพื้นที่  840  ไร่  3  งาน  90 1/10  ตารางวา  ต่อมาในปี 2531 ได้ขอขยายพื้นที่เพิ่มเติม  เพื่อใช้ในการ จัดการเรียนการสอน  สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  โดยใช้พื้นที่หลัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  38  ใกล้กับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง  มีเนื้อที่ประมาณ  100  ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  940  ไร่ [1]

เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี

  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
  • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สาขาวิชาพณิชยการ[2]

หลักสูตรประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.kasetranong.ac.th/about.html
  2. http://www.vec.go.th/Default.aspx?tabid=161