ข้ามไปเนื้อหา

เหรียญสนองเสรีชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เหรียญสนองเสรีชน
มอบโดย นายกรัฐมนตรีไทย
อักษรย่อส.ส.ช.
ประเภทเหรียญที่มอบเป็นที่ระลึก
วันสถาปนา13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ภาษิตสนองเสรีชน
จำนวนสำรับไม่จำกัดจำนวน
แพรแถบ
ผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติเป็นการตอบแทนคุณงามความดีและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลเพื่อมอบให้แก่ผู้สนับสนุนช่วยเหลือในการปฏิบัติการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
สถานะพ้นสมัยการมอบ
ผู้สถาปนาถนอม กิตติขจร
ล้มเลิกพ.ศ. 2516

เหรียญสนองเสรีชน เป็นเหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก ผู้สร้างคือ จอมพล ถนอม กิตติขจร โดยในใช้อักษรย่อว่า ส.ส.ช.[1]

ประวัติ[แก้]

เหรียญสนองเสรีชน สร้างขึ้นตามประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 305) โดยจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นเหรียญที่มอบให้แก่ผู้ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เช่น บริจาคเงิน สิ่งของ ตลอดจนให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ทางราชการในการป้องกันหรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

ลักษณะของเหรียญ[แก้]

เหรียญสนองเสรีชน เป็นเหรียญโลหะสีเงิน รูปกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร ด้านหน้าเหรียญตรงกลางมีรูปจักร มีสมอขัดในวงจักร ซ้ายขวาของจักรมีรูปปีกนกทับอยู่บนพระแสงดาบ เขน และโล่ ตอนบนเป็นรูปครุฑพ่าห์ ด้านหลังเหรียญตรงกลางมีอักษรจารึกว่า “สนองเสรีชน” มีลายไทยประกอบอยู่เบื้องหลัง และมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์ทำด้วยโลหะสีเงินติดที่ห่วง สำหรับบุรุษใช้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 35 มิลลิเมตร พื้นสีน้ำเงิน ตรงกลางมีริ้วสีขาว 4 ริ้ว กับริ้วสีแดง 3 ริ้ว สลับกันกว้าง 15 มิลลิเมตร สำหรับสตรีใช้ห้อยกับแพรแถบดังกล่าวผูกเป็นรูปแมลงปอ

การมอบเหรียญ[แก้]

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับ[แก้]

  1. เป็นผู้ที่ช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกัน หรือปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เช่น การบริจาคเงิน สิ่งของ ตลอดจนให้การช่วยเหลือกิจการด้านต่าง ๆ แก่ทางราชการในการป้องกันหรือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
  2. เป็นผู้มีความพฤติเรียบร้อย[2]

การเสนอขอ[แก้]

ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงต่อผู้อํานวยการป้องกันการ กระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไปพิจารณาเสนอขอให้แก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 2 โดยจัดทํา ตามแบบบัญชีที่แนบทายระเบียบนี้เสนอไปยังผู้อํานวยการป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป[2]

พิจารณา[แก้]

โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีให้ ผู้อํานวยการป้องกันการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ทั่วไป แต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการขอเหรียญสนองเสรีชน” มีหน้าที่ดําเนินการและพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับเหรียญสนองเสรีชนแล้ว ส่งผลการพิจารณานั้นให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการต่อไป และให้คณะกรรมการนี้มีอํานาจหน้าที่ ติดต่อประสานงานกับกระทรวง, ทบวง, กรม ต่าง ๆ ได้ด้วย[2]

การมอบ[แก้]

ให้กระทรวงมหาดไทย พิจารณาและประกาศ รายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับเหรียญสนองเสรีชน และจัดสร้างเหรียญเพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับตามที่ได้ประกาศรายชื่อแล้ว[2]

ผู้ที่ได้รับมอบ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ระเบียบว่าด้วยการมอบ การประดับ และกรณีที่ให้ประดับเหรียญสนองเสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๖
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "ระเบียบ ว่าด้วยการมอบ การประดับ และกรณีที่ให้ประดับ เหรียญสนองเสรีชน พ.ศ. 2516" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2023-06-17. สืบค้นเมื่อ 2023-06-17.