ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2543 รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2545 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และล่าสุดได้รับรางวัล The 2008 ASAIHL-SCOPUS Young Scientist Awards ในสาขา Engineering & Technology ประจำปี พ.ศ. 2551 จาก Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier [1] [2]

ปัจจุบัน ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ทางด้านเทคโนโลยีวัสดุ สังกัดสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นศาสตราจารย์เมื่ออายุน้อย

ประวัติการศึกษา[แก้]

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวช. ในสาขาช่างท่อและประสาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2531, ปริญญาตรีในสาขาเคมีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2535, ปริญญาโทในสาขา Polymer Science & Technology จาก UMIST ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2537 และปริญญาเอกในสาขา Polymer Science & Technology (Polymer Processing & Rheology) จาก UMIST ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2540

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-01. สืบค้นเมื่อ 2008-12-26.
  2. [1][ลิงก์เสีย]
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๕, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๖๔, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๑๐๖, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๑๑๗, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔