มหาวิทยาลัยชินวัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มหาวิทยาลัยชินวัตร
Shinawatra University
SIU Logo.png
ชื่อย่อมชว. / SIU
คติพจน์สนับสนุนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
สถาปนา27 ธันวาคม พ.ศ. 2542
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์
นายกสภาฯพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ที่ตั้งวิทยาเขตหลัก (จังหวัดปทุมธานี)
เลขที่ 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
วิทยาคารกรุงเทพฯ
เลขที่ 197 อาคารบีบีดี วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สีประจำสถาบัน             เทา-เขียว-ส้ม
เว็บไซต์www.siu.ac.th

มหาวิทยาลัยชินวัตร (อังกฤษ: Shinawatra University; ตัวย่อ: SIU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยชินวัตรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542[1]

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยชินวัตรมีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มของ อดีตนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาภายในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงบวกกับความคิดที่จะพัฒนารูปแบบของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ดร.สุนทร บุญญาธิการ จวบจนกระทั่งปี พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยจึงอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยชินวัตรขึ้น มหาวิทยาลัยชินวัตรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยม การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ความเป็นผู้นำ การจัดการ ความเป็นนักลงทุน ไปพร้อมๆ กับมาตรฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูง โดยบริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542[2]

สัญลักษณ์[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์เป็น"รูปอาร์ม"ซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์ที่เป็นสัญลักษณ์ของแหล่งความรู้ ดวงอาทิตย์นี้จะแผ่รังสีของความเฉลียวฉลาด การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านการศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้ยังเป็นหนทางไปสู่รากฐานการศึกษา ทั้งทางด้านจริยธรรม ศีลธรรม ด้านวัตถุ และมุมมองด้านศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยทำการวิจัยอยู่ตลอดเวลา
 • สีประจำมหาวิทยาลัย มี 3 สี คือ ส้ม-เขียว-เทา
  • สีส้ม หมายถึง การเริ่มต้นด้วยการวิจัยเพื่อสร้างปัญญา
  • สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ์แห่งชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประชาคมโลก
  • สีเทา หมายถึง ความมีวินัยเพื่อรักษาความดีงาม

รายชื่ออธิการบดีในอดีตและปัจจุบัน[แก้]

 • 2542 - 2543 ศ. ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์
 • 2543 - 2545 ดร.แสงสันติ์ พานิช (รักษาการอธิการบดี)
 • 2545 - 2546 ดร.วิทยา มานะวิณิชย์เจริญ (รักษาการอธิการบดี)
 • 2546 - 2547 ดร.ทะนง พิทะยะ (รักษาการอธิการบดี)
 • 2547 – 2551 ศ. ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
 • 2551 – 2552 ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
 • 2552 – 2554 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
 • 2554 – 2555 ผศ. ดร.ปริญญา ตันตสวัสดิ์ (รักษาการอธิการบดี)
 • 2555 – 2558 ศ. ดร. รตอ. วรเดช จันทรศร
 • 2558 - ปัจจุบัน รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีในระดับภูมิภาคและระดับโลก มหาวิทยาลัยชินวัตรจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอกให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพต่อตลาดแรงงานและคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง