คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะสหวิทยาการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
School of Interdisciplinary Technology and Innovation, Sripatum University
Logo SITI.png
สถาปนาพ.ศ. 2561
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
ที่อยู่
วิทยาเขตบางเขน
วารสารวารสารสหวิทยาการ
สี     สีชมพูอ่อน
สถานปฏิบัติอาคาร 11 ชั้น 8
เว็บไซต์www.spu.ac.th/apply/SITI

คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Interdisciplinary Technology and Innovation, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2561 เป็นคณะวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้ทุกวิชาที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม[1]

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

  • สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน
  • หมายเหตุ :
    • ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาจะได้วุฒิบัตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต ขึ้นอยู่กับวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนว่า วิชาศาสตร์ใดมากกว่ากัน[2]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]