กระทรวงพลังงาน (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กระทรวงพลังงาน)
ราชอาณาจักรไทย
กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy
Seal of the Ministry of Energy of Thailand.svg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (20 ปี)
สำนักงานใหญ่ไทย
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 24 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี2,006.5346 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • กุลิศ สมบัติศิริ[2], ปลัดกระทรวง
  • สมบูรณ์ หน่อแก้ว[3], รองปลัดกระทรวง
  • เปรมฤทัย วินัยแพทย์, รองปลัดกระทรวง
  • วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู, รองปลัดกระทรวง
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์ENERGY.go.th

กระทรวงพลังงาน (อังกฤษ: Ministry of Energy) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีหน้าที่ส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ

ประวัติ[แก้]

ดูบทความหลักที่: พลังงานในประเทศไทย

พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้จัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับกรม สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมด้านพลังงานของประเทศ แต่เนื่องจากหน่วยงานด้านพลังงานต่างกระจายออกไปสังกัดในกระทรวงที่ต่างกัน ทำให้มีปัญหาในเรื่องการประสานงาน รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงมีมติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 จัดตั้ง “ทบวงพลังงาน” และต่อมาเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2545 ที่ประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี กับรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับการบริหารราชการแต่ละกระทรวง ทบวง รวม 5 ท่าน ได้มีมติให้ยกระดับส่วนราชการ “ทบวงพลังงาน” เป็น “กระทรวงพลังงาน”

กระทั่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือเป็นการก่อตั้งกระทรวงพลังงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

รายนามปลัดกระทรวง[แก้]

รายนาม วาระ
เชิดพงษ์ สิริวิชช์ 21 ตุลาคม 2545-30 กันยายน 2549
พรชัย รุจิประภา 1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2553
ณอคุณ สิทธิพงศ์ 1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2556
สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ 1 ตุลาคม 2556-26 มิถุนายน 2557
อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 27 มิถุนายน 2557-24 พฤษภาคม 2558
คุรุจิต นาครทรรพ 9 มิถุนายน 2558-30 กันยายน 2558
อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2560
ธรรมยศ ศรีช่วย 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561
กุลิศ สมบัติศิริ 1 ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน

ที่ตั้ง[แก้]

กระทรวงพลังงาน เดิมตั้งอยู่ที่บ้านพิบูลธรรม เลขที่ 17 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน ปัจจุบันกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน ได้ย้ายมาตั้งที่อาคารศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต คงเหลือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ยังอยู่ที่บ้านพิบูลธรรมเช่นเดิม

ตราสัญลักษณ์[แก้]

โลกุตระ สื่อความหมายถึง พุทธปัญญา ความหยั่งรู้ในการทำให้หลุดพ้น นอกจากนี้สัญลักษณ์นี้ ยังอาจดูได้ประหนึ่งคล้าย "เปลวไฟ" ที่กำลังลุกโชติช่วง ให้ความสว่างไสว สะท้อนถึงพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และความเจริญของประเทศ

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

กระทรวงพลังงานมีหน่วยงานระดับกรมในสังกัด 6 หน่วยงาน ดังนี้

รัฐวิสาหกิจ[แก้]

หน่วยงานที่กำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]