คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
FITM LOGO.png
คําขวัญพัฒนาคน เพื่อเทคโนโลยีและการจัดการ
ชื่ออังกฤษFaculty of Industrial Technology and Management
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
ที่อยู่129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
วันก่อตั้งพ.ศ. 2539
คณบดีผศ.ดร.กฤษดากร บุดดาจันทร์
เว็บไซต์[1]

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) และได้รับการยกฐานะเป็นคณะ ในปี พ.ศ. 2539 โดยจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตปราจีนบุรี ปัจจุบันเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

ประวัติ[แก้]

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2539 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาระดับคณะที่ผลิตนักเทคโนโลยีเพื่อสนองต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม หรือภาคธุรกิจที่ต้องการใช้เทคโนโลยีเฉพาะสาขา และความรู้ทางด้านการจัดการรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการจัดการผลิตและการจัดการธุรกิจ ปีการศึกษา 2540 คณะได้ขยายการศึกษาไปจัดการศึกษาในพื้นที่วิทยาเขตสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เป็นคณะแรก

หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ได้เปิดสอนนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร ปริญญาโท 2 หลักสูตร รวม 6 หลักสูตร ดังนี้

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
  5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง
  1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
  2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
  3. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ต่อเนื่อง)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]