คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Logo-ENG SPU NEW.png
ชื่ออังกฤษ School of Engineering, Sripatum University
ที่อยู่ บางเขน
อาคาร5 ชั้น4
วันก่อตั้ง 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
วารสาร วารสารคณะวิศวกรรมศาสตร์
สีประจำคณะ      สีเลือดหมู
สัญลักษณ์ เกียร์
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/engineer/th/

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อังกฤษ: School of Engineering, Sripatum University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 เพื่อทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติคณะ[แก้]

ตราประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือกำเนิดจากคณะโปลีเทคนิค ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้นเป็นคณะเริ่มต้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2513 ในระยะแรกเปิดดำเนินการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ดังนั้น คณะโปลีเทคนิค จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานภาพการจัดการศึกษาเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน[1]

หลักสูตร[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ที่ตั้งสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

บางเขน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • กลุ่มวิชาระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • กลุ่มวิชาโลจิสติกส์
  • กลุ่มวิชากระบวนการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หมายเหตุ : หลักสูตรวิศวกรรมโยธาทั้งหมดสามารถเรียนแผน 2 ปริญญากับ มหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ประเทศออสเตรเลีย (Griffith University) ได้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]